Kuruluş yılı: 1907

Kurulduğu Yer: Moda'da Beşbıyık Sokağı 3 numaralı evin alt katı.

Kurucular: Fenerbahçe Spor Kulübü, Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hindli namıyla anılan Asaf Beşpınar Bey ve Enver Yetkiner tarafından kurulmuştur.

İlk Başkan: Nurizade Ziya Songülen

Renkleri: Sarı Lacivert

Amblem: Fenerbahçe Kulübünün ilk amblemi, Fenerbahçe burnundaki ışık saçan beyaz feneri, renkleri ise sarı ile beyaz olmuştu. Ancak, kulüp mensupları bunu tatminkar bulmadıkları gibi, anlam bakımından da içinde bulunulan monarşi rejimini tehdit edici sayılabileceği endişesi ile kısa sürede iptal etti. 1910 yılında Fenerbahçeliler arasında resim çizmede maharetiyle tanınan futbolcu solaçık Hikmet (Topuz)in çizdiği (bugünkü) amblem ise herkesin beğenisini kazandı ve kabul edilerek bugünlere kadar da ulaştı. İşte sarı ve lacivert ağırlık içinde olmak üzere 5 renkten oluşan amblem ve şu anlamları taşımaktaydı(*22) ; FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ 1907" yazılı beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik ve açık yüreklilik ifadesiydi. Kırmızı fon ise, safiyet ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı belirtirken bu arada bayrağımızı da sembolize etmekte, ortadaki sarı renk Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı, kalp şeklindeki lacivert renk asaleti temsil etmekteydi. Sarı lacivert renkler içinde yükselen palamut dalı Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte, yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının gerekli olduğunu açıklamaktaydı. Böylece milli renkler arasında doğan Fenerbahçenin, sarı ile lacivert renkler beraberindeki bu amblemi üyelerce de kabul gördüğünden, klişesi İngiltereye Manchester şehrine yollanmış ve Fenerbahçe Spor Kulübünün bugünkü rozeti olarak ilk kez 1910 yılında yaptırılmıştı. Rozet; 1929 yılından itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere bırakmış ve manada önemli etki yapmayacak ufak tefek değişikliklerle de günümüze kadar aynı şekli muhafaza ederek gelmiştir.GÜNCEL BİLGİLER
Başkan: Aziz Yıldırım

Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Adası, Fenerbahçe 81030 İstanbul

İletişim: [EMAIL]editor@fenerbahce.org[/EMAIL]

Futbol Kombine Biletleri: Yeni Maraton Üst Tribün Kombine biletleri Sarı Lacivert Derneği, VIP kombineleri ise stadımızdan tarafından satılmaktadır.

Maç biletleri: Futbol karşılaşmalarının biletleri maç öncesinde, Biletix'in internet sitesi ([URL]http://www.biletix.com/), CallCenter ve gişelerinden, maç günü ise Şükrü Saracoglu Stadı gişelerinden temin edilebilir.

Lisanslı ürünler: Fenerbahçe Ürünleri Fenerbahçe Lisanslı Ürünleri, Fenerbahçe Sportif A.Ş. tarafından Fenerium Mağazaları'nda satılmaktadır. Mağazalarımızdan online alışveriş için [URL]www.kangurum.com adresinden Fenerium mağazası seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

Kadıköy ve Fenerbahçesi;
İstanbul'un Kadıköy yakası; Tanrı'nın, yeryüzünü yaratırken kesinlikle ayrıcalıklı davrandığı bir eşsiz yöre... Tarihlerin henüz 1900 yılına ulaşmadığı İstanbulda, Kalamışıyla Fenerbahçesiyle, Caddebostanı Suadiyesi Modası ile adeta bir rüya beldesi... Göz alabildiğine bomboş arsalarla yemyeşil çayırlara sahip bu yörede, doğanın insanları spor yapmak için sanki teşvik ettiği yıllar...

