Discus Bakımı Discus Üremesi Akvaryumda Olması Gerkenler Akvaryum Temel Bilgileri
Başarılı Bir Üretim

Bu bir çok akvaryumcununamacıdır.hakkında az bilgi sahibi olduğumuz discusun ilginç kuluçkadevresi oldukça zor bir devredir.Yumurtalarla ilgilenir.Lavralarıyumurtadan çıkarır ve onları beslerler.Yavrular yüzmeye başladıklarındahiç birinin kayıp olmamaması için onları dikkatle izlerler.Onları takipeder yuvaya geri getirirler. hatta yavru discuslar yüzmeye başladıktansonra onlara deri sekrasyonu için dahi yardımcı olurlar.Yavrular kendikendilerine bakabilir hale gelinceye kadar onlara bakarlar.Ancak tümbunları görebilmek için ilk önce discusun yumurtlamasından itibaren onugözlemeniz gerekir.Discus çifti birbirlerini bulduktan kısa bir süresonra çiftleşmelidirler. Bunu beklemek sabır işidir.

Uygun çiftlerin çiftleşmesi aylar hatta haftalar alabilir.Bir yaşınageldiklerinde üreyebilirler.1'den üç yaşına kadar başarıylaüreyebilirler.Discusların düşük atmosfer basıncı periodlarındaüredikleri söylenir.Ancak bu hipotez yalnızca bu konudaki düşüncelerdenbiridir. Dişi bir discus haftada bir yumurtlayabilir yine bir dişidiscus 6ayda bu şekilde yirmi takım yumurta dökebilir.

Tabii normalde dişi önce doğurduklarına bakacak bunlar tanktanalındıktan sonra tekrar yumurtlayacaktır.Bu arada da yumurtlamadayumurta yiyici discuslar görülmüştür.Yumurtlama işlemi esnasında discusbirkaç ay dinlenebilir.Bu gibi bir durumda çiftleşme için ideal olanbir çift dahi aniden yumurtlamayı durdurur.Ve sonra aniden yumurtlamayabaşlar.Discusun yumurtlamaya başlayacağı önce balığın renk değişimindenanlaşılır. Özellikle vücudunun arka kısmı daha da koyulaşır.Son dörtçizgi daha belirgin bir hale gelir yine kuyruk yüzgeci daha belirginbir hal alır vücut rengi gitgide koyulaşır bunlar yumurtlamanınişaretleridir.

Balık yumurtlama konisinin yanına gelir vücudundan bir titreme geçer.Butitreme özellikle baş kısmında belirginleşir. Yüzgeçleri titrer vebirbirlerine doğru yaklaşır Baş sallama hareketi görülebilir.

Dişi sürekli olarak koniye doğru yüzer. Yumurtlama başlamak üzeregibidir.Ancak dişi yine hazır değildir. Her ikisi de koniyi tekrartekrar temizlerler. Bu temizleme hareketi yumurtlamanın çok yakınolduğunun göstergesidir.Dişinin ovipozitörü belirgin bir halalır.Vücuddan 3-4 mm dışarı çıkar. Erkeğin üreme organı dahakısadır.Dişi tekrar yumurtlama dememesi yapar. Erkek yanında durur. Bunedenle yumurtlamanın diğer akvaryumlardan görülmemesi gerekir. Yoksabalık yanaşamaz. Bütün gün süren yumurtlama hazırlığından sonra gerçekyumurtlama başlar.

Discus'lar akşamüstü yumurtlamayı tercih ederler.Dişi, yumurtlamakonisine doğru yüzer.Sırayla 10-20 arası yumurta bırakır. Bir takım,genelde 200 yumurtadan, daha iyi bir takım, 300 yumurtadan ve en fazla400-500 yumurtadan oluşurlar.(500'ün üstü çok istinai bir durumdur.)Her yumurtlayıştan sonra dişi,erkeğin yumurtaları dölleyebilmesi içinyer bırakır. Bu sırada tankta akınta olmamalıdır, bu nedenle filtrelerkapatılmalıdır. Yumurtlama 1 saatcivarında devam eder.

Balıkları izlerken onları rahatsız etmemeye özen göstermeliyiz. Busırada çiftlerden hangisinin erkek ve dişi olduğu kolayca tespitedilebilir.Ayrıca balıkların birbirlerine karşı davranışlarını da busırada görebiliriz. Eğer discus çifti iyi anlaşıyorlarsa, yavrularınyaşam şansları o derece artar.

Yumurtaları bıraktıktan sonra onları sürekli olarak göğüsleriylekontrol ederler. İyi bir çift belli aralıklarla nöbetleşe beklerler.Çift kavga etmeye başlarsa, durum kritikleşir. Kavgalar artarsa çiftleryumurtaları yiyebilir. Tek bir balık bırakmak da problemi, çözmez ancakbir balık yalnız başına yavrulara bakabilir.

