Yakarış Duası

Ey yalnızların, kendEy yalnızların, kendi başına kalmışların himayecisi!i başına kalmışların himayecisi!
Ey mazlumların sahibi!
Ey yoksulların, düşkünlerin sığınağı!
Ey kudretin yalnız kendisine mahsus olduğu!
Ey ihsanıyla tanınmış, keremi sonsuz Rabbim!
Senden büyük yoktur. Senin eşin, benzerin de yoktur. Hamd Sanadır. Mülk, hüküm ve saltanat Sana mahsustur. Sen, dilediğini aziz, dilediğini zelil eylersin. İzzet, Celal ve İkram sahibi Sensin. Gerçek galip olan, mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunan, izzet veya zilleti istediğne veren Sensin!
Ey sahte ilahların saltanatını yerle bir eden Allahım!
Ey takdiri pazu kuvvetiyle, orduların gücüyle, zorbaların kamçısıyla, hazinelerin altınlarıyla, Firavunların zindanlarıyla durdurulamayan azamet ve kibriya sahibi olan Allahım!
Hakka karşı gelmekten, nifaktan, fitneden, ikiyüzlülükten, söz verip de tutmamaktan, emanete ihanet etmekten, korkaklıktan, emirlerini bırakıp beyinsizlere itaat etmekten, küfre boyun eğmekten, kula kul olmaktan, kafiri alkışlamaktan, kafirliğe alışmaktan, kafir gibi yaşamaktan, kafire özenmekten, gizli ve açık şirkten, sahte ilahların şerrinden, Senin haklarını ve sıfatlarını gasbetmeye kalkışanların tecavüzünden, düşmanların oyununa gelmekten, tahriklere kapılmaktan ve istismar edilmekten ancak ve ancak Sana sığınırız.
Bizi koru. Bize sebat, azim ve irade, basiret ver Allahım!
Ya Rab! Şüphesiz biz kendi nefislerimize çok zulümler ettik. Senden başka hiç kimse günahlarımızı bağışlayamaz. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Şüphesiz, Gafur Sensin, Rahim Sensin.
Allahım!
Menfaat sağlamayan ilimden, korkmayan kalbden, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan Sana sığınırız.
Allahım!
Tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan günahtan ve borçluluktan Sana sığınırız.
Allahım!
Fakirlikten, açlıktan, zilletten, zulmetten ve zulme uğramaktan Sana sığınırız.
Allahım!
Korkaklıktan, cimrilikten, rezillikten ve kalp fitnesinden Sana sığınırız.
Allahım!
Dalalete düşmekten, ayağımızın kaymasından, zulmetmekten, zulme uğramaktan cahilce davranmaktan veya cahilce tavırlara muhatap olmaktan, şüphesiz ki, yalnız Sana sığınırız.
Bize yardım eyle ve aleyhimizde çalışan düşmana yardım eyleme. Düşmanımızı cezalandır, bizi cezalandırma. Bizi hayırlı işlere yönelt.
Ya Rabbel Alemin!
Bizi, Sana çok şükreden, çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana çok boyun eğip tevazu gösteren, Sana çokça yakarıp ağlayarak tevbekar olanlardan eyle. Tevbemizi kabul eyle, günahlarımızı gider, dualarımızı kabul buyur. Kalbimizi hidayet üzerine daim kıl. Dilimizi doğruluktan, hakkı haykırmaktan ayırma.
Ey yedi göğün Rabbi, Azametli Arşın Rabbi!
Ey Tevratı, İncli, Kuranı indiren Allahım!
Senden hidayet, takva, cihadda sebat, iffet, izzet ve samimiyet dileriz.
Ey Rabbimiz! Bizi, nefsimize, dünya sevgisine ve düşmanlarımıza karşı galip eyle!

Etiketler:
Beğeniler: 3
Favoriler: 2
İzlenmeler: 4097
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 26.05.2012 13:17
allah razı olsun
Asiyan Tarih: 22.04.2009 07:01
aminnn Allah razı olsun
Piranha_TR Tarih: 18.04.2009 23:11
Paylaşım için çok sağol
ultimatom Tarih: 18.04.2009 23:11
Paylaşım için Allah razı olsun ...