İğne Gözü - İğne Gözü Nedir - İğne Gözü Nasıl Kullanılır

Göz, iğnenin misina vb. ile bağlandığı yere verilen isimdir. Temelde iki farklı şekilde olur: Ezilerek düzeltilmiş ve delik gözler.
Ezilmiş, düz göz: Bu tür gözler, imalatı en kolay olan gözlerdir. Ama en çok sorun sebebi olan gözlerdir de, aynı zamanda.. Bu ezilmiş bölümün varlık sebebi, bağlanacak olan misina için bir destek sağlamak, misinanın iğneden ayrılmasını engellemektir. Bunu, kabaca, misinanın önüne set çekerek sağlar. Ama…

Bu resimde daha iyi görülüyor ki, bu ezik engel, misinayı kesecek bir bıçak gibi görev görmektedir. Bu nedenle, güçlü iğnelerde, güçlü balıklarda bu tür gözler tercih edilmez. Resimde, bu tür bir gözün daha az kesici olması için, sadece ortasından sıkıştırıldığı sembolize edilmektedir. OWNER, bazı modellerinde bu uygulamayı yapar. Gözün sadece ortasını çok inceltip, düz bölgenin kalınlığını azaltmadan daha fazla yüzey sağlar. Böylece, göz hem daha geniş olurken, fazla ince olmaz ve misinayı kesmez.
Demekki, bu tür ezilmiş gözlü iğnelerde dikkat edeceğimiz husus, misinaya yeterince engel olacak kadar geniş olacak, misinayı kesmeyecek kadar da kalın.
Bir başka dikkat gerektiren husus işe şudur:

Bu iğnenin ezik gözünün, gayet net bir şekilde, geriye eğik olduğunu görüyoruz. Bu eğiklik, her modelde bu kadar olmasa da, genelde mevcuttur. Buna dikkat etmek gerekir. Eğer misinayı, gözün bu eğik olduğu taraftan gelecek şekilde bağlarsınız, yani, misina bu eğik tarafta, ezik bölgenin ucuna/kenarına temas ederse, büyük ihtimalle çabucak yıpranır, kolayca kopar. Bu eğim genelde dışa doğrudur. Misianyı düğüm attıktan sonra, bu eğimin iç tarafından gelecek şekilde, bağlamlısınız..
Delikli gözler:
Misinaya daha az zarar vererek daha iyi tutuş sağlayan tür gözlerdir. Ama o kadar yalın değillerdir, bir sürü türü, çeşidi mevcuttur..
Temel olarak, delikli gözler iki gruba ayrılır. Bedenden gelen tel, bir halka yapılır. Bu klasik delikli göz iğne tanımıdır. Bazı iğnelerde ise, bilhassa büyük, kalın iğnelerde, bu pek mümkün olmaz. Zira, beden telinin kıvrılması için, sert ve sağlam değil, yumuşak çelik vs. olması gerekir ki, bu istenmez. Bu durumda, iğne bedeninin ucuna, tıpkı dikiş iğnelerinde olduğu gibi bir delik açılır.

Büyük, ağır iş için olan kalın iğnelerde, bu tür göz aranmalıdır. Zira, ağır işte, halka yapılmış göz, kolayca açılabilir, kırılabilir.
Fakat, tipik, gündelik kullanım için olan iğnelerde, söylediğimiz gibi, beden teli öylece bir halka yapılarak kullanılır. Ama bununda çeşitli detayları elbette mevcuttur.
Klasik halka şeklinin yanında, şöyle bir takım atraksiyonlar görmek mümkündür..

Bu türde, halka, tel kıvrıldıktan sonra bedene kaynatılmıştır. Böylece, yükte açılması engellenir. Büyük, kavgacı balıklar tercih edilmelidir, mesela iri akyalar gibi..