Discusun yumurtadaki balığı yediğini görmek rastlanılan birolaydır.Bunun için en iyi çözüm, çiftden birini aynı akvaryumdançıkartmaktır.Bir başka çift balıkta kullanılabilir.Eğer bu başka çiftdiğerleriyle hemen hemen aynı zamanda yumurtlamış ise kavga eden çiftinyavruları , bu yeni çiftin yanına konulabilir.Yeni bakıcılar genellikleyeni gelen yavruları kabul ederler ve onlara kendi yavruları gibibakarlar.Yine yumurta yiyen Discusların yavruları da bu şekildeayrılırlar.Böylece yavru discuslar tabii bir ortamda yetişirler.

Şimdi de biz yine üreme tankımıza dönelim.Yumurtular 60 saatte 30'tagelişirler.İkinci gün yumurtaların içindeki küçük siyah benekler gözlegörülebilir.48 saat sonra da küçük gözler dahi farkedilir.Discus çiftilavraların yumurtadan çıkmasına yardım eder.Küçük lavralar titreyenkuyrukları ile konide asılıdırlar.Başlarındaki yapışkan salgı bunlarındüşmesini engeller.Bu süre 60 saatden fazla yani yavru kendi başınayüzebilinceye kadar devam eder.Lavra evresinde çiftler bunları sıksıkyerleştirirler.Lavraları yumurtaların yapıştığı yerden farklı yerlerekoyarlar. Yumurtadan kendi kendilerine yüzebilen discus olmaya geçişaşamasında geceleri tanklarda bir ışık bırakılmalıdır.Böylece çiftleryavruları akşam üstü bir araya toplayıp gece boyunca da onlarabakabilirler.

Bu süre zarfında çiftler daha az yerler.Ancak düzenli bir şekildebeslenmeye devam etmelidirler.Canlı yiyecekler verilmemelidir.Çünküdiscus canlı yem ve lavrayı güçlükle ayırtedebilir.Yavru discusun kendikendine yüzebilmesi ile birlikte doğruca ebeveyne doğru yüzmesiönemlidir.Eğer böyle yapmazlarsa kaybolurlar.Bu çok sık görülmekde venedeni bilinmemektedir.Çiftlerin deri sekrasyonu geliştirmedikleriolasıdır.Böyle bir durumda da yavrular kayıb olurlar.Derhal ebeveynedoğru yüzen onun derisiyle sürekli kontakta kalıp durmaksızın sekrasyonalır. Bu devrede çiftler özel koyu bir renk alırlar.

İlk birkaç gün yavrular çiftlerin sekrasyonlarıyla beslenirler.Doğadasekrasyonsuz yaşamaları imkansızdır.Birçok discus beseleyicisi bunudenemiştir ancak başarılı olamamıştır.

Deri sekrasyonu en azından ilk 4-5 gün yavru Discus içingereklidir.Ancak bundan sonra karides artemia larını alabilirler.İlkgünlerde yavrular ebeveynlerden 7cm. kadarayrılabileceklerdir.Büyüdükçe ebeveynlere bağımlılıkları gitgideazalacaktır.

Kuluçkadayken çiftlerin birbirlerinin rollerini nasıl üstlendikleriniizlemek ilginçtir.Genellikle çiftlerin biri yavrularla yüzerken diğeriyer ya da akvaryumdaki bölgesini bekler.

Yavru discus ebeveyn sekrasyonuyla yaklaşık iki hafta beslenir.Ancakyeterince büyüyen yavru bu evreden sonra ebeveynin mucusuna zararverir.Bundan sonra yavruyu ayırmak gerekir.Artık artemia nauplia ilebeslenirler.Başlangıçta naupliya'yı yavrulara çiftlerin yanında bir campipetinin içinde vermek yararlı olur.Sonra küçük discus tankın içindearamaya başlar.15 Gün sonrada her türlü yiyeceği alabilir.Besleme

Büyük bir discus'un iştahı kendisi gibibüyüktür.Verilen yiyeceğe doğru yavaşça yaklaşıp iştahlayer.Sindirrerek yavaşça yutar.Yiyeceğine saldırıp hemen yutuverenAngel( Melek)balığının aksine , discus yiyeceğini seçer.

Doğada discus sinekler , bunalrın lavraları ve küçük karideslerlebeslenir.Ayrıca henüz hakkında pek fazla araştırma yapılmamış olançeşitli yosunlarla da beslendiği bilinmektedir.Discuslar belliyiyeceklere alıştırılabilirler.Bunları Tetra , mın tabletlerinealıştırmakta mümkündür.Ancak Tetra yavaşça suya inen parçalardan oluşanbir discus yiyeceği geliştirmiştir.Bu hem besin değeri açısından hemdebalığın suyun içinde beslenmesi açısından önemlidir.Ancak yeniyakalanmış bir discusa bu yiyecekler verildiğinde hemenalmayacaktır.Bir karışım hazırlanıp böyle verilmelidir.Tabii , yeniyakalanan bir discusu domastik olanların yanına koyup böylece beslemekçok daha iyiydir.Yiyecek verilirken diğerleriyle birlikte yemi alamayandiscus hasta demektir.

