Arkadaşlar 3d animasyon eğitimi almak isteyenlere duyrulur 11.04.2009 tarihinde öğlen 12 - 15 arası eğitimler başlamıştır.

Bilişim Eğitim Merkezi
Ayrıntı=Sevgi Kılıçaslan

DONJUN DONJUN
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 720
favori
like
share
ÖĞRENCİ Tarih: 25.11.2009 13:27
Hülya Telli
Autodesk Yetkili Eğitmeni
3dmax Eğitmeni
Autocad Eğitmeni

0 HATA

Kalite, sürekli iyileştirmenin asla sona ermeyen döngüsüdür. (W.E. Deming)
Bizi kalabalıktaki diğer şirketlerden ayıran şeyin çalışanlarımız ve birinci sınıf Six Sigma uygulamamız olduğuna inanıyorum. Six Sigma artık iş yapış şeklimiz – kaliteyi yönetirken, kayıpları ortadan kaldırırken, maliyetleri azaltırken, yeni hizmet ve ürünler yaratırken, geleceğimizin liderlerini geliştirirken ve şirketi karlı bir şekilde büyütürken artık Six Sigma’yı kullanıyoruz.''
Jim Owens,
Chairman, Caterpillar
Sigma (σ Yunan alfabesinde bir harf, aynı zamanda istatistik biliminde standart sapmayı ifade eden bir semboldür.
Motorala Inc. tarafından kalite düzeyini tanımlayan bir ölçüm aracı olarak geliştirilen “Sigma”, hizmet sektöründen üretim sektörüne kadar pek çok alanda kullanılabilen teknik bir yöntemdir.
Müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin, doğru bir şekilde algılanmasının, rekabetin temel şartı olduğu bilinen bir gerçektir. Bilinen bir diğer gerçek ise, ürün ve hizmet kalitesinin, müşteri beklentilerini, daha ekonomik ve daha fazla ihtiyaca cevap veren nitelikte karşılaması gerektiğidir. Bu şartlardan herhangi birinde meydana gelen bir kusur, kurumları, işletme karında azalma, müşteri potansiyelinde zayıflama ve beraberinde pek çok olumsuz durumla karşı karşıya getirecektir. Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin en iyiye yakın düzeyde karşılanması, bu durumu engelleyecek sorunların sıfıra yakın düzeye çekilmesi ve buna bağlı olarak kar hedeflerine ulaşmanın sağlanması için kurumların Altı Sigma (6σ yöntemini uygulamalarının gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 6σ yöntemi, kurumun hedeflediği amaçlara ulaşmasını sağlamakta, çalışma performansını ve müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Milyonda 3,4 hata düzeyi olarak tanımlanan 6σ, süreçleri iyileştirmeye yönelik, müşteri memnuniyetini en iyiye yakın bir seviyede gerçekleştiren, şirketin stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlayan, bu amaçlara ulaşılmasını engelleyecek her türlü durumun bir problem olarak kabul edildiği ve istatistiksel ölçüme dayalı bir metodolojidir. Bu süreç problem çözmeye odaklı ve yönetim hiyerarşisi kara kuşak, yeşil kuşak, ekip üyeliği şeklinde değişen, bilgi ve tecrübenin temel alındığı Altı Sigma ekibi tarafından yönetilir.
ALTI SIGMANIN ADIMLARI
Tanımla (Define)
Proje tanımının yapıldığı aşamadır. Uygulanacak proje düşük maliyetli, en fazla faydayı sağlayacak nitelikte ve müşteriye değer yaratacak içeriğe sahip olmalıdır.
Ölç (Measure)
Süreç ve müşteriye ait verilerin toplandığı, elde edilen verilere bağlı olarak problemin tanımının yapıldığı ve sürecin mevcut durumunun tüm detaylarıyla tespit edildiği aşamadır.
Analiz et (Analyze)
Problemlerin nedenlerinin tespit edildiği aşamadır.
İyileştir (Improve)
Problemleri tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaya yönelik uygulama çalışmalarının test edildiği en önemli aşamadır.
Kontrol et (Control)
Test edilen uygulama çalışmalarının sonunda, elde edilen faydaların ilk duruma göre kıyaslandığı aşamadır. Elde edilen kazanımların sürekli hale getirilmesi için gereken değerlendirmeler bu aşamada yapılmalıdır.
Milyonda 690.000 hata=1 Sigma
Milyonda 308.000 hata=2 Sigma
Milyonda 66.800 hata=3 Sigma
Milyonda 6.210 hata=4 Sigma
Milyonda 230 hata=5 Sigma
Milyonda 3,4 hata=6 SIGMA
Altı Sigma’yı uygulayan kuruluşlara örnek olarak Motorola, General Electric, Boeing, Sony, Whirlpool Allied Signal gösterilebilir.
Sigma düzeyindeki yükselme, hata ve kusurlarda azalmaya bağlı olarak, hizmet/ürün kalitesinde ilerleme, yüksek pazar payı, maliyetlerde azalma, rekabet avantajı, müşteri memnuniyeti ve sonuç olarak kar artışını beraberinde getirecektir.
Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise, bir işletmenin 6σ kalitesine yükselmesi veya 1σ değerine düşmesi, 6σ ve benzeri kalite felsefelerinin yanı sıra o işletmenin çalışanlarına da bağlıdır.
Altı Sigma değerinde günler dileğiyle…

İşletme Uzmanı (MBA)
Autodesk Yetkili Eğitmeni
ÖĞRENCİ Tarih: 25.11.2009 13:26
HÜLYA TELLİ
Autodesk Yetkili Eğitmeni
3dmax Eğitmeni
Autocad Eğitmeni


