İstikamete yönelmelidir. İstikamet; Cenab-ı Hakkın emirlerini yerine getirmek, ahlakî bakımdan durumumuzu düzeltmeye çalışmak ve şefkati ziyadeleştirmektir.


• İnsan maneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez ibadet etmek, haramlardan kaçmak hepsi zevk haline gelir.


• İnsanlar iki kısımdır. Cenab-ı Hakka vasıl olanlar. Cenab-ı Hakk’a vasıl olamayanlar.


• Kalp ancak teslimiyetle tam manasıyla huzura kavuşur.


• Günümüzde zengin görünme hastalığı kol gezmektedir.


• İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. İsraf yine israftır.


• Hırslı olanlar hak-hukuk konusuna riayet etmezler. Nefisleri daima onları kendilerine haklı gösterir.

• Bazen azda bereket vardır. Azla büyük bereketli hizmetler yapılır. Bazen de çok yerinde kullanılamaz ise o çokluk bir çok zararlar ortaya çıkarır.


• Her gün yalanla beslenen ve yetişen çocuklar muhakkak istikbalin yalancıları olacaklardır.


• Bizim yolumuz âtıl-bâtıl bir kenara çekilme yolu değildir.


• Bir kimse Cenab-ı Hakk-ı ne kadar severse, insanlara şefkati o kadar artar.


• Konuşmaları azaltmak çok mühim. Fazla konuşmak işin gecikmesine sebep olur.


• İstişare etmek İslamî âdaptandır. Samimi olarak yapılan ihlâslı istişareler, çok iyi neticeler verir.• Çok kimseler namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla dini vazifelerini edâ ettiklerini zannediyorlar. Bu kâfi gelir mi? Hayır. Cemiyete ve İslamiyete faydalı olacağız.


• Müslüman zeki olacak, anlayışlı, nazik, kibar olacak. Nezaket çok mühimdir.


• ALLAH Teâlâ ve tekaddes hazretleri sevdiği, aziz etmeyi murad ettiği bir kulunun kalbine kendi sevgisini koyar.


• Şu hususu iyice bilmeliyiz ki; bizim kurtuluşumuz, selamet ve saadetimiz her hal ve hareketimizde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimize tam olarak uymak, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür.


• Seher vakti gafil zümrenin uyuduğu, gönül sultanlarının samimiyet ve tevazu ile Rableriyle hemdem oldukları bayramlardır. Manevi terakkiyat, ilerleme vesilesidir.


• İnsanlara teşekkür etmeyen Hâlık’a şükretmiş olamaz.


• ALLAH Teâlâ ve tekaddes hazretlerinin bir kula en büyük nimeti; aczini bildirmesidir.• Cenab-ı Haktan en çok talep edilecek şeylerden birisi, ihlastır.


• Namazın hakikatı ve ruhu; huşûdur.


• Hacca gidenlere de tenbihatım şudur ki; orada huşuu ihmal etmeyin.


• Fakirleri sevemiyorsak Cenab-ı Hakka yalvaralım da o ulvi sevme duygusunu bize nasip etsin.


• Dinin hükümlerini salih âlimlerden sorup öğrenmek lâzımdır. Zira onların sözleri daha tesirlidir. Fakat ilmi, mal ve mevkiye kurban eden dünyacı âlimlerden de mümkün mertebe uzak olmalıdır.


• Bir insan İslâmiyete, insaniyete ne kadar yararlı olursa olsun, aile nizâmını ihmâl ederse bir noksanlık üzerindedir.


• İnsanlara hizmet etmek pek kıymetli bir haslettir. Ancak gönlü zengin, sehâvetli olanlarda bu gibi hâller tahakkuk eder. Cimrilerin bu güzel huydan nasipleri yoktur.


• Evlâdına dinini öğretmeyen ana-babalar, dünyanın en merhametsiz insanlarıdır. Dînî terbiye vermeden evlât yetiştirmek, sobada yakmak için ağaç yetiştirmek gibidir.


• Bütün iş teslimiyet. İnsan kendini yok bilecek, bu yolda olanlara başını eğecek.


• Yüz tane yarım insanı toplasanız, bir insan etmez.


• Müslümanlar temkinli olacak, fakat bir kenara da sinmeyecek.


• Herkese hüsn-i zan besleyelim; fakat herkese itimat etmemiz gerekmez.

• Çok hizmet edenler vardır; fakat hizmeti sonuna kadar götürenler çok azdır.• Elden geleni yapmalı, sonra da kadere rıza göstermeli, zihni fazla yormamalıdır.Altınoluk 2008 Ekim, Sâdık Dânâ -kuddise sirruh-

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 335
favori
like
share
Asiyan Tarih: 15.04.2009 08:06
Allah razı olsun özlemcim
everekli38 Tarih: 15.04.2009 07:23
[COLOR=#fffacd]Allah razı olsun canım ablammm
GÜLSiMA Tarih: 14.04.2009 11:53
ecmain olsun inşaallah
KONAMI Tarih: 14.04.2009 08:00
Rabbim razı olsun harika paylaşım
AYIŞIĞI Tarih: 13.04.2009 20:34
Allah razı olsun canım benim
paylaşım için çok teşekkür ederim
nichole Tarih: 13.04.2009 19:17
Allah razı olsun Ellerine sağlık kardeşim.