Büyük bir discus başka hangi yiyeceklerle beslenebilir?

Tetra min taneleri ve Tetra discus foodlar dışında bir de Tetra Tipdenilen dondurulumuş ve kurutulmuş yiyecek tabletleri de vardır. bugerçekten tavsiye edilen bir yiyecek türüdür.Discuslar bunu kolaycakabul edecektir.Tetra Tibler ayrıca tedavi amacıyla dakullanılabilirler.İlaç ve su karıştırılıp 1 gece dinlenmeyebırakılırlar, kuruduktan sonra verilirler.Böylece tetra tip yemeyiseven bir discus ilacını da kolayca alabilecektir.Tetra Medicated Foodda bir diğer tedavi yöntemidir.

Önerilmesine rağmen yiyecek olarak Tubifex kurtları da vardır.Bunlarsuyu kirletir ve ağır metaller ihtiva ederler. bu yüzden yiyecek olarakverilmeleri zararlıdır.Büyük discuslara suyun üzerindde yüzendonmuş vekurutulmuş sivri sinek lavraları verilebilir.Ancak discuslar kırmızıçeşitleri tercih ederler.Fakat siyah ve beyaz lavralar daha besleyiciolduklarından , bunlara alıştırmak gerekir.Bir başka yiyecek de sığıryüreğidir.

Sinir ve yağları alınmış yürek , küçük parçalara doğranarakverilir.Gerektiğinde bir parça sığır yüreği sebze ya da findık üzerinekonularak sunulabilir.Eğer yürek kurtlarla karıtırılmışsa balık bunuseyrek alacaktır.Ayrıca dondurulmadan önce vitamin ya da minerallerlezenginleştirilebilir.Multi vitaminler ya da mineraller şırınga ile eteverilip sonra et dondurulabilir.

Diğer bir olasılıkta , yağı yürekten almak ve küçük parçalara ayırıpmikserde ,öğütmek sonra da balığın büyüklüğüne göre ayırıp vermektir.Buete Osspulvit yada benzeri multi vitamin minerallerikatılabilir.Kıyılıp haşlanmış ısanak, yumurta sarısı, ve acısız kırmızıbiber eklenebiir.Sonra karışım plastik bir torbaya konulur.Karışım incebir tabaka halinde yayılır, böylece tabaka donduktan sonra kolaycaküpler halinde kesilebilir.Donmuş ,kurutulmuş sivrisinek lavraları bukarışıma katıabilir.Lavralar sonradan yemi emecek ve akvaryum içineyürek parçalarıyla birlikte, kolayca yenilmek üzere dağılacaklarıdr.

Bir diğer discus yiyeceği de Enchytraea'dır.Bu kurtlaru kendinizüretebilirsiniz.Bu çok sevilen bir yiyecektir ve dişininyumurtlamasıaçısından faydalıdır.Ancak çok yağlı olduğundan belli miktarlardaverilmelidir.Bu kurtlar , yavru discuslar içindekullanılabilirler.Kurtlar albüminli maddelerle beslenirlerse , balık buyoldan albümin alabilir.Enchytraea kültürüne vitamin tozu dakatılabilir.Su sinekleri yavru discuslarca sevilirler.Ancak büyükdiscuslar bunları tercih etmezler.Discus'a yeni bir tür yemverilirkenbakıcı ilk önce bunu günlük olarak azar azar daha sonra miktarıartırarak vermelidir.Büyük bir discus günde 3-4 kez beslenmelidir.Azarazar ama sık yem verin.Kuru yemler sabah ya da akşam üstü donmuşyiyecekler daha geç verilmelidir.Sabahları yem vermeden önce en az 15dakika için balığın kendine gelmesi beklenmelidir.Akvaryum ışıklarıyakıldıktan hemen sonra yemeyeceklerdir.İlk önce renkleri canlanmalı,gözleri canlı bir hal almalıdır. Eğer böyle değilse balık kendinegelmemiş demektir.

Yavru discuslarda yetişkinlerin yedikleri yiyeceklei yiyebilirler.Yavrudiscuslar günde bir kaç kez beslenirler.Bu ne kadar sık olursa okadariyidir.

Discuslar evde besleniyorlarsa yavru discusu aç bırakmak tehlikeliolur.Birisi en azından günde iki kez yavrular beslemelidir.Bu durum ikihaftalık oluncaya kadar devam eder.üyüyünce günde bir kez beslemekyeterli olacaktır. Erişkin bir discus bir hafta aç kalabilir.Amakalmasa daha iyidir.Bir taile gitmeden önce, balık bir kaç gün içindaha fazla yemle beslenir.Problem Bir Balık Mı?

