Salepgiller - Salepgiller Bitkisi - OrchidaceaeSalepgiller, (Orchidaceae) Asparagales takımına ait bir familyadır.
Salepgiller (Orchidaceae) familyası çiçekli bitkilerin ikinci büyük familyasıdır. Dünyada yaklaşık 880 cins ve 22 binden fazla tür ihtiva etmektedir. Geniş yayılışlıdır, çoğunluğu tropiklerde yayılmış, soğuk ılıman ve subarktik bölgelerde daha az yayılmıştır, tropiklerdeki türlerden bazıları epifittir.
Türkiye'de 24 cins ve 60’dan fazla türü bulunmaktadır.

Morfolojik özellikleri

Yumrulu, rizomlu çok yıllık otsu bitkiler, bazen epifit, bazen saprofit ya da parazit halindedirler. Bunların çok küçük olan tohumları ancak belirli mantarlar tarafından aşılandıktan sonra çimlenir.
Yapraklar basit, bazen pul şeklinde; alternat, bazen distikus, nadiren opposit veya vertisillat şeklindedir.
Çiçek durumu rasem, spika veya panikuladır. Çiçekler hermafrodit, nadiren tek eşeyli ( türler monoik veya dioik ), zigomorf, nadiren aktinomorf simetriye sahiptir.
Çiçek örtü yaprakları (periyant) perigon halinde ve 2 dairede, her dairede 3 tepal mevcut, iç dairenin orta yaprağı bazen birkaç loplu belirgin bir dudak şeklini almış ve açılmış çiçekte aşağıya doğru sarkmıştır. Ekseriye bu perigon yaprağı nektaryum ihtiva eder.
Androkeum 1 veya 2 stamenden oluşur. Bazıları staminod, ginostegyum var.
Ginekeum 3 bileşik karpelli, ovaryum alt durumlu, genellikle parakarp, ovüller çok sayıdadır.
Meyve küçük ve bol tohumlu kapsül halindedir.
Tohumlarda embriyo çok küçük, farklılaşmamış ve endosperm (besi doku) bulunmaz.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 370
favori
like
share