BOM

Kaç kişiyle oynanır: Kişi sınırlaması yoktur. En az üç kişiyle oynanır.

Malzemeler: Oyuncuların çarpım tablosu bilgisi olmalıdır.

Nasıl oynanır: Oyuncular daire şeklinde yere otururlar ve sayışarak oyuna başlayacak kişiyi seçerler. Birinci oyuncu bir diye bağırır, ikinci oyuncu iki diye saymaya devam eder ancak beş ve beşin katlarında bom diye bağırılır. Oyun çok hızlı oynanır ve duraksayanlar, yanlış yerde bom diyenler ve bom demeyi unutanlar elenir. Bir de bu oyunun baz-fiz şekli vardı ki daha da zordur. Oyuncular beşin katlarında baz, yedinin katlarında fiz diye bağırırlar, otuz beşte ise baz fiz diye bağırılır.BİRDİR BİR OYUNU

Kaç kişi oynanır: Bu oyunda belli bir kişi sınırlaması yoktur. Kişi sayısı arttıkça oyun daha zevkli bir hale gelir.

Malzemeler: Oyunda kullanılması gereken bir şey yoktur.

Nasıl oynanır: Birdirbir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

“Birdirbir,

İkidir iki, olur tilki,

Üçtür üç, yapması güç,

Dörttür dört, kuş gibi öt,

Beştir beş, aldım bir eş,

Altıdır altı, yaptım kahvaltı,

Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek,

Dokuzum durak”

Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu “yanmış” sayılır ve yeni ebe olur.Birdirbir Oyununun

Ardeşen-Rize'de oynanan şekliBelli bir kural sürecinde oynanan birdirbirde görev kimde kalırsa o yanar. Başta ebe olmak üzere her oyuncu onun üstünden atlar. İlk atlamada ebe “birim birlik” der.

Sonra “ikim ikilik” atlanır. Yatan oyuncu boyuna yükselir.

Üçüm üçlük, dördüm dörtlük deyip yatanın sırtına vurarak atlarlar.

Beşim silmeden, altım elma, yedim yarma, sekizim sek sek dediklerinde tek ayak üstüne düşerler. Dokuzum durak derler ve atlayan düştüğü yerde saplanır kalır.

Sonradan atlayanlar, önceden atlayanlara değerse yanarlar. Bu kez yanan kimse, o yumulur (EĞİLİR).

Onum orak dediklerinde yumulanın sırtında sanki orak biçer gibi bir elleriyle çırpma yaparlar.

Onbirim yağlı börek, onikisi soğan dolması, onüçüncüsü olsa da yesek, ondördüncüsü hamamda karılar, onbeşincisi birbirini kovalar. Böylece atlayan seke seke kaçmaya başlar. Biri yere basarda görevli onu yakalarsa görevi ona devreder. Atlayamayanlar da zaten oyundan çıkmış olurlar.

Bu oyunu bize gönderen Ardeşen Kaymakamı Cemil KILINÇ ve Ardeşen Belediye Başkanı Mümtaz SİNAN'a teşekkür ederiz.

DİĞER BİÇİMİ İSE AŞAĞIDADIR:Bu oyunu erkek çocuklar oynar. Oyuncular 8-10 kişilik gruplara ayrılır. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe olan oyuncu belden öne doğru eğilir, ellerini dizlerinin üzerine koyar. Diğer oyuncular da bu arkadaşlarının üzerinden atlamak üzere art arda dizilirler.

İlk sırada yer alan oyuncu "Birdirbir" diyerek ellerini ebenin sırtına bastırıp üzerinden atlar. Diğer oyuncular da onu izlerler. Ancak her biri sırasındaki yerlerine göre veya atlayış sırasına uygun olarak:

- İkidir iki, kurnazdır tilki!
- Üçtür üç, ebelik güç!
- Dörttür dört, kuş gibi öt!
- Beştir beş, seni aldım eş!
- Altıdır altı, o şamarı kim attı!
- Yedidir yedi, elim sırtına değdi!
- Sekizim seksek!
- Dokuzum durak! diyerek ebenin üzerinden atlarlar.