Evet bu böyle biliniyor. Ancak, Discus yetersizya da iyi bakılmadığında hastalanan bir balıktır (Bu insanlardada öyledeğilmidir.) Diğer balıklara nazaran daha dayanıklı ve uzunömürlüdür.Çok iyi bakılması gerekir.

En önemli nokta şudur; Doğada discus yumuşak suda yaşar. Bu suda discusiçin hayati değer taşıyan (humins) vardır. Ancak biz tankımıza çokfazla humins koyarsak rengi kahverengiye dönecek ve bulanacaktır. Enideali, bunları orta sertlikle bir suda tutmaktır. Genel sertlik 10-15C arasındadır.Üreme sırasında sertlik düşürülmelidir. Peat extracats,elementler ve multivitaminler konulmalıdır.

Akvaryumun pH değeri çok önemlidir. Bunu 6-7 arasında olmasıgeremektedir.Asid kullanımı sonucu Ph değerinde oluşan ani değişim ,balığın ölümüne neden olacaktır.Ph değerinde, suyun filtre edilmesiylehafif düzeltmeler yapılabilir.

Üreme için çok hafif asidik bir ortam yaratılabilir.Ancak Ph değerininbeşin altına düşmemesi gerekir.Peat'in bakteriside etkisi, yumurtalarınküflenmesini önler.

Discus akvaryumunun ısısına çok dikkat edilmelidir.Discus ılık suyusever. İdeal ısı 28-30C arasındadır. 28 dereceden aşağıya düşmemelidir.Bazen ısı 31-33 C'ta yükselebilir. Bu üçüncü günde düşürülmelidir.

Balıkları bakterilere karşı korumak zordur.Bu yüzden akvaryum suyunukısmen değiştirmek gerekir.Değişen suyun nitratıdeğişecektir.Yükseklecektir.Yada su değiştirilirken Iyon-Exchangerkullanılabilir.Exchanger resins Ph değerini ayarlar Ve bunun Ph 6 ve 7arasında kalmasını sağlar.

Discusun kendini iyi hissedebilmesi verilen yiyeceklere debağlıdır.Doğada discus taze su karidesleriyle beslenir.Çeşitliyiyecekler verilmemelidir.Eğer tek çeşit yiyecek verilirse dişi discusyumurtlamaz.Standart discus yalnızca tetra discus food gibi kuruçeşitleri değil ayrıca mineral ve vitaminlerle zenginleştirilmiş danakalbi, yetişmiş artemia ve beyaz kurdu da kapsar.

Bir çok discus bitkisiz ve dekorsuz akvaryumlarda tutulur.Ancakakvaryumcular bunun tam tersini isterler.Akvaryumdaki malzemeninniteliği ve kontrolü çok önemlidir.Artıklar kolayca çakıllarınüzerlerine yerleşebilirler.Bogwood kökleri çürür ve pis kokuyayar.Nitrat oluşumu çabucak tehlikeli seviyeye ulaşır.Discusun rengikararır ve akvaryumun kenarına yapışır.Bu nedenle dikkatli olmakgerekir.Çözümlerden biri akvaryumun dibini çakılla kaplamaktır.Akvaryumtabanındaki ön kısım boş bırakılır.Çakıllar ve bitkiler arkaya doğruyerleştirirlir.Böylece hem temizlik hemde görünüm güzelleşir


Su

Her şeyden önce yumuşak su değişken olduğundansuyun Ph'inin sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir.Ph değerihidrojen iyon bileşimiyle ölçülebilir.Ph değeri 7,0 ise nötrdür.Phdeğeri düşerse asit, yükselirse bazik haldedir.Discus için ideal 6,0 ve7,0 arasıdır.Çünkü bu yumurtaların küflenmesini engeller.Ph değeriexchanger resins ya da peat konularak engellenir.Ph ölçme aleti dekullanılabilir.Aletteki elektrod, akvaryumun dibineyerleştirilir.Elektrod, Amplifier yoluyla, elektirik üretir.Sürekliölçüm için alet devamlı suyun içinde tutulabilir.Camı içindeki ölçümsıvısı çabucak yayılmaz.

İkinci olarak suyun letkenliği söz konusudur.Suda çözülmüş olarakbulunan maddeler tuzlar vardır.Sudaki yüksek iyon konsanrasyonu suyudaha iletken hale getirir.Tuzlu suyun iletkenliği fazladır.Discussularının ise iletkenliği azdır.Bu genellikle 50 ms'den azdır.Bu suyunsertliğinin bir olması yani genel sertlik derecesi esastırBütün bufaktörler de üretirken göz önünde tutulmalıdır.Üreme suyu gereklinitelikleri taşımalıdır.Pek çok durumda da bu desalmasyondemektir.Böylece suyun discus yumurtaları üzerindeki ozmik basıncıazalır.Yüksek basınç altında discus yumurtaları bozulur ve küflenir.Bubozulma genellikle gözle görülmez.Yumurtalar olduğu gibi kalır ancaklavra oluşmaz.Yumurta içindeki basınç gelişmeyi engeller.Üreme suyununiletkenliği 300ms'den az olmalıdır.almanyadaki sular genellikle sert veüreme için uygun diildir.bu yüzden yumuşatılır.ya da tuzu alınır.bununiçin iyon exchanger resinsler kullanılır bunlar suni resinin çok küçükgranülleridir.endüstride su damıtılmasında kullanılır.Bu granüllerdebinlerce anyon ve katyon bulunur.