Ve de, İstanbulun silüeti deniz üzerinde uzaklardan perde perde yansıyıp dalgalanırken, Fenerbahçe Burnunda yanıp sönerek yol gösteren bir fener Türk sporuna önderlik edeceği bir kulübe sembol olmanın da gururu içinde, Adalara, Marmaraya, daha da ötesi uzak yıllara doğru aynı şevkle ışık saçacağı günlerin özlemi ile çakıp durmaya başlamıştı sanki... Ve de Kadıköy, o dönemlerde en güzel semti olan Fenerbahçesinin bağrından çıkaracağı takımını önce yakınlara, sonra da yarınlara armağan edeceği günleri bekliyordu gayri...
Kuşdili Çayırında İlk Futbol Oyunu ;
İlk futbol oyununun, bugünkü anlamıyla ilk kez 1823 yılında İngilterede oynanmaya başlamasının üzerinden neredeyse yıllar ve yıllar geçmişti. Nihayet tarihler 1890lı yıllara ulaştığında, Modada oturan İngilizler de bu keyifli spordan iyice etkilenmiş ve o yemyeşil arsaların bulunduğu Kadıköyün geniş alanlarında, futbolu oynamaya başlamışlardı. Seyri çok keyifli bu oyunun, çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek tabii idi ve hatta da kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarşi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ve hatta mevcut cemiyetlere dahi üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy Çayırlarında top koşturan İngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eşlik edebilmekteydi. Yine de, hemen her akşamüstü bilhassa Kuşdili Çayırında yapılan bu futbol maçları ya da antrenmanları, Kadıköy halkının büyük bir kesiminin ilgisini çekmekte, genellikle akşamüstleri zevk için de olsa oynanan bu futbol oyunu için, Kalamıştan, Modadan, Kuyubaşından, ve hatta Haydarpaşa civarlarından gelecek öbek öbek halkı, gününe ve hava durumuna göre küçük ya da büyük kümeler halinde bu oyunu seyretmeye yöneltmekteydi. Kadıköy halkının ekserisi ikindi sularında ayaklanır, günlerden Cuma ve Pazar değilse yani Kurbağalıderenin kenarındaki salaş tiyatroda Komik Hasanın tuluat kumpanyası oynanmıyorsa Kuşdili Çayırına doğru yola koyulurlardı. Yok, eğer günlerden Cuma ya da Pazar ise de, Modaya doğru ya da şimdiki Fenerbahçe Stadyumunun bulunduğu Papazın Çayırına doğru yola koyulurlardı (*1). Omuzdaş kılıklı, burma bıyıklı tüylü tüysüz gençler, yanlarında boy boy çocuklarla hanım nineler ve de orta yaşlı hatunlar, Arap bacılar, ahretlikler, kahvede pineklemekten usanan efendi kişiler, burada çayırı çepeçevre kuşatır, kadınlar getirdikleri kilimleri yayarlar, erkeklerin kimi toprağa bağdaş kurar, kimi büyükçe bir taşa oturur, kimi ayakta dururdu. Sucusu, dondurmacısı, kağıt helvacısı, simitçisi, baloncusu, Eyüp oyuncakçısı velhasılı satıcıların her çeşidi burada arzı endam eyler, burayı adeta panayır yerinden farksız kılardı. Ortadaki saha olacak alanda ise, kapı gibi gövdeli, başları açık, renk renk gömleklerinin kolları sıvalı, göğüsleri fora, bacaklarından dizkapaklarına kadar şortlu bir alay adam soluk soluğa koşuşurlar, birbirlerine çarpıp çarpıp, alt alta üst üste mecelleşirler, güya da top oynarlardı. Oynanan bu futbollardan örnek alan bazı gençler, Kadıköyündeki arsalarda ya da geniş çayırlarda onlar gibi top oynamaya heveslenir, karman çorman bir biçimde, bir harradır bir gürradır gider, topa en çok vuranla