Beşiktaş Beşiktaşlılık Beşiktaşlılık Görevi Asi Ruh
Üye olmak isteyenlerin, kulüpten temin edecekleri "Üyelik Sözleşme Formu" nu doldurmaları gerekmektedir.

Kulübümüze üye olmanın giriş ücreti 2.000 YTL'dir, yıllık aidatlar ise 50 YTL. Giriş ücretini Kredi kartı ile 2 veya 4 taksite bölme imkanınız var, bunun için detaylı bilgiyi Sayın Fatma Sözügüzel’den alabilirsiniz.
Tel: 0212-310 10 00 (Dahili:324).

(ÜYELİK, ÜYE OLMA, ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA, ÜYELİKTEN ÇIKMIŞ SAYILMA, ÜYELİĞİN DÜŞMÜŞ SAYILMASI.)


MADDE 8 - Kulübe üye olmak için;
A. Başvuran kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve Dernekler Yasası'nın derneklere üye olma şartlarını taşıması gerekir. Türkiye profesyonel spor liglerinde, takımları; BJK ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri kulübe üye olamazlar. Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.
B. A fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için on yılını doldurmuş iki asil üye tarafından takdimi şarttır. Üye olmak isteyen, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve iki asil üye ile birlikte imza eder. ÜYE ADAYI, ÜYELİK BAŞVURU FORMUNDA BEYAN ETTİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLAR .BU ÜYELİK BAŞVURU FORMUNA KULÜP GİRİŞ ÜCRETİYLE, YILLIK AİDATIN KULÜP VEZNESİNE VEYA KULÜBÜN GÖSTERECEĞİ BANKADAKİ HESABA YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZ İLE BAŞVURUDAN EN FAZLA 3 AY ÖNCEKİ TARİHİ TAŞIYAN NOTER TASDİKLİ NÜFUS CÜZDAN SURETİNİ, İKAMETGAH BEYANNAMESİNİ VE ADLİ SİCİL BELGESİNİ EKLEMEK ZORUNDADIR. BAŞVURU ÜZERİNE ADAY BAŞVURU NUMARASI VERİLİR.
C. Yönetim Kurulu, bu ÜYELİK BAŞVURU FORMUNU bir hafta içinde Seçme ve Sicil Kurulu'na alındı belgesi karşılığı verir ve aynı süre içinde kulüp binasında askıya çıkarır. Seçme ve Sicil Kurulu, adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu, başvurusuna karşılık olarak bildirilmek üzere on beş gün içinde Yönetim Kurulu'na verir. Yönetim Kurulu'nun vereceği karar kesindir.
D. - Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.
E. Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak olan kişilere Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Divan Kurulu'nun uygun görmesi ile onur üyeliği verilir. Bu kişiler Divan Kurulu'nun doğal üyesi olup diledikleri takdirde Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak, onur üyeliği asli üyeliğe dönüşmedikçe seçme seçilme hakları yoktur.
F. Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.
G. SPORU GEREK KULÜPTE GEREKSE KULÜBÜN İZNİYLE DİĞER BİR KULÜPTE BIRAKAN, AŞAĞIDA NİTELİKLERİ YAZILI OLAN KİŞİLER, SPORU BIRAKTIKLARI TARİHTEN İTİBAREN BAŞVURMALARI HALİNDE KENDİLERİNDEN GİRİŞ AİDATI ALINMAKSIZIN KULÜBE ASİL ÜYE OLARAK ALINABİLİRLER. KİŞİNİN LİSANSLI SPORCU OLARAK KULÜPTE GEÇİRDİĞİ SÜRE, ÜYELİK SÜRESİ HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINIR.
1. Aralıksız en az 3 yıl kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında sporcu olarak resmi veya temsili yarışmalara katılmış olanlar,
2. Kulübün sporcularından olup, uluslararası yarışmalara katılmış olanlar,
3. Spor dallarında, Türkiye veya İstanbul birinciliklerinde veya temsili yarışmalarda ilk üç sırayı almış sporcular, sporu sağlık durumu nedeniyle kulüpte bırakmış olanlar.
H. Kulübün asli üyelerinin - vefat edenler de dahil - eşleri ile 30 yaşını aşmamış çocukları genel kurallar çerçevesinde Kulübe üye olmak istedikleri takdirde bunlardan giriş ücretinin 1/4'ü alınır.
İ. Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı ile üye giriş ücreti her yıl yapılan İDARİ VE MALİ GENEL KURUL'CA belirlenir. Giriş ücreti 2 milyar TL, yıllık aidat 50 milyon TL'dir
J. Yıllık aidatını ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu ödemeye çağırır. Bu bildirime rağmen 30 gün içerisinde ödemeyi yapmayan üyenin üyeliği askıya alınır. Üyeliği askıya alınan üyeler, Genel Kurul ve Divan Kurullarına katılıp oy kullanamayacakları gibi organlara da seçilemez. Seçilmiş olan varsa bu tür üyenin seçimi geçersiz sayılır. Tüzüğün 10. maddesinde belirlenen yıllık aidatını son ödeme günü olan 31 Ekim tarihi itibariyle 3 yıl üst üste ödemeyen üyenin kulüp üyeliği Yönetim Kurulunca silinir. Ancak borcu olan üyeler yıllık aidatın son ödeme günü olan 31 Ekim tarihine kadar 1. yılı geçirenler, ÖDEME TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN YILLIK AİDATIN 2 katını , 2. yılı geçirenler ÖDEME TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN YILLIK AİDATIN 5 katını ödemeleri halinde üyelikleri devam eder. ÜYE YILLIK AİDAT BORÇLARINDA KULÜPTE TUTULAN DEFTER KAYITLARI ESASTIR.
K. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yapılması zorunludur.
L. Üyelikten çıkarılma, Disiplin Kurulu kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
M. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu'nun yazılı olarak bildirmesi üzerine Seçme ve Sicil Kurulu tarafından silinir.
N. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresini değiştiren üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir. Üye yıllık ödenti ve katılma payı borçlarına ilişkin gönderilmesi gerekecek bildirimler ile disiplin cezaları iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 861
favori
like
share
LaigLeNoiR Tarih: 13.04.2009 21:49
ßencede Öyle qißi Yoksa ßi YanLı$ Olduqunu dü$ünmüyorum :S

KartaL'm Rica Ederim :3:
Pedaliza Tarih: 13.04.2009 16:26
Bence HaSaN seni tanıyamadı Tevfik :3:
BLaCK-EaGLe Tarih: 13.04.2009 11:54
teşekkürler paylaşım için kardeşim
LaigLeNoiR Tarih: 13.04.2009 10:47
te$ekkür Ederim ßa$kan'da
Sende ßu AraLar ßi$eyLer Var Ama AnLamadım ßen.
HaSaN Tarih: 13.04.2009 08:10
Verdiğiniz biLgiler İçin Teşekkürler...