Bilgi toplumunda yaşıyor olmanın getirdiği gereklilik yaşam boyu öğrenimin esasını oluşturarak, beraberinde kurumlarda da kendisini hissettirmeye başlamıştır.“İçinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddeleri ve en önemli ürünleri haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.” (Thomas A. Stewart)
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok ülke, gelişmişlik düzeyini devam ettirmek ve maksimize edebilmek amacıyla, teknolojiye, bilimsel çalışmalara ve özelliklede insana yatırım yapılmasına önem vermekte ve bu alandaki çalışmalarına artan bir hızla devam etmektedir. Küresel rekabet hem ülkeler hem de kurumlar düzeyinde devam ederken rekabetin temeline hız, maliyet ve kalite yerleşmiş durumdadır. Ayrıca bu yapı içerisinde bilgi de önemli bir rol üstlenmektedir. Bilgi toplumunda yaşıyor olmanın getirdiği gereklilik yaşam boyu öğrenimin esasını oluşturarak, beraberinde kurumlarda da kendisini hissettirmeye başlamıştır. Hammaddeleri elde tutmak değil, bilginin ve bilgi teknolojilerinin elde tutulması ülkeler ve işletmeler için yeni gerçek kabul edilmektedir.
İşletim sistemlerinin gelişmesi, bilgisayarların güçlenmesi, kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve hayatı kolaylaştırmasıyla beraber yeni bilgi alanları da ortaya çıkmış, bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımlarda gelişmeye başlamıştır. Bugün birçok yazılım gündelik hayatımıza girdiği gibi istisnasız bütün iş dallarında kullanılmaktadır. Günümüzde her işletme bulunduğu sektöre, kendi koşul ve gereksinimlerine uygun ihtiyaç duyduğu yazılıma yatırım yapabilmektedir. Elle yapılan birçok iş, teknolojideki bu hızlı değişimden ve beraberindeki gelişmeden etkilenmiş, işin daha hızlı ve daha kısa bir sürede yapılması sağlanarak zamandan ve kaynaktan tasarruf edilmesi sağlanmıştır.
Ağ teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, bilginin kişi ve kurumlar arasında etkin bir şekilde paylaşılması iş verimliliğinde artış sağlamakta ve elde edilen bilgi mekândan ve zamandan bağımsız değere dönüştürülebilmektedir. Burada önemli olan kişi veya kurumların kendi sektörlerine uygun sistemi veya ihtiyaç duydukları yazılımı doğru bir şekilde seçebilmeleridir.
Günümüzde tek bir yazılımla da her şey halledilebilir demek mümkün değildir. Farklı alanlardan örnekler verelim. Adobe ailesinin resim işleme, tasarım ve grafik üzerine kurulmuş, vektörel tabanlı bir resim düzenleme yazılımı olan photoshop programı ile düşündüklerinizi ekrana yansıtabilirsiniz. Ancak bir tasarımcının Photoshop dışında diğer tasarım programlarını da çok iyi bir şekilde kullanabilmesi gerekir. Mesela Macromedia ailesinin kartvizit logo, yazı mizanpaj olarak kullanılan Freehand veya katalog, broşür ve amblem çalışmaları için kullanılan Corel Draw yazılımı gibi. Bunların dışında kitap tasarım olanaklarını kullanarak uzun belge projelerinde kolaylık sağlayan QuarkXpress programlarını kullanabiliyor olmakta tasarım sektöründe yer alan firmaların ve bu sektörde görev alanların bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. Bu listeyi daha da genişletmek isteyenler baskı, multimedia ve grafikler için hazırlanmış Adobe Illstrator programını veya son yıllarda dergilerin, gazetelerin, kitap yayıncılarının ve reklam acentelerinin tercih ettiği Indesign programını da tercih etmelidirler.
Başka bir örnek, donanım ve yazılım sektöründeki gelişmelere bağlı olarak mimari yazılımlarda da ilerleme kaydedilmiş olmasına verilebilir. Öncesinde elle hazırlanması haftalar süren paftalar, mimari yazılımların gelişmesine paralel olarak daha kısa sürede ve daha az zamanda hazırlanabilir hale geldi. İki boyutlu çizimden 3 boyutlu modellemeye geçildi. Bunun sonucunda hazırlanan iki boyutlu çizim 3 boyuta dönüştürülmekte, otomatik olarak kesitleri alınabilmekte, malzeme ve ışık etkisiyle foto gerçekçi resimler elde edilebilmektedir. Örneğin Autodesk firmasının ürettiği AutoCAD yazılımı ile 2 boyutlu çizimleri kısa zamanda oluştururken, 3ds max yazılımıyla gerçek hayatta olabilen ama gerçekte olmayan tasarımları yapma olanağı elde edilebilmektedir. Bu ve sayısını artırabileceğimiz diğer yazılımlar örneğin birçok mimarın tercih ettiği ArchiCAD, ADT Revit, ya da makine mühendislerinin ve teknikerlerinin daha çok tercih ettiği MDT- Inventor veya Solidworks, ya da harita mühendislerine ve teknikerlerine hitap eden NetCAD, ArcView GIS gibi yazılımlar, üniversite diplomasını tamamlayan tüm teknik kişilerin iş hayatı için ön koşul olmuştur. Aynı şekilde İnşaat Mühendislerinin teknik bilgilerini tamamlayan SAP2000, STA4-CAD, Primavera yazılımlar da ihtiyaç haline gelmiştir.
Sonuç olarak; ileriyi gören, orta ve uzun vadeli hedeflerini oluştururken ve planlama yaparken ihtiyaç duyulan yazılımı önceden belirleyen, teknolojiyi doğru kullanan, veriyi kullanılabilir bilgiye dönüştürebilen, bu çabaların ve yatırımların uzun vadede fazlasıyla geri döneceğini tahmin edebilen kişi ve kurumların ön plana çıkacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.