Atlayan her oyuncu olduğu yerde durup kalır. Diğerleri onlara değmemeye çalışır. Bu nedenle ilk atlayan oyuncular ellerinden geldiğince uzak mesafeye atlamaya çalışacaklardır.

Dokuzuncu oyuncudan sonraki oyuncular da atlama sırasında şunları söylerler:

- Onum orak, haydi oturak!
- On birim yağlı börek!
- On ikim tuzlu çörek!

Bu atlamalar sırasında, atlayan oyuncu duran bir oyuncuya değerse bu kez ebe kendisi olur. Oyun böylece sürüp gider.
BABADİK

İki grup arasında oynanan oyunun malzemeleri bir top ve yedi adet yassı taştan ibarettir. Yassı taşlar üst üste dizilir. Amaç altı yedi metre uzaktan topu yuvarlayarak taşları yıkmaktır. Atış yapılıp, taşların yıkılmasıyla oyun başlar. Top karşı takımdadır, atışı yapan grup yıktıkları taşları tekrar üst üste dizmeye çalışırken, diğer grup ellerindeki topu elden ele geçirerek onları vurmaya çalışır. Topla vurulan oyun dışı kalır. Eğer vurulmaya çalışılan kişi, atılan topu yakalayabilirse, topu rakiplerinin alamayacağı bir yere fırlatarak takımına zaman kazandırmış olur.

Onlar taşları bu sırada üst üste dizmeye çalışırlar. Her ne kadar kulağa kolay işmiş gibi gelse de üst üste yedi taşı yıkmadan koymak çetin iştir. Tüm taşları dizerlerse, oyunu kazanırlar, eğer gruptaki oyuncuların hepsi taşları dizemeden rakipleri tarafından vurulursa kaybederler.
BEŞTAŞ OYUNU

Kaç kişiyle oynanır: Birden fazla kişiyle oynanır.

Malzemeler: Beş tane yuvarlak taşla oynanır.

Nasıl oynanır: Oyunun aşamaları şöyledir.

A. Birler: Taşlar serbest yere bırakılır. Ebe yerdeki taşlardan uygun olanını seçer. Seçtiği taşı havaya atar. Her attığında yerden bir taş alıp havaya attığı taşı yakalar. Yerdeki taş bitinceye kadar işlem devam eder. Eğer havaya attığı taşı kapamaz veya yerden almak istediği taştan başka taşa dokunursa oynama hakkını arkadaşı kazanır.

B. İkiler: Taşlar yere bırakılır. Taşların içinden uygun olanı ele alınır. Yerdeki taşlar ikişerli olarak alınmaya çalışılır.

C. Üçler: Taşlar yere atılır taşın biri tekli olarak ele alınır. Diğer üçü tek seferde alınmaya çalışılır.

D. Dörtler: Taşlardan uygun olan bir tanesi havaya atılır. Yerde kalan dört taş bir seferde alınmaya çalışılır.

F. Dedeler: Taşlar yere atılır. Başparmak ve şahadet parmağının arası açılarak bir kale görüntüsü verilmeye çalışılır. Oyuncu yerden bir tane uygun taşı eline alır. Rakip oyuncu en son parmağın arasından geçecek taşı seçer. Bu taş diğer taşların parmaklar arasından geçirilmesine engel olacak taştır. Oyuncu eline aldığı taşı havaya atar. Havaya attığı esnada yerdeki taşı kaleden geçirmeye çalışır. Bunun için iki hakkı vardır. Birinci seferde taşı düzeltir. İkinci seferde taşı parmakları arasından geçirir. Eğer bu esnada taşı başka bir taşa çarptırır veya havaya attığı taşı kapamazsa hakkını rakip oyuncuya verir. Tüm bunlardan sonra oyunun final bölümüne geçilir. Taşların tamamı avucunun içinde hafifçe yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle taşlar tutulmaya çalışılır. Avucunun tersinde en çok taş kalan oyuncu oyunu kazanır.Balık Battı

Televizyonun yaygınlaşmasından önce akşam misafirliklerinde kadınlı erkekli gruplar tarafından oynanan bir oyundur. Grup halka olur, bağdaş kurup oturur, herkes ellerini bacaklarının altına sokar. Bir kişi ise halkanın ortasında oturur. Halkada oturanlar ellerindeki kıvrılmış bir mendili birbirlerine ebeye yakalanmadan verirler.

