Geçenlerde bir televizyon programında NOSTRADAMUS diye bir adamın kehanetlerini seyrettim . Adam kıyametin kopacağı zamanı tahmin edebiliyormuş. 2012 olarak açıklamış kıyametin tarihini. İslam aleminde hepimizin az yada çok bildiği kıyamet alametleri vardır. Bunların birde kronolojik sırası var tabii. aşağıdakilerin haricinde "Güneşin batıdan doğması" var. Ama bunların hepsinin kronolojik sırası çok önemli bir yer tutuyor tabii.

MESİH DECCAL

Ahir zamanın anlatıldığı hadislerde, yeryüzünde kötülüğü organize edecek, insanları din ahlakından uzaklaştıracak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak Deccalin çıkışı, kıyametin büyük alametlerineden biri olarak haber verilmektedir.
Son zamanlarda yeryüzünde artan şiddet, işkence,
anarşi, kargaşa, katliam, savaş, çatışma, zulüm, devlet
ve örgüt terörleri Deccalin çıktığını ve bunları yönettiğini gösteriyor.
(Allah-u Alem, En Doğrusunu Allah Bilir)
Peygamberimiz (sav)in hadislerine göre Deccal'in kayalık bir mevkide saklanacağı anlaşılmaktadır. Nitekim Kudüs'teki Harem-i Şerif bölgesinin altı kayalık bir yapıdadır. Peygamberimiz (sav)'in üzerine basarak miraca yükseldiği, sonradan üzerine Kubbet-üs Sahra'nın inşa edildiği kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktadır. Hadiste bildirilen kayalık bölgenin, Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif olması ve Deccal'in burada saklanıyor olması muhtemeldir. Hadislerde yer alan bilgilere göre, Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesi, Hz. Mehdi'nin zuhuru, Deccal'in ortaya çıkması aynı dönem içinde olacaktır. Hz. İsa ile Hz. Mehdi'nin beraber namaz kılacakları Peygamberimiz (sav) tarafından haber verilmiştir


Yecüc ve Mecüc Ahir Zamanda Ortaya Çıkacaktır?


Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)in hadislerinde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, Peygamberimiz (sav)in 14 yüzyıl önce haber verdiği ahir zaman alametlerinin birbiri ardına gerçekleşmesi, iman sahiplerinin asırlardır bekledikleri büyük müjdelerin yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Ahir zamanın bu müjdeleri, Allahın mübarek elçisi Hz. İsanın yeryüzüne ikinci kez gelecek olması ve 21. yüzyılın büyük müceddidi Hz. Mehdi ile birlikte Deccalin fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını yeryüzünde hakim kılmalarıdır.
Bu yazıda üzerinde duracağımız konu ise Peygamber Efendimiz (sav)in kıyamet alameti olarak bildirdiği YECÜC VE MECÜCdür. Kim oldukları, ne zaman ortaya çıkacakları ve ne şekilde ortadan kaldırılacakları asırlardır büyük bir merak konusu olan Yecüc ve Mecüc hakkında bugüne kadar birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak, Hıristiyanların Kutsal kitabı İncilde ve Yahudilerin Kutsal Kitabı Tevratta GOG ve MAGOG olarak anılan Yecüc ve Mecüc hakkında en doğru bilgileri Kuran ayetlerinden, Peygamber Efendimiz (sav)in hadislerinden ve değerli İslam alimlerinin eserlerinden edinebiliriz.


Allah Kehf Suresinde Yecüc ve Mecüc hakkında şu şekilde bildirmektedir:
Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten YE'CÜC VE ME'CÜC, YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARIYORLAR, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)


Hz. İsanın Yeryüzüne İkinci Gelişi


Kuran ayetlerinde Hz. İsa'nın ölmediği ancak Allah Katına alındığı haber verilmekte ve çeşitli alametlerle yeryüzüne yeniden döneceği bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise, Hz. İsa'nın dünyanın son dönemlerinde mucizevi bir biçimde yeryüzüne döneceğini, Hıristiyanları ve Müslümanları ortak bir din ve ahlakta, İslam dini üzerinde birleştirerek yeryüzüne barış, adalet ve mutluluk getireceğini hadislerinde çok detaylı olarak haber vermiştir. Kuranda ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bu açıklamalar ve işaretler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık ve detaylıdır.
Hz. İsa da yeryüzüne tekrar geldiğinde, yine ona yakın kişilerden oluşan bir cemaati olacak, başlarında da Hz. İsa olacaktır. Şahıs olmadan şahsı manevisi olması tüm diğer elçilerde olduğu gibi, Hz. İsa için de söz konusu değildir. Nitekim aşağıda yer alan Bediüzzamanın sözlerinde, bu konunun hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür... (Mektubat, sf. 6)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1961
favori
like
share
serchar Tarih: 20.01.2008 19:05
Allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 21.05.2007 12:10
Allah razı olsun
Samsunlu55 Tarih: 13.04.2005 02:17
Emeklerin için teşekkürler..
Hamaz Tarih: 11.04.2005 11:50
bunlara ek olarak da NOSTRADAMUS denen adamın gösterdiği kehanetleri de [URL=http://users.pandora.be/ufonet/PARAPSIKOLOJI/nost1.htm]buradaki web adresinden öğrenebilirsiniz