[COLOR="darkred"]İlk Polis Teşkilatının Kuruluşu - 10 Nisan 1845

1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)' den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845’te İstanbul’da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.

Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir.

Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.

[COLOR="darkred"]Polis

Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir.

Polis kelimesi ıstılah Olarak, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanıldığı da olur.
Polis görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.

Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir.

Bu yıl Polis Teşkilatının 164. Kuruluş Yılı yine çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2093
favori
like
share
CA-CHALLENGE Tarih: 10.04.2010 19:34

Türk Polisinin Polis Bayramı Kutlu OLsun...
Nehir Tarih: 09.04.2010 07:56
10 Nisan Polis Bayramı Resimleri - polis bayramı resimleri


Önce Vatan ,Millet Sonra Ana, Yar Diyen,
Mesai Kavramı Tanımadan Hizmet Eden
Ne Mutlu Türküm Diyene
Ne Mutlu Türküm Diyene
Ne Mutlu Türküm Diyene
Varlığımız Türk Varlıgığına Türk Milletine Feda
Olsun Diyen Tüm Polis Teşkilatını Kutlar
Başarılar Ve Mutluluklar Dilerim..
Alllah Sizi Başımızdan Eksik Etmesin


165 yıl, Türkiye ve dünya tarihinde önemli olayların cereyan ettiği bir zaman dilimi. 165 Yıldır 3-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 164. yılını kutlayan Emniyet Teşkilatı’nın geçmişi 165. yıl önceye dayanmaktadır. Neden 10 Nisan sorusuna cevap verebilmemiz için geçmişe doğru bir yolculuk yapmamız gerekecek…
1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Türk tarihinde tespit edilebilen ilk zabıta görevlileri “yarkan”lardır… Göktürk devrinde “şad”, “tudun” ve “subaşı”ların zabıta hizmetlerinden sorumlu oldukları, islamiyetin kabülünden sonra kadıların diğer görevlerinin yanıanda, zabıta görevini de üstlendikleri tespit edilmiştir…
1422-1453 döneminde ise bu görevi subaşılar yürütmüştür. 1453-1826 döneminde İstanbul’da padişahın şahsını ve sarayı koruyan “bostancıbaşı”, infaz hizmetlerini yürüten “böcekcibaşı”lar hizmet vermiştir. Kullukçular, “karakulhane” adı verilen bugün “karakol” olarak isimlendirilen binalarda hizmetlerini yürütmüşlerdir.
1826-1846 döneminde “serasker”ler zabıta hizmetlerini yürütmeye başlamışlardır.v1829 yılında İstanbul’da belediye hizmetlerinin yanında kısmen zabıta hizmetlerini yürüten “İhtisap Nezareti” kurulmuştur.
10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan ve İstanbul’daki yabancı misyonlar da “Tezkere-i Umumiye” tarafından gönderilen “polis nizamnamesi” ile ilk defa “polis” adı verilen bir zabıta teşkilatı kurulmuştur…
Daha sonra “Zaptiye Müşüriyeti” devri başlamış ve cumhuriyetin ilanına kadar çeşitli evrelerden geçirilerek hizmet yürütülmüştür. Cumhuriyet döneminde 1922’de İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü lağvedilerek yerine Ankara’daki “Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü”ne bağlı il teşkilatları kurulmuştur.
İlk yıllarda polis teşkilatının kuruluş kanunu yoktu, gelişim bütçe kanunlarına bağlanmıştı. Uzun yıllar 1908 yılında çıkarılan “Polis Nizamnamesi”nin verdiği görev ve yetkilerle hizmet yürütülmüştür. Nihayet hala kullanılan 1934 yılında, hala kullanılan 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu” ve 1937 yılında 3201 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanunu” çıkarılmıştır…
nisan96 Tarih: 30.04.2009 19:30
türk polisleri daima hayatımızda yer alan bir vatan onların bir zaman bizleri korudular sıra bizde bizde bu 66 bin vatanı koruyalım.Onlar içinn canımızı vermeye hazırlananım.....haksızsın diyebilirmiainiz?
cemre09 Tarih: 11.04.2009 12:00
Polislerimizin polis bayramını kutluyorum.İyiki varlar
erenmelek Tarih: 11.04.2009 11:02
TÜRK POLİSİMİZİN POLİS BAYRAMI KUTLU VE MUTLU OLSUN....
mihmandar Tarih: 11.04.2009 07:40
Ülkemizin en tehlikeli görevlerinden biridir POLİSlik,

Bayramları yoktur,
istediği zaman izin kullanamazlar,
geceleri gündüzleri karışıktır,
ailelerine ayıracak zamanları bile karman çorman vaziyettedir çünkü her zaman acil durumları olabiliyor,
hiç kimsenin gitmek istemediği yerlerde bile her zaman polis görev başındadır,

Onlar görev başında olmasalar rahatça inanın güven içinde alışveriş bile yapamayız heryer kapkaçcı cepci dolu,

YAPTIKLARI İŞ RİSKİNE RAĞMEN ÇOK DÜŞÜK ÜCRET ALAN VE BÖYLESİNE ZOR BİR GÖREVE AŞIK TÜM EMNİYET MENSUPLARININ GÜNÜNÜ KUTLAR SAYGILAR SUNARIM.
Nehir Tarih: 07.04.2009 12:56Türk Polisinin Polis Bayramı Kutlu OLsun...