Konya Ereğli - Anadolu Teknik Lisesi - Teknik Lise - Endüstri Meslek LisesiOkulumuz 1968 yılında Tesviye, Metal İşleri, Ağaç İşleri ve Elektrik bölümleri ile eğitim ve öğretime başlamıştır.1983 yılında ek bina yapılarak Motor bölümü, 1985 yılında da Dokuma bölümü açılmıştır. Gelişen teknoloji ve çevreninde ihtiyacı göz önüne alınarak 1989 yılında Elektronik bölümü faaliyetine başlamıştır. Daha sonra 1992 yılında Sıhhi Tesisat ve Kimya bölümleri açılmak üzere 9 bölümle eğitime devam edilmiştir. Teknik Lise ise Makine ve Elektrik bölümleri ile 1988 de eğitim ve öğretime başlamıştır. Anadolu Teknik Lise Bilgisayar bölümü ise 1996 yılında Bakanlığımızın Onayı ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
OKULUMUZUN VİZYONU : Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda; evrensel düşünebilen, bilgiyi üreten, bilgiye ulaşabilen, yeni teknolojileri takip eden ve kullanabilen, çağin gerektirdigi nitelikte yetiştirmektir. Milli kültürü benimsemiş ve bunu davraniş haline getirerek milli kimligini kazanmiş, KENDİSİ İLE BARIŞIK İYİ VATANDAŞ olarak yetiştirmek. İnsani değerleri benimsemiş, DÜNYA ILE BARIŞIK İYİ İNSAN olmasına yardımcı olmak.. Bilimsel düşünen, BİLGİYİ ÜRETEN ve BİLGİYİ PAYLAŞAN, bilgiye hızla ulaşan ve kullanan bireyler yetiştirmek.Çağın gereklerine uygun, toplumun ve iş hayatinin gerektirdigi nitelik ve YETERLİLİKLERE SAHİP İYİ MESLEK ELEMANI larak yetiştirmek. Öğrenmeyi öğrenmis ve yeni bilgileri öğrenmeye istekli, takim çalismasi anlayışına açık, girişimci kendine güveni olan ve risk alabilen, problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş tolerans sahibi, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi haline getirmis öğrenciler yetiştirmek. Bilgiyi mal ve hizmet üretimine yansıtabilen, bilinmeyeni üretip, bunu DÜNYA MARKASI haline getirebilen. KENDİSİNE, AİLESİNE, MİLLETİNE, TARİHİNE ve İNSANLIĞA KARŞI SORUMLU ve bunun bilincinde olan, vizyon sahibi, ileri görüşlü, problemlere hizla çözüm getiren sadece iş verene bağli olarak çalışan değil, kendi işini kurabilen kişiler olarak yetiştirmek.

VİZYON BİLİMSEL BIR HAYALDİR.

VİZYONUMUZ:
Her yüzyılda gelişmelerin önünde MODEL ve LİDER BİR OKUL OLMAKTIR.

MİSYONUMUZ:
Öğrencilerimizi yetiştirip hayata hazırlarken; ekonomik, teknolojik gelişmelere bağli olarak, ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sekreterlik, turizm, bilgi - islem vb. alanlarda kamu ve özel sektör kuruluslarinda görev alacak veya kendi başına is yapacak vasıflı insan gücü ihtiyacını nitelik ve nicelik yönünden karşılayacak tedbirleri almak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, Mezunların iş alanlarina geçislerini sağlamak bu konuda ilgili ve kurum ve kuruluşlarla işbirligi yapmak. Yabancı dil bilen, teknolojiyi kullanma becerisi kazanmış elemanlar yetiştirmek. BASARILI, SEVİLEN, AKTİF, ÇAĞDAŞ, ÖNDER ve ÜRETKEN OKUL olmak. Hedefimiz, en medeni milletlerin seviyesine ulaşmak, hatta bu seviyeyi geçmek için var güçümüzle çalışmak ve gayret göstermektir.


Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarının amaç ve görevleri Milli Eğitim genel amaç ve temel ilkelerinin uygun olarak ; a) Bütün öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek sureti ile onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtma,çözüm yolları arama ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak. b) Öğrencileri çeşitli ders programlarla ilgili beceri ve yetenekleri ölçüsünde hem mesleğe hem de yüksek öğretime yada hayata ve iş alanlarına hazırlamak. c) İş ve hizmet alanlarının ihtiyacı olan orta düzeyde meslek elemanları yetiştirmek. d) Çevrenin eğitim ve öğretim gereksinimini karşılamak, okulda yapılan meslek eğitimini iş ve hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda gerçekleştirmek, gerektiğinde bir kısım derslerin endüstri iş ve hizmet kurumlarında yapılmasını sağlamak çevre okul işbirliğini kurmak. Bu amaçlar gerçekleştirilir ve bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istek ve yetenekleri ile toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

OKULUN SEVİYESİ DERECESİ:Orta öğretim, (A) tipi

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Öğretim ikinci kademe normal eğitim yapılmakta.

1- Anadolu Teknik Lisesi: Birinci yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra dört yıl bilgisayar ağırlıklı ders görülüp Anadolu Teknik Lisesi çıkışlı olunur. Hazırlıktan sonra üç yıl okunursa Anadolu Meslek Lisesi çıkışlı olarak mezunu olunur. Anadolu Teknik Lisesi hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler okulumuzun Endüstri Meslek Lisesinin istediği bir bölümüne kayıt yaptırabilirler.

2-Teknik Lise: Endüstri Meslek Lisesinin birinci sınıfını başarıyla tamamlayan belirli ders başarısını yakalayan yetenekli gençlerin alındığı okullardır. Eğitim süreleri dört yıl olmasına rağmen, üçüncü sınıftan mezun olan öğrenciler Endüstri Meslek Lisesi diploması alarak ÖSS sınavlarına girebilirler.

3-Endüstri Meslek Lisesi: Temel eğitime dayalı en az üç yıl eğitim veren okulumuz öğrencilerini hem mesleğe hem de yüksek öğrenime, iş alanlarında istihdam edilmek üzere kalifiye eleman yetiştirir.

MÜDÜRLER:
Cemal EREN 17,07,1968 - 01,12,1975
Cengiz ÖZER 01,12,1975 - 08,08,1977
İbrahim KAPLAN 31,09,1977 - 02,05,1978
M. Ziya ATAY 07,09,1978 - 01,07,1980
Ali BEKECE 06,10,1980 - 01,03,1985
İbrahim ATASOY 01,03,1985 - 09,10,1989
Cevat BAYIR 07,06,1990 - 08,04,1992
Hasan SELVİ 23,11,1992 -Görevde OKULUN ÖZELLİKLERİ : Gündüzlü
OKULA GİRİŞ ŞARTLARI : Okulumuz her yıl İlköğretimi bitiren öğrencilerin diploma notlarının derecesine göre Okulumuzun bünyesinde oluşturulan komisyon marifeti ile bölümlerin kontenjanına göre öğrencileri yerleştirmektir.


ALANLARIMIZ

Bilişim Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Kimya ve İşleme
Tekstil Teknolojisi
Motorlu Araçlar
Makina Teknolojisi
Metal Teknolojisi
Ahşap Teknolojisi
Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirmeADRES: Hacı Mustafa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:84
EREĞLİ-KONYA

TELEFON: 0 (332) 713 18 27 - 0 (332) 712 89 98
FAX: 0 (332) 7131769

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2387
favori
like
share