Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruluş tarihi,Amacı,Tarihçesi


RADYO TELEVİZYON GAZETECİLER DERNEĞİ'NİN AMACI

1)İnsan haklarının korunduğu,özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlendiği,milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti alayışı çerçevesinde, düşünce iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

2)Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunuaçmak.

3)Basın,yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek.Basın,yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

4)Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

5)Gazetecilk mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

6)Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

7)Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan , başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.

8)Maddi imkanlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak,bu kuruluşlara katılmak.

9)Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans panel, seminer, konser, temsil, fuar, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak,üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar,yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

10)Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak,projeler üretmek, raporlar hazırlamak,hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak,gazete,dergi,broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

11)Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak.Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.

12)Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslar arası konularda kamuoyu oluşturmak.

13)Yurtiçi-yurtdışı dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.

14)Amatör ve profesyonel spor klüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.

15)Kendi alanında bulunan, Radyo,TV, Haber Ajansı, dergi, gazete, bülten, program, film v.b yapım şirketleri kurup profesyonel kadrolar ve ayrıca RTGD bünyesindeki işsiz üyelerini çalıştırmak


RADYO TELEVİZYON GAZETECİLERİ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Radyo televizyon Gazetecileri Derneği(RTGD),1978'de kurulmuş olup' Gazete, dergi, ajanslarda 'radyo televizyon' dalında, radyo ve televizyonların yayın kesiminde en az bir yıl çalışanlarla, iletişim ve medya sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkin ünitelerinde görev yapanları' bünyesinde toplamaktadır.

RTGD, radyo ve televizyon sektöründe çalışanların mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, dayanışmalarının güçlendirilmesi, modern teknik ve düşüncelerin kavranıp benimsenmesi için üyeleri arasında ve ilgili tüm kurum / kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarını 25 yıldır sürdürmektedir.

Bu amaçlara hizmet için, 1979'dan itibaren yayınlanan ikinci kanal dergimiz de, radyo televizyon dünyamızdaki güncel oluşumları izlemektedir.

Derneğimizin, 1979 yılından beri radyo televizyon alanındaki çalışmaları gözlemleyerek verdiği ödüller, sektör açısından o yayın mevsiminin en kapsamlı, objektif ve yansız değerlendirmesi olarak kabul olunmaktadır.

RTGD' nin 1996'dan beri verdiği Uluslar arası Barış ve Dostluk Ödülü de derneğin dış kamuoyunda Türkiye'nin imajına yaptığı bir katkı olarak kaydedilmektedir.

RTGD, kendi kaynaklarıyla Ankara İletişim Meslek Lisesi'nin binasının tümünü modernize ettirerek kapsamlı bir restorasyon yaptırmıştır. Okulu bilgisayarlarla teçyiz edip okul binasında birde film stüdyosu kurulumu gerçekleştirmiştir.

Özetle, RTGD radyo televizyon alanında Türkiye'nin ehliyeti olan, en köklü ve yaygın uzman meslek kuruluşudur.


RADYO TELEVİZYON GAZETECİLERİ DERNEĞİ'NİN KURULUŞ TARİHİ

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD)'nin tarihçesi 1977 yazına kadar uzanır.

O tarihte, radyo televizyon alanında resmi tekel konumunda olan TRT'ye ilişkin haberleri izleyen, yorum röportaj ve eleştiriler hazırlayan bir grup gazeteci; Ankara merkezli dernek örgütlenmesine giriştiler. Müteşebbis heyet olarak 7 kişi seçildi.

Bunlar aynı zamanda kuruculuk görevini üstlendiler.

Kuruculardan, Hafta Sonu Gazetesi muhabiri Cengiz Polatkan, yazdığı haberden dolayı görev başında dövülerek şehit edildi.

Diğer kuruculardan, derneğin ilk başkanı Yavuz Gökmen de 1998 sonbaharında bu dünyadan ayrıldı. Diğer beş RTGD kurucusu şunlar; Naci Yatıkkaya (Yeni Asır muhabiri- şimdi reklam, araştırma ve halkla Uye ilişkiler alanında firma sahibi), Fatih Sarıbaş ( Yeni Ulus muhabiri şimdi Reuter Ajansı'nın foto raportoru, Sunar Kural (tercüman muhabiri şimdi TRT'de program yapımcısı), Murat Bekar ( Murat Şahin HEY dergisi muhabiri), Cengiz Göktaş (Yeni Asır muhabiri).
TRT Muhabirleri Derneği adıyla kurulan dernek 1982'de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği adını aldı.

Derneğin tüzüğü, 16 Mayıs 1978 tarihinde onaylandı. Kurucu Başkan olarak Yavuz Gökmen görev aldı. Gökmen, bu görevi iki yıl sonra RTGD' nin ilk üyelerinden Nursal Tekin'e devretti. Tekin, başkanlığı, üç kez üstlendi.

RTGD' de Taner Dedeoğlu ise altı dönem başkanlık yaptı. Nursal Tekin'in istifası üzerine, tüzük gereği 2.başkan Hilkat Saydamer 1987-88 döneminde Taner Dedeoğlu' nun yurt dışı görevi nedeni ile ayrılması üzerine de Kenan Macit 1997- 98 döneminde başkanlığı vekaleten yürüttüler .

1998 - 2007 yılları arasında başkanlık yapan Kenan Macit' den 11 Kasım 2007 tarihinde yapılan olaganüstü genel kurul sonrası oy birliği ile başkanlık görevini Tercüman Gazetesi Ankara Temsilcisi Metin Özkan devraldı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 913
favori
like
share