©º°¨¨°º©©º°¨¨°º© Buraya msn Ismi ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©
·´¯(_·´¯(_·´¯(_ Buraya msn Ismi _)¯`·_)¯`·_)¯`·

,-*'^'~*-,_,-*~ Buraya msn Ismi ~*-,_,-*~'^'*-,

(¯`·¸¸·´¯`·¸¸-> Buraya msn Ismi <-¸¸·´¯`·¸¸·´¯)

?•?•?/?\?•?•? Buraya msn Ismi ?•?•?/?\?•?•?

_\|/_-=<><>||[] Buraya msn Ismi []||<><>=-_\|/_

¤º°`¯ ¯`°²º¤æ=¬« Buraya msn Ismi »¬=椺²°`¯ ¯`°º

(¯`·_(¯`·_(¯`·_( Buraya msn Ismi )_·´¯)_·´¯)_·´¯)

*®*´¯`*¸¸*´¯`*Buraya msn Ismi*´¯`*¸¸*´¯`*

~^°'\,;:,/'°^~^°'\,;:,/'°^| Buraya msn Ismi |^°'\,;:,/'°^~^°'\,;:,/'°^~

¯`·¸¸·´¯`·¸¸·´¯Buraya msn Ismi¯`·¸¸·´¯`·¸¸·´¯

(¯`·(¯`·(¯`·(¯`·Buraya msn Ismi·´¯)·´¯)·´¯)·´¯)

¸·`¯`·¸¸·`¯`·Buraya msn Ismi·`¯`·¸¸·`¯`·¸

(¯`·¸¸-> °º Buraya msn Ismi º° <-¸¸·´¯)

(`¨\§/¨´)---»--@-} Buraya msn Ismi {-@--«---(`¨\§/¨´)

°·¸·°¯°·¸·°¯°·¸->Buraya msn Ismi<-¸·°¯°·¸·°¯°·¸·°

|!¤*'~``~'*¤!||Buraya msn Ismi||!¤*'~``~'*¤!|

,_,-*^~*-,_,-~>Buraya msn Ismi<~-,_,-*~^~*-,_,

,;`';_,_;`';__;`';_Buraya msn Ismi_;'`;__'`;__'`;,

»»-(¯`··´¯)-> Buraya msn Ismi <-(¯`··´¯)-««

(¨:::"""\×_×/""":::*)----} Buraya msn Ismi {----(+:::"""\×_×/""":::¨)

·`?exy`··> Buraya msn Ismi <··´?mart`·

°• °• °• °• Buraya msn Ismi •° •° •° •°

°º"°¨¨°(_·´¯`·«¤° Buraya msn Ismi °¤»·´¯`·_)°¨¨°º

(_*/\Sweet/\*_)(_*/\Buraya msn Ismi/\*_)(_/\*Mylover*/\_)

(°¨¨°\/°¨¨°» Buraya msn Ismi «°¨¨°\/°¨¨°)

(^^(-_-)^^) Buraya msn Ismi (^^(-_-)^^)

||¯|_|¯|_°• °• -> Buraya msn Ismi <-•° •°_|¯|_|¯|

²ºº³ xXx_Buraya msn Ismi_xXx ²ºº³

¥-×xXx×-¥~Buraya msn Ismi~¥-×xXx×-¥

MSN nick icin farklı şekiller

,-~*´¨¯¨`*·~-¸-(_Buraya msn Ismi_)-,-~*´¨¯¨`*·~-¸

•°l¯l_l¯l*Buraya msn Ismi*l¯l_l¯l•°

~~((-_-))~~_¯¯\_/¯¯_Buraya msn Ismi_¯¯\_/¯¯_~~((-_-))~~

_-'('-_°_-'('-_Buraya msn Ismi_-')'-_°_-')'-_

o0×X×0o Buraya msn Ismi o0×X×0o

*-_-* *-_-* Buraya msn Ismi *-_-* *-_-*

¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Buraya msn Ismi) ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

<(*_*)>:Buraya msn Ismi:<(*_*)>


[ Buraya msn Ismi][Buraya msn Ismi]

/\/\/\/[ Buraya msn Ismi ]\/\/\/\

×÷••´¯`&8226» (Buraya msn Ismi) «(•´¯`••÷×

(¯`•_•[ (Buraya msn Ismi) ]•_•´¯)


• ••^v´¯`×) (Buraya msn Ismi) (×´¯`v^•• •


,-~*'¨¯¨'*•~-¸-(_ (Buraya msn Ismi) _)-,-~*'¨¯¨'*•~-¸

Oº° ¨ (Buraya msn Ismi) ¨ °ºO

- - --^[ (Buraya msn Ismi) ]^-- - -

"••´¯`••" (Buraya msn Ismi) "••´¯`••"

`•¸¸•´´¯`••_• (Buraya msn Ismi) `•¸¸•´´¯`••_•

(¯`•_) (Buraya msn Ismi) (¯`•_)

¯¨'*•~-¸¸,-~*' (Buraya msn Ismi) ¯¨'*•~-¸¸,-~*'

•´): (Buraya msn Ismi) 9(`•

-~•*'ܨ¯`•¸ (Buraya msn Ismi) ¸•`¯¨Ü'*•~-

¸ -•~¹° Æܨ (Buraya msn Ismi) ¨ÜÆ °¹~•- ¸

׺° Ü` °º× (Buraya msn Ismi) "_•´¯)