onu en havalara yükselten erbab sayılırdı. Ne var ki bir süre sonra, bir başka deyişle 1900lü yıllara iyice yaklaşılmasıyla birlikte, Modada oturan İngiliz gençlerinin artık modern futbolu oynamaya başlamaları ve dolayısıyla da oynadıkları futbolu daha seyredilir bir halde sunmaları, kendilerini hayran hayran seyreden Kadıköylü gençlerin yüreklerinde birtakım kıpırdanmalara sebep oluyor, onlar gibi organize bir takım kurma isteklerini ise, vazgeçilemez bir tutkuya dönüştürmeye başlıyordu.
Kadıköy Football Association ;
1890lı yıllarda İstanbul Modada yaşayan İngiliz ailelerinden La Fontaine, Giraud, Whittall, Charnaud, Pears, Armitage aileleri Kadıköy ve Modanın çayırlarında kendi aralarında bu oyunu yeni yeni oynamaya başladıklarında, İzmirde yaşayan İngiliz aileleri, Bornova çayırlarında bu oyunu çoktan oynamaya başlamışlardı bile (*2). Zira sosyal ve idari bakımdan payitaht İstanbula uzak ve rahat iki şehir olan Selanik ile İzmir, 1870li yıllarda Osmanlının futbol oyunu için ilk taraftar bulduğu toprakları oluyor, futbol oyunu o dönemlerde dini inançların da etkisi ile Müslüman Türkler arasında gelişemediğinden, böylece de Osmanlı toprakları üzerinde ilk defa gayrimüslim ve levanten (ülkede yerleşmiş bulunan yabancı uyruklu) vatandaşlar tarafından oynanıyordu.
Modada futbolla tanışan ilk ailelerin İstanbulda İngiltere elçiliği personeli görevlileriyle aralarında yaptıkları maç rekabetini, 1894 yılında İzmirde Football Club Smyrnenin kurulması ile birlikte İstanbul - İzmir rekabeti izlemeye başlıyordu (*3). İzmirde futbolun öncülüğünü yapan James La Fontaine, 1889 yılında İstanbula yerleştiğinde, Kadıköyde İngilizlerin futbol-rugby karışımı bir oyun oynadıklarını görmüş ve onlarla kısa zamanda dostluk kurarak, daha iyi bildiği futbol oyununu onlara kabul ettirmişti. Tarihler 1897 yılını gösterdiğinde, James La Fontaine ve arkadaşları Kadıköy yakasında ilk kez bir futbol takımı olarak Kadıköy Football Association adı altında toplanıyor, takımı oluşturan İngiliz, Rum, Ermeni gençleri, genelde İstanbula sefere gelen İngiliz gemicilerle oynadıkları oyunlarını Kadıköyün çayırlarında sürdürüyor, ve her akşamüstü (ilk bölümde geniş bir biçimde sunduğumuz) o kalabalık izleyici kitlesine de seyrettiriyorlardı. Bu müsabakalar halkın öylesine ilgisini çekmişti ki Football Association takımı, iki yıl içerisinde İzmir Karması ile karşılıklı olarak futbol maçları yapmaya yönelmişti.fenerbahce fenerbahçefenerbahçe cumhuriyeti fenerbahçe spor klübü fener bahçe fenerbahce comfenerbahçe org fenerbahçe com fenerbahçe marşları www fenerbahçe fenerbahce resimleri fenerbahce transfer fener bahce fenerbahce sitesi fenerbahce spor fenerbahce resmi fenerbahce marşları fenerbahce org fenerbahce sk www fenerbahçe org fenerbahçe spor fenerbahce antu www fenerbahçe com fenerbahce siteleri fenerbahçe resimleri fenerbahce galatasaray fenerbahçe galatasaray fenerbahce taraftar fenerbahce basketbol fenerbahce resmi sitesi fenerbahçe resmi sitesi fenerbahce cumhuriyeti fenerbahce spor kulübüfenerbahce org tr fenerbahce haber fenerbahce futbol fenerbahçe spor kulübü fenerbahce spor kulubu fenerbahçe forum fenerbahce trabzonspor fenerbahce