Ebe ise mendilin kimde olduğunu anlamaya çalışır. Herkes ebe baktığında sanki mendil kendisindeymiş gibi paniğe kapılmış görünmeye çalışarak ebeyi yanıltır, bu esnada mendil elden ele dolaşır. Arada bir mendille ebeye vurulup tekrar saklanır. Ebe mendili kimin elinde yakalarsa yeni ebe o olur.Balli

Dizmek için üst üste durabilecek yassılıkta genelde deniz ve akarsu kenarlarında bulabileceğiniz 7-8 adet yassı daire şekline yakın taş. Her oyuncunun insan eli büyüklüğünde dizilen taşları devirmek için kullanacağı yine yassı ve daire şeklinde el taşı. Bu el taşı candan bir kül tablası ebat ve şeklindedir. Taşın kalınlığını anlamanız için söylüyorum.

En az üç oyuncu ile oynanan oyunumuz Amerikalıların bowlingini andırır. Uzak bir mesafeden üstüste dizilen taşları devirme esasına dayanır.Bir kişi ebe olur. Diğerleri sırayla atış yaparak taşları devirmeye çalışır. Üst üste dizilen tüm taşlar devrilmelidir. Eğer atıcıların ilk turundan sonra hiç taş devrilmezse ebe kurtulur. Ancak bir tane bile devrilirse tüm atıcılar tekrar atış hakkı kazanır. Tüm taşlar devrilinceye kadar bu durum devam eder.

Tüm taşlar devrilince diğer oyuncular kaçar, ebe taşları tekrar dizerek atıcılardan birini yakalamaya çalışır. Bu sırada dizdiği taşları deviren olursa tekrar dizmek zorundadır. Ebe ancak taşların tamamı dizili bir vaziyetteyken başka birini sobelerse kurtulur. Oyun böyle sürüp gider.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6248
favori
like
share
MiSS-FENER Tarih: 19.04.2009 18:06
BOM

Kaç kişiyle oynanır: Kişi sınırlaması yoktur. En az üç kişiyle oynanır.

Malzemeler: Oyuncuların çarpım tablosu bilgisi olmalıdır.

Nasıl oynanır: Oyuncular daire şeklinde yere otururlar ve sayışarak oyuna başlayacak kişiyi seçerler. Birinci oyuncu bir diye bağırır, ikinci oyuncu iki diye saymaya devam eder ancak beş ve beşin katlarında bom diye bağırılır. Oyun çok hızlı oynanır ve duraksayanlar, yanlış yerde bom diyenler ve bom demeyi unutanlar elenir. Bir de bu oyunun baz-fiz şekli vardı ki daha da zordur. Oyuncular beşin katlarında baz, yedinin katlarında fiz diye bağırırlar, otuz beşte ise baz fiz diye bağırılır.BİRDİR BİR OYUNU

Kaç kişi oynanır: Bu oyunda belli bir kişi sınırlaması yoktur. Kişi sayısı arttıkça oyun daha zevkli bir hale gelir.

Malzemeler: Oyunda kullanılması gereken bir şey yoktur.

Nasıl oynanır: Birdirbir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

“Birdirbir,

İkidir iki, olur tilki,

Üçtür üç, yapması güç,

Dörttür dört, kuş gibi öt,

Beştir beş, aldım bir eş,

Altıdır altı, yaptım kahvaltı,

Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek,

Dokuzum durak”

Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu “yanmış” sayılır ve yeni ebe olur.Birdirbir Oyununun

Ardeşen-Rize'de oynanan şekliBelli bir kural sürecinde oynanan birdirbirde görev kimde kalırsa o yanar. Başta ebe olmak üzere her oyuncu onun üstünden atlar. İlk atlamada ebe “birim birlik” der.

Sonra “ikim ikilik” atlanır. Yatan oyuncu boyuna yükselir.

Üçüm üçlük, dördüm dörtlük deyip yatanın sırtına vurarak atlarlar.