Sudaki tuzların tamamıyla temizlenmesine dekarbonizasyon , yumuşatma yada deselasyon denir.Suyun yumuşatılması çok önemlidir.KatyonExchangerlar, suyun karbonatını alır.Kalsiyum ve Magnezyum sudanalınır.Sodyum verilir yumuşatma filtresi çok yavaş çalışır.Özeldisalnasyon filtresi alınabilir.Bunlar genel filtre sistemi ya dabypass olarak kullanılır.Bypassda filtre suyu resinden hortumsistemiyle geçer arıtılmış su filtre odasına döner.

Yumuşatma resinleri kolay ve emniyetli bir şekilde mutfak tuzundan eldeedilebilir.Karbonat sertliğiyle oluşan sodyum , hidro karbür alkaliverir.Ph değeri 8,0 ve 9,0 arasında değişecektir.Bu değerler tabidiscus için değildir.Bu yüzden su tekrar asitle tamponlanıp geekli Phdeğerine getirilmelidir.

Resin seyreltilmiş Hidroklorik Asitle rejenere edilebilir.Bunun içinçok dikkatli olunmalıdır.Dikkatsizce kullanılırsa Ph yükselir ve balıkölür.

Suyun desalnasyonu için bir başka olasılık da bir çift filtre sistemiya da akvaryum dışında karışık saf suya yakın bir su eldeedilmesidir.Çift filtre sistemi basittir.İlk filtrede su asitlerejenere edilmiş Katyon Exchanger 'den geçer.İkinci filtre de ise anyonExchanger'den geçer.Bu yoldan elde edilen su diğer desalide edilmş yada kalan suyla ayarlanır.Tamamıyla desaline edilmiş su discusun safsuyuyla aynı olmalıdır.

Birçok akvaryumcu kalan sularını desaline etmek zorundadırlar.Böylecene yazıkki önemli tuzların da yok edildiği tuzsuz bir suya sahipolurlar.Bu yüzden daha sonra suya vitamin ve minerallerkonulmalıdır.Black Water Extract kullanılmalıdır.Suyu arındırmak içinüç ayrı dış saflaştıma metodu vardır.Yine suyun niteliğini korumasıiçin suyu arındırmak için içmetodlar mevcuttur.

Ion Exchanger'ın uyugun bir hale getirdiği sodyum hidrocarbite Phdeğerinn korunmasını sağlayacaktır.Karbonat sertliğini çok düşüktutacak ve Ph değerini 5,7 ve7,0 arasına indirecektir.

Diğer taraftan discus bakıcısı için metabolik ürünlerin nitratlarlabirlikte alınması da çok önemlidir.Akvaryumumuzda zaralı nitratı yokedecek bitkiler olmayacağından bu ancak suyun kısmen değiştirilmesiyleya da nitrat filtrasyonuyla sağlanacaktır.Filtre kömürü gibi işlevgören klor formundaki Anyon Exchangerlar kullanılır.Resin dış filtredefiltre sonrası materyal olarak kullanılır.Tıkaç , çakıl vb. materyalfiltre öncesi kullanılır.1lt.Exchanger , her 100lt.hacim içinkullanılır.

Hidrojen karbonata bağlı bir Anyon Exchanger, karbonat sertliğiniazaltır.Böylece Ph değeri de discus için ideal olan 5,7 ve 7,01'adüşer.Bu resinle nitrat aylarca ''0'' da tutulur.Bu yavruların büyümesiyararlıdır.Başarılı bir discus akvaryumunda, her lt. için nitrat değerimaximum 0,15 mg. değerinde olmalıdır.Teknik Bilgiler

Akvaryum endüstrisi akvaryumdakullanılabilecek bir çok yenilikler sunar.Basit bir donanım için dahibinlerce $ harcanması gerekebilir.Akvaryum donanımında belli yöntemlerkullanmak zorunda değiliz.Önemli olan ihtiyaçlar doğrultusunda gereklimalzemeyi kullanmaktır.

