Tarihimizin her devrinde yenilik hareketlerine karşı bazı girişimlerde bulunulmuştur.Özellikle Yeniçerilerin giriştikleri kanlı olaylar batıya açılan kapıları sık sık kapamış ve neticede Osmanlı İmparatorluğunun çağdaş uygarlık düzeyinden geri kalmasına sebep olmuştur.

Alemdar Mustafa Paşa, 28 Temmuz 1808 de sadrazam olunca, dördüncü Mustafa zamanında yarım bırakılan ıslahatı tamamlamaya karar vermişti. Nizamı Cedit'e karşı olanlar ayıklanıp sürgüne gönderilmiş, dağıtılan Nizamı Cedit bu defa "Sebkanı Cedit"'adı ile yeniden örgütlenmişti.

Donanmanın başında bulunan Rusçuk yaranından Abdullah Ramiz Efendi de donanmadaki yozlaşmış elemanları temizleyip, kuvvetlerine bir çeki düzen vermeye başladı.

Yeniçeriler her zaman olduğu gibi, bu yenilik hareketlerinden memnun değildiler. Bir takım nüfuslu kişiler de dördüncü Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmakta kendi açılarından yarar görüyorlardı. Onların teşviki ile Yeniçeriler işi iyice ileri götürdüler. Duvarlara Alemdar Mustafa Paşa aleyhinde yaftalar asıyor,ulu orta aleyhinde bulunuyorlardı.

Alemdar Mustafa Paşa, bir anda etrafında dayanacak kuvvet kalmadığını gördü. İyi niyetli devlet adamları bile kellelerinden korktuklarından bir kenara çekilip Mustafa Paşayı yalnız bırakmışlardı.Alemdar Mustafa Paşa olacakları tahmin ediyor,fakat kaçıp canını kurtarmayı şanına yakıştıramıyordu.

14 Kasım 1808 de ramazanın 26. günü Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa'yı katletmek için harekete geçtiler. Babıaliye gelerek Paşa'nın yattığı dairenin önünde gösteriye başladılar. Paşa buna tabancasını ateşleyerek cevap verince paşanın oturduğu Paşakapısını dört taraftan ateşe verdiler. Kurtuluş şansı olmadığını gören Alemdar Mustafa Paşa, cariyelerini dışarı çıkarıp,harem bahçesindeki taş kuleye sığındı. Gün ışıdığı zaman Yeniçeriler kulenin tepesini delip içeriye girmek üzereydiler.

Alemdar Mustafa Paşa onlara teslim olmaktansa hayatına kendi eli ile son vermeyi düşünecek kadar cesurdu.Kulenin içinde bulunan barut varillerini ateşliyerek kuleyi havaya uçurdu. Böylece hainlerin eline düşmekten kurtulmuştu.

Alemdarın ölümünden sonra, Yeniçeriler nekadar yenilik taraftarı devlet adamı varsa hepsini katlettiler. Böylece Alemdar Mustafa Paşa ile tekrar başlayan yenilik hareketi 18 yıl geri kaldı.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 494
favori
like
share