Ahi Emir Ahmed Türbesi - Sivas'ta bulunan türbeler

Ahi Emir Ahmet Hayatı

Hicri 660 veya Hicri 662 yıllarında doğduğu tahmin edilen Ahi Emir Ahmed muhtemelen Horasan’lıdır. Daha sonra Anadolu topraklarına intikal ederek önce Bayburt’a yerleşmiş, sonra Sivas’ta karar kılmıştır. Esnafı manevi bakımdan disipline eden Ahilik mektebinin önemli temsilcilerinden olan bu kişinin vakıf kayıtlarında tam ismi “Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc” olarak belirtilmiştir.

Ahi Emir KümbetiSivas Tokmakkapı Nahallesi’nde, Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan bu kümbetin kitabesi günümüze gelememiştir. Ancak, Emir Ahmet’in vakfiyelerine dayanılarak h.633’ten (1235) sonra yapıldığı sanılmaktadır.


Kümbet düzgün kesme taştan yapılmış, kare bir kaide üzerinde olup, Türk üçgenleri ile sekizgen gövdeye geçilmektedir. Gövdeye geçiş geniş pahlarla sağlanmıştır. Türbenin içerisi kubbe, dışarısı sekizgen piramidal külah ile örtülüdür. Saçak hizasında ise sülüs yazılı bir kitabe yapıyı çepeçevre dolaşmaktadır. Türbenin içerisine mukarnaslı bir niş ortasındaki dikdörtgen bir kapıdan beş basamaklı merdivenle girilmektedir. Türbenin içerisi dıştan sekizgen planlı olmasına rağmen yuvarlak planlıdır ve iki pencere ile de aydınlatılmıştır. Kümbetin güney tarafında Selçuklu üslubunda bir mihrap bulunmaktadır. Ancak değişik dönemlerde yapılan onarımlar nedeniyle özelliğini yitirmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1986-1987 yıllarında restore edilen türbenin içerisi sıvanmıştır. Bezemesinin olup, olmadığı kesinlik kazanamamıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1138
favori
like
share