Herşeyden önce suyun niteliği önemlidir.Suyun dizalasyonu nitratıngiderilmesi vs.Çiftler için özel akvaryumlar gereklidir.Akvaryumunbüyüklüğü ile birlikte uğraşma ve yer problemi de büyür.Örneğin JackWatty discusunu 1 lt.suyla dolu bir akvaryumda besliyor.Genellikleakvaryumun ebatları 50cm.*50cm.*50cm'dir.Bu her çift için maximum125lt. su demektir.Bu ebatlarda bir tank normal sayılabilir.Daha büyükakvaryumların bakımı zordur.Ayrıca büyük akvaryumlarda discusyavrularını beslemek de zordur.Verilen naupaların suda çabucakdağılması atıkların suyu kirletmesine neden olur.Ayrıca büyükakvaryumların bakımı çok emek ister.

Discusların yumurtlamak için belli bölgeler seçerler.Bu bölgeyisınırlamak kolay olmalıdır.Discus akvaryumları yerden 80-100cm. yüksekbir yere yerleştirilmelidir.Akvaryumların kolayca kaldırılıpkonulabilmesi için aralarında aralık bırakılmalıdır.Discus balıklarınınyumurtlarken sakinliğe ihtiyaçları vardır.Bu nedenle balığın yandakiakvaryumdan görülmesi gerekir.Eğer akvaryumlar birbirlerini görmeyecekşekilde düzenlenmezseler , balıklar birbirlerine saldırmayaçalışacaklardır.Ve çiftleşmek üzere olan erkekler bunudurduracaklardır.

Bazı discus türleri yeni yumurtalarını yerler.bunun için akvaryumlararasından birbirlerini görmelerini engelleyen paravankaldırılmalı.Diğer discusun yumurtalarını gömdüğünü fark eden discusonları korkumaa geçerek yemekden vazgeçecektir.

Yine bir discu çifti yumurtladıktan sonra kavga edebilir.Bunun nedeniher ikisininde yuvayı korumak istemesidir.Bu yüzden çift bir sürebirbirlerinden ayrılarak yalnızca birinin yuvaya bakmasına izinverirlir.Yine iki akvaryum arasındaki engel kaldırıldığında komşuakvaryumla uğraşan çiftlerin birbirleriyle kavga etmeye akitleriolmayacaktır.

Eğer her iki akvaryumun ayrı bir filtresi varsa hastalık yayılmaolasılığı da o derece de azalır.Eğer akvaryumdaki donanım diğerakvaryumdakilerle bağlantılı ise su değişimi yapılırken roblembüyüktür.Plastik foam cartrij filtresi örneğin;Tetra brilliant filter,bu tip tanklar için idealdir.Yavrular ya da lavralar bunun içinekaçarlar.mamafi küçük discus biraz büyüyüpbirkaç cm'eulaştığındaplastik ve akvaryum duvarı arasında bir boşlukbırakılır.aksi halde sıkışıp kalırlar.Bu basit filtrelerle su değişimikarşılanır.Ayrıca çok iyi bir kava filtreye ihtiyaç ardır.

Discus bakımı için bir çok filtre metodu kullanılabilir.Büyük dışfiltreler kullanılabilir.Bazı besleyiciler ise akvaryumları büyük birdış filtreye bağlarlar, bu tip filtrelerde rotasyon pompaları doğrudanfiltredeki temiz su odalarına bağlıdır.Su buradan yuvarlak dağıtımborusuna pompalanır.Her bir akvaryuma su özel valfle sağlanır.Kirli sufiltreye, akvaryumdan uzun bir boruyla ve basınçla gelir.Büyükyetiştirme akvaryumları ya da pek çok ürünün bulunduğu akvaryumlardhızlı iç filtreler kullanılabilir.Burada da dış filtrelerinkullanılması çok daha iyi olur.Hızla dönen pompalar emiz su odasındangelen suyu temizleyip direkt olarak akvaryuma verilir.Akvaryumdaki pissu, br boruyla filtreye gelir.Küçük dış filtre odasında sırayla filtretıkacı akvaryum cakılı, nitrat anyon için resinli iki tabaka plastikköpük bulunur.

Bu filtre odaları aylarca kullanılabilir.Exchange resinlerrejenerasyondan sonra tekrar kullanılabilirler.Tıkaç ve çakıl hementemizlenmelidir.Plastik köpük tıkaçlar filtre için kullanılır ve herhafta yıkanırlar.Böyle bir filtrenin minimum ebadı, akvaryum hacminin%10 'u kadar olmalıdır.

Çok yumuşak su değişken olduğundan suyun Ph değeri sürekli kontroledilmelidir.Yumuşak suyun değeri 7,5ve 8,0'a kadar yükselebilir.Yumuşaksu ve çok sıcak su, suyun niteliğini olumsuz olarak etkiler.Bunlarınkontrol altında tutulması şartdır.Bu da iki yolla yapılabilir.Ozon veultraviyole radyasyonuyla.Ultraviyole tüpleri direkt olarak filtresistemine bağlanabilir.Sürekli çalışan bu tüplerin süresi 7500saatir.Bu da tüplerin en geç 300günde bir değiştirilmesinigerektirir.UV ışığınıngörevi suyun pisliğini, yaydığı ışınlarla yoketmektir.Ozonun da mikrop öldürücü etkisi vardır.Ozonizasyon sırasındaherhangi bir ilaç kullanılmaz.Ayrıca ozonun discus mucusuüzerindeolumsuz etkileri vardır.Ozon, yavrular için mucus salgılanmayabaşlanılana değin verilmelidir.Bu da yuurtaların bırakılmasıyla, ikincigünden itibaren ozonun kesilmesi demektir.

