Tiyatro Türleri

* Klasikçi Tiyatro (Klasik Tiyatro)
* Romantik (Coşumcu) Tiyatro
* Doğalcı (Naturalist) Tiyatro
* Simgeci Tiyatro
* Dışavurumcu (Aexpresyonist) Tiyatro
* Gerçekçi Tiyatro
o Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
o Toplumcu Gerçekçi Tiyatro
* Epik Tiyatro
* Uyumsuz Tiyatro
* Ezilenlerin Tiyatrosu

Klasik Tiyatro: Tiyatro ve drama sanatında kendine özgü bir norm bütünlüğüne ulaşıldığı ve bu normların daha sonraki dönemlerin tiyatrosuna ve drama sanatına örnek oluşturduğu evreler için kullanılan genel sanat tarihi kavram; örneğin, antik Yunan tiyatrosu, 16. yüzyıl Rönesans İtalyan tiyatrosu, 17. yüzyıl klasik Fransız tiyatrosu, Elisabeth tiyatrosu, Altınçağ İspanyol tiyatrosu, Alman Weimar klasik tiyatrosu, vb.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 767
favori
like
share