ankaragücü fenerbahce besiktas fenerbahce tarihi www fenerbahce fenerbahce beşiktaş fenerbahce gol fenerbahce maçı fenerbahce golleri fenerbahçe golleri fenerbahce com tr fenerbahce video anti fenerbahce fenerbahce 6 0 fenerbahce org com wwww fenerbahce com youtube fenerbahce fenerbahçe sparta prag fener bahçe resmi sitesi fenerbahçe spor klubü fenerbahce anderlet fenerbahce de fenerbahce gov fenerbahçe alex carlos fenerbahce fenerbahce kombine fenerbahçe web sitesi fenerbahce forum fenerbahçe sk fenerbahce marsları www fenerbahce com fenerbahçe derneği fenerbahçe portalı fenerbahce marslari fenerbahçe tuncay fenerbahçe resmi internet fenerbahçe resmi site fenerbahce 2007 fenerbahçe kombine fenerbahce mac fenerbahçe 1907 fenerbahçe transfer fenerbahçe spor kulubu fenerbahçe org tr www fenerbahce org tr fenerbahçe resmi fenerbahçe ordu evi fenerbahçe televizyonu www fenerbahçe org com fenerbahçe orduevi fenerbahçe sitesi fenerbahçe fenerbahçe antu com fenerbahçe video fenerbahçe antu galatasaray 7 0 fenerbahçe fenerbahçe org com fenerbahçe 6 0 true blue fenerbahçe fenerbahçe resmi web sitesi you tube fenerbahçe fenerbahçe nick fenerbahçe store blue fenerbahçe fenerbahçe anderlent fenerbahçe anderlet fenerbahçe anderleth fenerbahçe de youtube fenerbahçe fenerbahçe gov fenerbahçe foto fenerbahçe ander fenerbahçe s carlos fenerbahçe fenerbahçe net fenerbahçe gif fenerbahçe mesajları fenerbahçe roberto yaşa fenerbahçe fener bahçe spor fenerbahçe spor klubu fenerbahçe fan fener bahçe sitesi fenerbahçe tesisleri fenerbahçe web fenerbahce lisesi fenerbahce duvar kagıtları roberto carlos fenerbahçe fenerbahçe istanbul fenerbahce marsı fenerbahçe spor külübü fenerbahçe spor kulubü fenerbahce dergisi fenerbahçe resmi internet sitesi fenerbahçe bayrakları www fenerbahce gov www fenerbahçe gov fener bahçe marşları fenerbahce stadı www fenerbahce org fenerbahce teması fenerbahçe duvar kağitlari adriano fenerbahçe fenerbahçe anderleht fener bahçe resmi survivor fenerbahçe fenerbahçe haber fenerbahce duvar kağıtları fenerbahçe denizli fenerbahçe gaziantepspor tümer fenerbahçe galatasaray besiktas trabzonspor spor beşiktaş anelka futbol fener antu com antu stephan appiah taraftar tuncay şanlı bjk fenerbahe alex haber semih şentürk f bahçe fbtv fenerbache fb 1907 basketbol appiah aurello sarı kanarya luciano nobre guray fanatik fb 1907 fenerium marşları fenerhaber spor kulübü maçı golleri cumhuriyeti maçları futbolcular resmi sitesi tümer metin

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 11491
favori
like
share
xnetas Tarih: 31.03.2012 18:43
onlar tarihimize kurban olsunlar
kalpli nazik Tarih: 04.05.2011 10:49
YENİ MAÇLAR EKLERMİSİN BİLGİ LAZIM DA BANA
kalpli nazik Tarih: 04.05.2011 10:48
WALLAHA MÜTHİŞ OLMUŞ ELLERİNE SAG LIK ARKA DAŞIM SÜPERR
kalpli nazik Tarih: 16.03.2011 10:50
HEPİNİZZZ SÜPERSİNİZ BEN TAM İYİ DEGİLİM
gamzelinur Tarih: 09.03.2011 19:06
Allah butakımı kuranlardan razı olsun..
kalpli nazik Tarih: 09.03.2011 10:50
ÇOOOOK İYİSİN SÜPERSİN
skullemir07 Tarih: 07.05.2010 20:25
bilgi için teşekkürler
crazy.19 Tarih: 05.02.2010 20:17
paylaşım icin sagol
MAVi Tarih: 28.04.2009 23:04
fener...sen teksin...