Su değişimi çok önemlidir.Discus tanklarının diplerinde kum varsabunlar düzenli bir şekilde temizlenmelidir.Discuslar büyük balılarolduklarından, çok miktarda dışkı verirler.Bu nedenle discusakvaryumundan hergün bu pislikler bir kova su alınaraktemizlenmelidir.İlk önce pislik alınır, sonra temiz su konulur.SuyaTetra Aqua Safe konulara suyun toksitlerden arınması sağlanır ve TetraBlack Water Extract eklenerek, Amazon nehrinin ortamı sağlanır.

Isıtıcı ve termo-metre de çok önemlidir.Ayrıca discus akvaryumu iyiaydınlatılmalıdır.Florasan lambaları Mercury Vapour lambaları ve metalhalinde lambalar kullanılabilir.Bitki olmayacağından, ışığın kuvvetliolması gerekir.Her iki akvaryumun üzerinde bir adet florasanolmalıdır.Renk gölgeleri akvaryum zevkine bağlı olarak sağlanır.Doğalışık ve grolux tüpleri kullanılmalıdır.EO tüpleri suyun 20-30 cm.yüksekliğnde olmalıdır.


Üreme İçin Hazırlık

Başarılı bir discus üretimi için ilk önce iyi bir çiftdiscus gerekir.Zamanı olan bir discus besleyicisi ilk çifti yetiştirmişolduğu yavrulardan seçebilir ya da üretilmek üzere dışardan discusalabilir.

Çiftlerin birleşebilmesindeki en önemli konu cinsiyetbelirlenmesidir.Çiftlerin dişi mi erkek miolduğunu dışardan tahminetmek çok zordur.Ancak zamanla üretici bu yeteneği kazanabilir.Cinsiyettayini için hangi karakteristikleri kullanabilirsiniz?

Herseyden önce balığın genel görünümü. Aynı yaşta olan bir çiftten iriolanı erkektir.Özellikle önden bakıldığında erkeklerin daha geniş veçıkık güçlü yuvarlak başları vardır.erkeklerin sırt yüzgeçleri dahasivri ve yukarı kavislidir. Dişilerin sırt yüzgeçleri ise dahayuvarlaktır. Erkek discusun kuyruk yüzgeçi daha geniştir.

Erkeğin kanatları daha uzun ve geniştir. Güçlü kafatası ve kalındudakları, boyun altının daha belirgin olması yine erkeklere aitözelliklerdendir.Ancak iri dişiler de bu özelliklere sahiptirler.

Doğada sürü halindeyken liderleri hem dişi hem de erkekolabilir.Genelde aynı tankdaki discuslarda erkek öncüdurumdadır.Normalde çift birbirlerinin ağızlarını çekmeyecektirler.Erkek dişiyi yavaşça kenara itecektir.Hızla ona yüzecektir.Ve anidengeri dönecektir.Dişinin üzerindeki çizgiler belirginleşecektir.Eğererkek eşini beslemek için takip ederse bu hareket onların iyi bir çiftolduğunu gösterir.Akvaryuma yem atıldığında balıklardan biri kenarasaklanırsa, ikiside aynı cins demektir.

En iyi metodlardan biri de çift olarak seçtiğiniz balıları bir kaçgünaynı tankda tutmaktır.Böylece cinsiyetleri belirleyebilirsiniz.Eğerkavga ederlerse ayrı tanklara koyarız.Çift oluşturacağımız zaman erkekdaha önce tanka konulmuş dişinin yanına konmalıdır.

Konulan erkek tankdaki dişiyle derhal ilişkiye girer.Ancak discus dişiise saldırır ve günlerce akvaryumun bir köşesinde saklanır.Üremedesuyun niteliği çok önemlidir.Su turbalarla zenginleştirilebilir.Bunedenle akvaryum peat'i ayrı bir yerde suya karıştırılmalıdır.Bir taşlahavalandırılmış peat suya asid ekleyecektir.Bir kaç gün sonra bu eskisuyun bir kısmı üreme akvaryumuna konulur.Discus pH değerindeki hafifdeğişime olumlu cevap verir ve suyun yeni bileşimi yumurtlamayı teşvikeder. Bu durum aynen tabiattaki gibidir. Yağmur mevsiminde de sulardaaynı değişim görülür.Peat çok ince torbalar veya naylon çoraplarlatoplanır.

