AÖF büroları, Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan fakültelerin illerdeki öğrenci hizmetlerini yürüten birimlerdir.

AÖF bürolarının öğrencilere vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır. (Büro adresleri kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında bulunmaktadır).

Ders Kitaplarının Dağıtımı
Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece kayıt ve kayıt yenileme anında bürolardan yapılacaktır.

Ders kitaplarının bürolardan dağıtımı 05 Nisan 2009 tarihine kadar devam edecektir.

Öğrenci Belgesi
Öğrenciler AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler. Ancak, Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik varsa öğrenci tarafından bu bilgiler tamamlanmadan öğrenci belgesi verilemez. Bu nedenle özellikle ilk kez öğrenci belgesi isteğinde bizzat başvurulması yararlı olacaktır. Eksik bilgilerinizi tamamladıktan sonra postayla öğrenci belgesi istenebilir.

Bilgilerinizi [url]http://aofburo.anadolu.edu.tr[/url] adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitemizden AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

2007-2008 öğretim yılından itibaren öğrenci belgesi fotoğraflı olarak düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin fotoğrafsız öğrenci belgesi istekleri yerine getirilmeyecektir.

Askerlik Tecil İşlemleri
Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için kayıt durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurarak veya posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) alabilirler.

Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, büroya dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.

Ancak Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik veya yanlış bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine gönderileceğinden, büronuzdan veya [url]http://aofburo.anadolu.edu.tr[/url] adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitemizden kontrol ederek yanlışlık varsa düzelttiriniz.

Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir. Kayıt olduğu yıldan başlayarak kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri lisans öğrencilerinden 7. yılını dolduranlara, Açıköğretim Fakültesi ön lisans öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere, istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı AÖF bürolarınca verilmektedir.

Dikey geçişle lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptıranlar ve ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar.

Lisans öğrenimine hazırlık programında okudukları tüm derslerden başarılı veya en fazla iki dersten başarısız olup fakültelerinin 3. sınıfına kayıt yaptıracak öğrencilere, askerlik şubelerinden ilişiksiz belgesi getirmek koşuluyla 3. sınıfa kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, askerlik tecil işlemiyle ilgili belge verilmeye başlanır.

İkinci üniversiteye kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyen erkek öğrenciler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belge ile askerlik şubelerinden alacakları “Askerlikle İlişiksiz” belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Askerlikle ilişiksiz belgesini büroya teslim eden öğrencilere “Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere "Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur." ibareli yazı düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

Not Bildirim Belgesi (Transkript)
Hâlen kayıtlı olan öğrencilere verilen not bildirim belgesi, öğrencinin başardığı ve bulunduğu sınıfta sorumlu olduğu dersleri göstermektedir.

Not bildirim belgesi; öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir.

Mezun olan ve kayıt sildiren öğrencilerin alabilecekleri not bildirim belgesi 19. sayfa 1.3.3. maddede açıklanmıştır.

Not Bildirim Belgelerinde “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” bilgisi de yer almaktadır. “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Ancak uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan fakültelerde (Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı hariç) ağırlıklı not ortalaması uygulaması bulunmadığından ECTS bilgi amacıyla “Not Bildirim Belgesi”ne konulmuştur.

Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi
Öğrenci kimlik veya tanıtım kartının kaybedilmesi ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumunda öğrenciler, herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyebilirler.
Bunun için;

a) Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,
b)10.00 YTL.lik kimlik kartı bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası ESKİŞEHİR Şubesi 40003689-5001 numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvurunuz.

Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.

Hazırlanan yeni öğrenci kimlik veya tanıtım kartları öğrencilerin bağlı oldukları AÖF bürosuna gönderilmektedir. Bu nedenle bağlı olduğu büro dışında herhangi bir AÖF bürosuna başvuran öğrenciler, kimlik veya tanıtım kartlarını alamazlar, bağlı oldukları AÖF bürosundan alabilirler.

Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı bürodan alabilmeniz için, fotoğraflı özel kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) büroya bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.

Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

Kayıt Silme
Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez.

Ayrıca son sınıf öğrencilerinden yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olabilecek durumda olanların, sınav sonuçları belli oluncaya kadar kayıt sildirme istekleri işleme alınmayacaktır.

Kayıt sildirmek için öğrencilerin;

a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
b) Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat büroya başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.

Kaydı silinen öğrencinin ÖSYM sınavları sonunda yerleştirilmesi dışında sisteme yeniden kaydı mümkün değildir.

Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.

Kayıt silme işlemi; öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri
Kayıt bilgileriniz İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgilerden oluşmuştur.

Öğrencilerimiz bilgi değişikliklerini, yapacak oldukları değişikliğin niteliğine göre AÖF Büro-Web sitesinden veya AÖF bürolarından gerçekleştirebilirler.

AÖF Büro-Web Sitesinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini http:// aofburo.anadolu.edu.tr adresinden “AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresi”ni kullanarak yapabilirler.

İnternete ulaşım olanağı olmayan öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarına bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar.

Bürodan yapılacak adres değişikliği için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar.

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

23.01.2009 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2008-2009 öğretim yılı ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler yıl sonu ve bütünleme sınavı için geçerlidir.

05.04.2009 tarihine kadar değişiklik yapanlar, yıl sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bütünleme sınavı için geçerlidir.

26.06.2009 tarihine kadar değişiklik yapanlar, bütünleme sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler sonraki öğretim yılını kapsayacaktır.

Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır.

AÖF Bürosundan Yapılabilecek Kişisel Bilgi Değişiklikleri
Öğrenciler, Fakültemiz bilgi işlem ortamındaki kimlik bilgilerinde değişiklik olması hâlinde, değişen yeni bilgilere ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.

Ad ve soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden 21. sayfa 2.5. maddedeki açıklamaya uygun başvurarak yeniden kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.

Ön Lisans Yazısı
Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler, istedikleri takdirde Açıköğretim Fakültesi bürolarından birine dilekçeyle başvurarak ön lisans yazısı alabilirler.

Ön lisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

Başvuran öğrencilere ön lisans yazısı, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra verilmektedir.

Ön Lisans Diploması
Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup ön lisans diploması düzenlenmesi isteğiyle AÖF bürolarına başvuranlara, kayıt sildirdikleri tarih esas alınarak ön lisans diploması düzenlenmektedir.

Lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, 33. sayfa 6. maddede açıklanan lisans tamamlama sistemi dışında kayıt yaptıramazlar. Bu adaylar, yeniden ÖSYM sınavına girerek Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları ile İktisat ve İşletme Fakültelerine yerleştirilseler bile 1. sınıftan öğretime başlarlar. Öğrencilere geçmiş yıllarda başardıkları dersler için muafiyet tanınmaz.

Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, "kaydınızın silinerek ön lisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten" imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin ön lisans diploması talebinde bulunmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. 2. taksit borcu ödenmedikçe kaydın silinip ön lisans diploması talebinin yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır.

Başvuru dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız büroca incelenecek ve uygun bulunması hâlinde ön lisans diploması düzenlenmek üzere başvurunuz işleme alınacaktır.

Büroya başvurduktan 15 gün sonra hazır olacak diplomanızı, başvurduğunuz bürodan imza karşılığında alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunun dışında hiç kimseye verilmez.

Hazırlanan ön lisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir belgenin yanınızda bulunması gerekmektedir.
Başarı Belgesi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 3. sınıfa doğrudan geçen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığındaki işlemlerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak başarı belgesi alabilirler. Başarı belgesi almak isteyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten 10 gün sonra şahsen ya da posta ile AÖF bürolarına başvurmalıdırlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6239
favori
like
share