Bu tür gözlerde, kıvrılan ve halka yapılan beden, halkanın sonuna doğru inceltilir. Bilhassa fly için kullanılacak iğnelerde önemli bir fark getirir, bu düzenleme. Üstteki şekilde olanlar, dalan fly için, ek ağırlık, ki gayet dengeli bir ek ağırlık sağlarken, alttaki şekilde olan halkalar, iğnenin ağırlığını düşürürek kuru flyların yüzmesine yardımcı olur.

Bu tür iğneler, klasik bir delikli göze sahip olmalarına karşın, bu gözde hazır bir halka takılı olarak satılırlar. Genelde hem göz, hem halka güzelce kaynatılmış olur, ama halka, gözün içinde rahatça hareket edebilir. Bu tür iğneler, bilhassa canlı yem kullanımında öne çıkarlar. Sinarit gibi yem ne kadar canlı, ne kadar sağlamsa, o kadar seçici olan balıklar için uygun seçimdirler. Bağlanan misina, ki, bir hayli kalın ve dolayısıyla sert olacaktır, doğrudan göze takılırsa, iğneyi kasıp, yemin doğal hareketini bozar. Halka ile bağlandığı takdirde, halka ve iğne rahatça hareket edeceği için, yemin doğal hareketi olabildiğince korunmuş olur.
Sık görülen bu gibi ayrıntılar yanında, fırdöndü gözlü iğneler, halkası açık satılan iğneler gibi varyasyonlarda mevcuttur. Örneğin, halkası açık satılan iğneler, sahtelerin vs. iğnelerini değiştirmek için kullanılır. Halka açık olduğundan kolayca geçirilir, sonra halka sıkılarak kapatılır. Bu gibi avın niteliğinden ziyade pratik kullanıma yönelik iğneler elbette çok geniş bir tür yelpazesine sahip olabilecektir.
Delikli gözler için bir diğer husus ise, gözün, göz halkasının, bedene olan açısıdır. Bu tür açılı iğnelerde, misina halkaya değil, iğne bedenine, tıpkı ezilmiş gözlü iğnelerdeki gibi bağlanır:

Ha öyle, ha böyle farketmez gibi düşünmek yanlıştır bu hususta. Genel olarak, açılı göze sahip olan iğneler kalın bir malzemeden, kuvvetli olarak yapılırlar. Dahası, daha fazla tasmalama kuvveti ister ve taşıyabilirler. Sert çeneli, güçlü, büyük balıklar içün bu tür iğneler daha uygundur. Özellikle kuvvetli atılan tasmanın etkili olması için, bu tür bir bağlantı ve düğüm elzemdir. Elbette, böyle güçlü ve büyük balık, aynı zamanda daha kalın misina gerektirmektedir. Düz delikli iğneler ise, nispeten daha ince beden ile yapılırlar. Daha küçük tasma kuvveti ve ince misina ile kullanılırlar.
İlk bakışta, açılı göze sahip olan bir iğnenin, düz göze sahip olana göre daha güçlü olacağı söylenebilir. Kalbur üstü bir marka için, açılı göz kullanmışsa, iğnenin son derece güçlü olduğunu düşünmek isabetli olur.
Eğer, açılı göz olan iğneyi, düz gözlü iğnelerde olduğu gibi bağlarsanız, bu iğnede pek adiymiş dersiniz. Zira, açı nedeniyle, iğnenin ucu balıktan uzaklaşacak şekilde hareket eder..

Bu hususa özellikle önem vermek gerekir, aklınızdan çıkarmayın..

Bu şekilde iğnenin sırtına, arkasına doğru açılı olan halkalara “yukarı dönük” halka denir. Yem iğnenin boğaz/ağız kısmında olacaktır. Mesela, yaprak yem gibi.

Bu ise, “aşağı dönük” halka olarak anılır. Bu tür iğnelerde, yem iğnenin sırt tarafında, olacaktır. Fly yemler gibi. Beden üzerinde damakları olan ve iğnenin sırtında yemi tutan iğnelerde, bu şekilde kullanılabilir.
Bazı halkalar ise, uç/dirseğe paralel olarak üretilir:

Bu tür iğneler, bilhassa silikon kurtlar, balıklar vs. için uygundurlar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 577
favori
like
share