Beşim silmeden, altım elma, yedim yarma, sekizim sek sek dediklerinde tek ayak üstüne düşerler. Dokuzum durak derler ve atlayan düştüğü yerde saplanır kalır.

Sonradan atlayanlar, önceden atlayanlara değerse yanarlar. Bu kez yanan kimse, o yumulur (EĞİLİR).

Onum orak dediklerinde yumulanın sırtında sanki orak biçer gibi bir elleriyle çırpma yaparlar.

Onbirim yağlı börek, onikisi soğan dolması, onüçüncüsü olsa da yesek, ondördüncüsü hamamda karılar, onbeşincisi birbirini kovalar. Böylece atlayan seke seke kaçmaya başlar. Biri yere basarda görevli onu yakalarsa görevi ona devreder. Atlayamayanlar da zaten oyundan çıkmış olurlar.

Bu oyunu bize gönderen Ardeşen Kaymakamı Cemil KILINÇ ve Ardeşen Belediye Başkanı Mümtaz SİNAN'a teşekkür ederiz.

DİĞER BİÇİMİ İSE AŞAĞIDADIR:Bu oyunu erkek çocuklar oynar. Oyuncular 8-10 kişilik gruplara ayrılır. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe olan oyuncu belden öne doğru eğilir, ellerini dizlerinin üzerine koyar. Diğer oyuncular da bu arkadaşlarının üzerinden atlamak üzere art arda dizilirler.

İlk sırada yer alan oyuncu "Birdirbir" diyerek ellerini ebenin sırtına bastırıp üzerinden atlar. Diğer oyuncular da onu izlerler. Ancak her biri sırasındaki yerlerine göre veya atlayış sırasına uygun olarak:

- İkidir iki, kurnazdır tilki!
- Üçtür üç, ebelik güç!
- Dörttür dört, kuş gibi öt!
- Beştir beş, seni aldım eş!
- Altıdır altı, o şamarı kim attı!
- Yedidir yedi, elim sırtına değdi!
- Sekizim seksek!
- Dokuzum durak! diyerek ebenin üzerinden atlarlar.

Atlayan her oyuncu olduğu yerde durup kalır. Diğerleri onlara değmemeye çalışır. Bu nedenle ilk atlayan oyuncular ellerinden geldiğince uzak mesafeye atlamaya çalışacaklardır.

Dokuzuncu oyuncudan sonraki oyuncular da atlama sırasında şunları söylerler:

- Onum orak, haydi oturak!
- On birim yağlı börek!
- On ikim tuzlu çörek!

Bu atlamalar sırasında, atlayan oyuncu duran bir oyuncuya değerse bu kez ebe kendisi olur. Oyun böylece sürüp gider.
BABADİK

İki grup arasında oynanan oyunun malzemeleri bir top ve yedi adet yassı taştan ibarettir. Yassı taşlar üst üste dizilir. Amaç altı yedi metre uzaktan topu yuvarlayarak taşları yıkmaktır. Atış yapılıp, taşların yıkılmasıyla oyun başlar. Top karşı takımdadır, atışı yapan grup yıktıkları taşları tekrar üst üste dizmeye çalışırken, diğer grup ellerindeki topu elden ele geçirerek onları vurmaya çalışır. Topla vurulan oyun dışı kalır. Eğer vurulmaya çalışılan kişi, atılan topu yakalayabilirse, topu rakiplerinin alamayacağı bir yere fırlatarak takımına zaman kazandırmış olur.

Onlar taşları bu sırada üst üste dizmeye çalışırlar. Her ne kadar kulağa kolay işmiş gibi gelse de üst üste yedi taşı yıkmadan koymak çetin iştir. Tüm taşları dizerlerse, oyunu kazanırlar, eğer gruptaki oyuncuların hepsi taşları dizemeden rakipleri tarafından vurulursa kaybederler.
BEŞTAŞ OYUNU

Kaç kişiyle oynanır: Birden fazla kişiyle oynanır.

Malzemeler: Beş tane yuvarlak taşla oynanır.

Nasıl oynanır: Oyunun aşamaları şöyledir.

