''Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki Kararda'' değişiklik yapıldı. Değişikliğe ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 avroya geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.
Bu eşyanın, Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilmiş, yolcuların beraberlerinde getirilmiş, hediye edilmek üzere ya da bu amaçla gönderilen eşyaların kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması gerekiyor. Yani ticari bir miktar ve mahiyet arz ettiği takdirde, ilgili eşyaya muafiyet ve istisna tanınmayacak.
Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi bulunmayan ''Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye'deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlar'' şeklinde düzenlenen kararın 68. maddesinin, bu eşyaları gümrük vergisine tabii tutan fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Artık, Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi olsa dahi, bu eşyaya da muafiyet ve istisna tanınacak.
Ayrıca, muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belgeyle gümrük idaresine tevsik edecek.
GAZİLERE İSTİSNA GETİRİLDİ
Öte yandan, kararın 116 maddesini özellikle terör mağdurları için yeni ekleme yapıldı. Buna göre, münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle gümrük vergisinden muaf olacak.
Bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen, bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar da (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 869
favori
like
share