Merkez Büro, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile bürolar arasındaki koordinasyonu sağlar. Bunun yanında illerdeki bürolardan yürütülmesine imkan bulunmayan hizmetler Merkez Büro (Eskişehir) tarafından verilmektedir.

Merkez Büro tarafından yürütülen hizmetler aşağıda açıklanmıştır.

Askerlik Tecil İşlemleri
Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekime kadar durumlarına ilişkin bilgi Askere alma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurarak Öğrenci Durum Belgesi düzenlettirerek askerlik şubelerine verebilirler.

Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması

Bazı öğrencilerimizin ana ve babaları yurt dışında çalışmakta ve çocuğunun yüksek öğretimini sürdürmesi nedeniyle bulundukları ülkelerin sigorta ve benzeri kurumlarından bazı haklar elde etmektedirler. Bu hakların elde edilmesinde kullanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından onaylanmaktadır. Bu nedenle yurt dışından gelen öğrenci belgelerinin onayı için posta ile veya bizzat Merkez Büroya başvurulması gerekmektedir. Bürolar size bu konuda ancak bilgi vermekle yetinecek, herhangi bir belge onaylamayacaklardır.

Bazı öğrencilerimiz ise, yurt dışına gönderilmek üzere öğrenci belgesi talep etmektedirler. Bu istekleri AÖF büroları tarafından karşılanacaktır.

Mezuniyet ve Sonrası İşlemler
İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri’nin dört yıllık bölümlerinden mezun olanlara Anadolu Üniversitesi Lisans Diploması, iki yıllık programlardan mezun olanlara Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Diploması verilir.

Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

Diploma
Diplomalar, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan 20 gün sonra hazır olmaktadır.

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlara diploma haricinde çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir.

Bu nedenle mezunlar Dekanlık, Merkez Büro veya bürolardan diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır; bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Diplomalar hazırlandığı anda mezunlarımıza verilmek üzere, bağlı oldukları bürolara gönderilmektedir.

Mezunlarımız bağlı oldukları büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden tasdikli sureti verilmemektedir.

Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle adında, soyadında ve doğum tarihinde değişiklik olan veya ikinci adını öğretimleri süresince kullanmayan son sınıf öğrencilerinin diplomalar düzenlenmeden 22. sayfa 2.7.2. maddedeki açıklamaya uygun olarak değişiklik ve düzeltmelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmi bir belge ile karşılaştırarak) kontrol ediniz. Diploma teslim alındıktan sonra diploma üzerindeki kimlik bilgilerinin yanlış olduğu ileri sürülerek diplomanın değiştirilmesi istenemez ve diploma değiştirilmez.
Diploma Eki (Diploma Supplement)
Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup, diploma yerine kullanılamaz ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

Diploma Ekinin en önemli amaçlarından biri yüksek öğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Diploma Ekinde herhangi bir yargı yada önermeye yer verilmez.

İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine 2005-2006 öğretim yılından itibaren mezun olduklarında ücretsiz olarak verilir.

Not Bildirim Belgesi (Transkript)
Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “Not Bildirim Belgesi (Transkript)” verilir. Mezunlara diplomaları ile birlikte verilen “Not Bildirim Belgesi (Transkript)” öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür. Bunun yanında 1999-2000 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler Merkez Bürodan, sonraki yıllarda mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler AÖF bürolarından “Not Bildirim Belgesi” alabilirler.

Açıköğretim Fakültesi ön lisans programları veya meslek yüksekokullarını tamamlayıp dikey geçişle İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptırıp mezun olan öğrencilerin, Açıköğretim Sistemiyle Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde, önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları notlar dikkate alınmaz.
Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diploması Düzenlenmesi
Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır.

“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”, başvurudan itibaren en geç 20 gün içerisinde düzenlenmektedir. Diplomasını kaybedenler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 numaralı hesabına 55.00 YTL. tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabilirler.

“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken tutarı bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.

Kaybolan diplomanın bulunması veya “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar geri verilmez.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerden;

İlk kez eğitim gördüğü sınıfta bütün derslerini başaran ve o öğretim yılında almış olduğu bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır.

Not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üzere hazırlanan “Onur Belgesi” ve “Yüksek Onur Belgesi” AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.

Mezun Kartı
Anadolu Üniversitesi olarak, Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki birlik, dayanışma ve iletişimi devam ettirmek amacıyla mezunlarımıza Mezun Kartı verilmektedir.
İletişim Merkezi

Merkez Büro’ya bağlı olarak hizmet vermekte olan iletişim merkezi, öğrenci hizmetleriyle ilgili öğrencilerimizin her türlü sorularına telefon veya e-posta ile yanıt vermektedir. Öğrenciler aşağıda numaraları verilen telefonlardan bilgi alabilecekleri gibi [email]mrkburo@anadolu.edu.tr[/email] adresine e-posta göndererek isteklerini yazılı olarak ulaştırabilirler. T.C. kimlik numarası, ad ve soyad olmayan e-postalar cevaplandırılmayacaktır.

İletişim Merkezi Telefon Numaraları;

0- 222- 330 81 77
0- 222- 330 84 15
0- 222- 330 41 21
0- 222- 320 69 06

ve
Anadolu Üniversitesi Santral : 0- 222- 335 05 80 Dahili 3985 - 3986 - 3987 - 3988
Merkez Büro Santral : 0-222- 330 93 22
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi : 0-222- 320 07 58
Diğer Öğrenci Hizmetleri

* Öğrenim ve katkı kredisi alan öğrencilerin takibi, kaydı silinenlerin Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi,
* İki yıl üst üste kaydını yeniletmediğinden kaydı silinecek öğrencilerin toplu kayıt silme işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi,
* Öğrencilerin Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 1. ve 2. taksit ödemeleriyle ilgili sorunların giderilmesi,
* Öğrenci kimlik kartlarının hazırlanarak AÖF büroları aracılığı ile dağıtım işlemlerini de yürütmektedir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 856
favori
like
share