A. Birler: Taşlar serbest yere bırakılır. Ebe yerdeki taşlardan uygun olanını seçer. Seçtiği taşı havaya atar. Her attığında yerden bir taş alıp havaya attığı taşı yakalar. Yerdeki taş bitinceye kadar işlem devam eder. Eğer havaya attığı taşı kapamaz veya yerden almak istediği taştan başka taşa dokunursa oynama hakkını arkadaşı kazanır.

B. İkiler: Taşlar yere bırakılır. Taşların içinden uygun olanı ele alınır. Yerdeki taşlar ikişerli olarak alınmaya çalışılır.

C. Üçler: Taşlar yere atılır taşın biri tekli olarak ele alınır. Diğer üçü tek seferde alınmaya çalışılır.

D. Dörtler: Taşlardan uygun olan bir tanesi havaya atılır. Yerde kalan dört taş bir seferde alınmaya çalışılır.

F. Dedeler: Taşlar yere atılır. Başparmak ve şahadet parmağının arası açılarak bir kale görüntüsü verilmeye çalışılır. Oyuncu yerden bir tane uygun taşı eline alır. Rakip oyuncu en son parmağın arasından geçecek taşı seçer. Bu taş diğer taşların parmaklar arasından geçirilmesine engel olacak taştır. Oyuncu eline aldığı taşı havaya atar. Havaya attığı esnada yerdeki taşı kaleden geçirmeye çalışır. Bunun için iki hakkı vardır. Birinci seferde taşı düzeltir. İkinci seferde taşı parmakları arasından geçirir. Eğer bu esnada taşı başka bir taşa çarptırır veya havaya attığı taşı kapamazsa hakkını rakip oyuncuya verir. Tüm bunlardan sonra oyunun final bölümüne geçilir. Taşların tamamı avucunun içinde hafifçe yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle taşlar tutulmaya çalışılır. Avucunun tersinde en çok taş kalan oyuncu oyunu kazanır.Balık Battı

Televizyonun yaygınlaşmasından önce akşam misafirliklerinde kadınlı erkekli gruplar tarafından oynanan bir oyundur. Grup halka olur, bağdaş kurup oturur, herkes ellerini bacaklarının altına sokar. Bir kişi ise halkanın ortasında oturur. Halkada oturanlar ellerindeki kıvrılmış bir mendili birbirlerine ebeye yakalanmadan verirler.

Ebe ise mendilin kimde olduğunu anlamaya çalışır. Herkes ebe baktığında sanki mendil kendisindeymiş gibi paniğe kapılmış görünmeye çalışarak ebeyi yanıltır, bu esnada mendil elden ele dolaşır. Arada bir mendille ebeye vurulup tekrar saklanır. Ebe mendili kimin elinde yakalarsa yeni ebe o olur.Balli

Dizmek için üst üste durabilecek yassılıkta genelde deniz ve akarsu kenarlarında bulabileceğiniz 7-8 adet yassı daire şekline yakın taş. Her oyuncunun insan eli büyüklüğünde dizilen taşları devirmek için kullanacağı yine yassı ve daire şeklinde el taşı. Bu el taşı candan bir kül tablası ebat ve şeklindedir. Taşın kalınlığını anlamanız için söylüyorum.

En az üç oyuncu ile oynanan oyunumuz Amerikalıların bowlingini andırır. Uzak bir mesafeden üstüste dizilen taşları devirme esasına dayanır.Bir kişi ebe olur. Diğerleri sırayla atış yaparak taşları devirmeye çalışır. Üst üste dizilen tüm taşlar devrilmelidir. Eğer atıcıların ilk turundan sonra hiç taş devrilmezse ebe kurtulur. Ancak bir tane bile devrilirse tüm atıcılar tekrar atış hakkı kazanır. Tüm taşlar devrilinceye kadar bu durum devam eder.

Tüm taşlar devrilince diğer oyuncular kaçar, ebe taşları tekrar dizerek atıcılardan birini yakalamaya çalışır. Bu sırada dizdiği taşları deviren olursa tekrar dizmek zorundadır. Ebe ancak taşların tamamı dizili bir vaziyetteyken başka birini sobelerse kurtulur. Oyun böyle sürüp gider.