¤ıE`[¤ (Buraya msn Ismi) ¤]´)÷¤

••¤(`×[¤ (Buraya msn Ismi) ¤]×´)¤••

•´¯`•*» (Buraya msn Ismi) «*•´¯`•

]¦"¦[ (Buraya msn Ismi) ]¦"¦[

`•,¸¸,•´¯ (Buraya msn Ismi) ¯`•,¸¸,•´

[`•] (Buraya msn Ismi) [•´]

(`••" (Buraya msn Ismi) "••')

"´¯¥¯`" (Buraya msn Ismi) "´¯¥¯`"

"^v^ [ (Buraya msn Ismi) ] ^v^"

"•´¯°• (Buraya msn Ismi) •°¯`•"

•°¯`•" (Buraya msn Ismi) "•´¯°•

§•´¨'°÷•× (Buraya msn Ismi) ×,•´¨'°÷•§

]|I{"------» (Buraya msn Ismi) «------"}I|

"]"•´º´•» (Buraya msn Ismi) «•´º´•"["

ğº°Ü¨ (Buraya msn Ismi) ¨Ü°ºıE

׺° Ü` °º× (Buraya msn Ismi) ׺° Ü` °º×

•´¯`•-> (Buraya msn Ismi) <-•´¯`•

<º))))><•´¯`• (Buraya msn Ismi) ¸•´¯`•¸><((((º>

- -¤--^] (Buraya msn Ismi) [^--¤- -

~²ºº²~ (Buraya msn Ismi) ~²ºº³~

_|<(+_+)>|_ (Buraya msn Ismi) _|<(+_+)>|_

|<(+_ (Buraya msn Ismi) _+>|

-•=»ıE=•- (Buraya msn Ismi) -•=»ıE=•-

"°oO (Buraya msn Ismi) Oo°ıE

º°¨¨°º©©º°¨¨°º© Buraya msn Ismi ©º°¨¨°º©©º°¨¨°º©

•´¯(_•´¯(_•´¯(_ Buraya msn Ismi _)¯`•_)¯`•_)¯`•

,-*'^'~*-,_,-*~ Buraya msn Ismi ~*-,_,-*~'^'*-,

(¯`•¸¸•´¯`•¸¸-> Buraya msn Ismi <-¸¸•´¯`•¸¸•´¯)

?•?•?/?\?•?•? Buraya msn Ismi ?•?•?/?\?•?•?

_\|/_-=<><>||[] Buraya msn Ismi []||<><>=-_\|/_

¤º°`¯ ¯`°²º¤æ=« Buraya msn Ismi »=椺²°`¯ ¯`°º

(¯`•_(¯`•_(¯`•_( Buraya msn Ismi )_•´¯)_•´¯)_•´¯)


*®*´¯`*¸¸*´¯`*Buraya msn Ismi*´¯`*¸¸*´¯`*

~^°'\,;:,/'°^~^°'\,;:,/'°^| Buraya msn Ismi |^°'\,;:,/'°^~^°'\,;:,/'°^~

¯`•¸¸•´¯`•¸¸•´¯Buraya msn Ismi¯`•¸¸•´¯`•¸¸•´¯

(¯`•(¯`•(¯`•(¯`•Buraya msn Ismi•´¯)•´¯)•´¯)•´¯)

¸•`¯`•¸¸•`¯`•Buraya msn Ismi•`¯`•¸¸•`¯`•¸


(¯`•¸¸-> °º Buraya msn Ismi º° <-¸¸•´¯)

(`¨\§/¨´)---»--@-} Buraya msn Ismi {-@--«---(`¨\§/¨´)

°•¸•°¯°•¸•°¯°•¸->Buraya msn Ismi<-¸•°¯°•¸•°¯°•¸•°

|!¤*'~``~'*¤!||Buraya msn Ismi||!¤*'~``~'*¤!|

,_,-*^~*-,_,-~>Buraya msn Ismi<~-,_,-*~^~*-,_,

,;`';_,_;`';__;`';_Buraya msn Ismi_;'`;__'`;__'`;,

»»-(¯`••´¯)-> Buraya msn Ismi <-(¯`••´¯)-««


(¨:::"""\×_×/""":::*)----} Buraya msn Ismi {----(+:::"""\×_×/""":::¨)
•`?exy`••> Buraya msn Ismi <••´?mart`•

°• °• °• °• Buraya msn Ismi •° •° •° •°

°º"°¨¨°(_•´¯`•«¤° Buraya msn Ismi °¤»•´¯`•_)°¨¨°º

(_*/\Sweet/\*_)(_*/\Buraya msn Ismi/\*_)(_/\*Mylover*/\_)


(°¨¨°\/°¨¨°» Buraya msn Ismi «°¨¨°\/°¨¨°)

(^^(-_-)^^) Buraya msn Ismi (^^(-_-)^^)

||¯|_|¯|_°• °• -> Buraya msn Ismi <-•° •°_|¯|_|¯|

²ºº³ xXx_Buraya msn Ismi_xXx ²ºº³

¥-×xXx×-¥~Buraya msn Ismi~¥-×xXx×-¥

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2025
favori
like
share
MAVi Tarih: 22.07.2009 23:51
gerek yok ama benim için paylşaımınız için teşekküler..
erosa Tarih: 15.05.2009 21:51
bence güzel bunlar şekiller çok hoş
deLi_qiss Tarih: 15.05.2009 17:22
evt sna özeL mi yaPcaSs
ultimatom Tarih: 12.05.2009 20:13
Ne yapalım senin ismine özelmi hazırlıyalım yani
delerim Tarih: 12.05.2009 19:50
ya adam gibi bisiler yapınn

bisiler bulamıorum yaw

gıcık bi siteye bnzio walla

hangisini seccem aacaba kafamda soru işareti doldu
deLi_qiss Tarih: 25.04.2009 13:47
saOL