Diğer bir olasılık ta, havalandırma sistemini bir kaç saat içinkapatmak olacaktır.Böylece Peat konteynerin dibine konulabilir.Seramikkoniler discus'un yumurtalarını bırakması için idealyerlerdedir.Discusun yumurtalarını yumuşak yere bırakmasıgerekir.Koniler bu yüzden ideal yerlerdedir.Çiçek saksıları dakullanılabilinir.Ancak yumurtaların içeriye kaçmaması için diptekideliğn kapatılmasıgerekir.Üretme tankının sağ tarafı bir kriter olarakkabul edilir.

Discus sessizlik içinde yumurtlamayı sever. bu yüzden üreme tanklarıyalnızca bakıcısının günde birkaç kez girdiği odada olmalıdır.balık nekadar çok rahatsız edilirse o derecede utangaç olacaktır.sağlıklı birdiscus akvaryumun önünde yüzer. Akvaryumun önünde birisi durduğunda onailgiyle bakacak yaklaşacaltır. ve hatta elinden yem yemeyi dahi kabuledecektir. Böylece discus insanlara alışacak beslenme zamanınıbenimseyecek ve beslenme zamanı geldiğinde yemi almak için size doğrugelecektir. Bu da discus beslemenin diğer bir zevkliyanıdır.Beslenirken birbirleriyle iyi geçinmelidirler. Yiyecek içinkavgaederlerse ya da erkek dişinin yemesine engel olursa bu uyumsuzolduklarını kanıtlar.


Yavruların Büyütülmesi

Discus beslemek ve büyütmek farklı olaylardır. Yavru discus'u büyütmekoldukça zahmetli bir iştir. Büyütülen yavru 6-8 haftalık olduktan sonrasatılmaktadır. Ayrıca discus yetişkin bir hale yani 9-12 aylık bir halegelinceye kadar bakılır.Küçük discus'lar genellikle 8 haftalıkolduklarında satılırlar. Bu kısa devrede çok iyi bakmak gerekir.

Düzenli bir şekilde suyun kısmen değiştirlmesi önemlidir. Akvaryumdakinitrat artışını engellemek ve dengede tutmak ta gerekir. Bunun için debir nitrat filtresi gereklidir. Nitratın fazla olduğu bir tankta discusgelişemez.Bu balıkların gündebir kaç kez beslenmesi gerekir. Yavrularınmetabolizma ihtiyaçları fazladır.Suyun çok temiz olması ve artıklardanarıtılmasıda da önemlidir.Her gün yapılan su değişimiyle, busağlanabilir. Balıklar daha sert, örneğin; mineral bakımından dahazengin sularda, daha, iyi büyürler. 10 Derecenin üzerindeki genelsertlik derecesi yeterli olacaktır. Sert sularda ph derecesi sabitkalır.Böylece ph'ın artışı ve azalışını kontrol altında tutmakmümkünolacaktır.Suyun niteliğinin iyiolması daima göz önündetutulmalıdır.İyi ve uygun birşekilde bakılan yavru çabuk büyüyecektir.

Solungaçlarının zarar görmesi,yavru discus için ciddi bir problemdir.Budurumun nedeni hala anlaşılamamıştır. İki teoribulunmaktadır.Birincisi, küçük bir akvaryum ve pis suyun, balığınyeterli oksijeni alamamasına neden olduğu düşüncesidir.Balık akvaryumdahızla solumakda bu da solungaçlara zarar vermektedir.Solungaçlarıniltihaplanması bunun belirtisidir.

İkinci teori,ise yavru balığın gereken vitamin ve mineralllerialamamasıdır.Bu da olabilir.Çünkü yavru balıklar üç haftalıkolduklarında deri sekrasyonu dışında yalnızca artemia yerler. Budurumda artemia kültürüne vitamin katılmalıdır.Her bir kültür şişesine20 saat sonra (artemia çoğaltılırken) vitamin konmalıdır.(Bir damlamultivitamin solusyonu katılır.) Az miktarda mineral koymakta yeterliolacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6816
favori
like
share
LaigLeNoiR Tarih: 16.04.2009 01:16
Ben Bu Forumda Nezaman İmza Hazırlayıp Koysam Hep Beqenildi Zaten :10:

Ben Bu İşi Biliyorum Artık İmza Ticareti Yapcam :67:

:72:
AYIŞIĞI Tarih: 16.04.2009 01:05
renkdaş senin imzada süper bu arada
LaigLeNoiR Tarih: 16.04.2009 01:01
Rica Ederim Renkdaş'm :3:

Discuslar Ciddi Anlamda Çok Tatlı ve Her Akvaryum'a Yakışan Balıklar. Akvaryum'u Olan Bir Çok İnsan'ında iLqisini Çeken Balıklardır. Bu Balık Türleri Biraz Hassastır.
AYIŞIĞI Tarih: 16.04.2009 00:54
ellerine sağlık renkdaşım