Bileşiklerin Ağartma Mekanizması - devital dişler - diş ağartma - sağlıklı dişler
1.İntrakoronal Ağartma
1.1.Walking bleach tekniği
1.2.Termokatalik teknik
1.3.Jel Teknikleri
2.Ekstrakoronal Ağartma

İntrakoronal Ağartma
1.1Walking bleach tekniği: Seanslar arası ağartma.
Beyazlatma patı % 35’lik perhidrol yani superoksol, Sodyum perborat veya Boraks içerir ve 24 veya 48 saat pulpa odasında bırakılır. Yeterli ağartma sağlanmazsa 4-7 gün içersinde tekrarlanır. Olası bir sızıntıyı önlemek için geçici dolgu maddesi olarak “cavit” kullanılmaz.

1.2.Termokatalik teknik:

% 35’lik perhidrol pulpa odasına yerleştirilir. Beyazlatma patından oksijen açığa çıkar, ancak aktifleyici ısı örneğin koter veya ışık kullanılması gerekir.

1.3 Jel teknikleri:

Perhidrol veya karbamitperoksit içeren jeller pulpa odasına yerleştirilir. Bu jeller 1-2 gün Walking-bleach tarzında pulpa odasında bekletilebilir. Başka bir yöntem ise jelin pulpa odasına yerleştirilmesinden sonra Office-bleaching uygulanmasıdır. Günümüzde devital bir dişin ve hastanın diğer vital dişlerinin kombine olarak ağartılması da mümkündür.

Devital bir dişin ve diğer vital dişlerin kombine olarak ağartılmasında ilk olarak pulpa odası açılır. Önceden uygulanmış kanal tedavisi mine – sement sınırından 2 mm apekse doğru uzaklaştırılır ve pulpa odası EDTA (Etilen diamin tetra asetik asit) ile yıkanıp smear tabakası kaldırıldıktan sonra kanal tedavisinin sınırı cam iyonomer siman ile kapatılır. Pulpa odasına ağartma jeli aplike edilir. Gece koruyuculu ağatma yönteminde hazırlanan vinil plak daha önceden hazırlanıp vital diş beyazlatmada uygulandığı gibi ağartma jeli vinil plağın içine doldurulup ağız içine yerleştirilir.

Ekstrakoronal Ağartma

Hidroklorikasit ve hidrojen peroksit içeren pat renkleşmiş bölgeye ekstern olarak 3-5 dak. uygulanır.

Devital ağartma tedavilerinin en önemli komplikasyonu servikal eksternal kök rezorbsiyonudur. Bunun nedeni, internal kullanılan hidrojen peroksitin dentin kanalları ve yan kanallar yolu ile periodontal membrana ulaşarak iltihabi bir reaksiyon başlatmasıdır. Hidrojen peroksitin asidik pH’ı osteoklastik aktivasyonu başlatır ve rezorpsiyona neden olur. Bu yüzden hidrojen peroksitin kanal dolgusu içine penetre olması kaide maddesi ile önlenmelidir. Ayrıca devital ağartma tedavisinin son seansında pulpa odasına kalsiyum hidroksit patı yerleştirilerek asitik pH’ı alkalen pH’a çevirmeli ve böylelikle osteoklastik aktivite önlenmelidir.

Bileşiklerin Ağartma Mekanizması:

Ağartmanın esası, oksidasyon veya redüksiyondur. Kullanılan maddeler oksijen açığa çıkarır. Ağartma renksiz substansların renkleşmelerine neden olan bileşikler ile değiştirilmesidir. En çok kullanılan ağartma maddesi hidrojen peroksitin ( H2O2 ) sudaki % 30 ‘luk solüsyonu olan superoksol veya perhidrol dür. Peroksit terimi ise bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan maddeleri tanımlar.

Konsantre hidrojen peroksit solüsyonu koyu renkli cam veya plastik şişede saklanır. Buzdolabında saklanırsa çabuk bozulması engellenir. Sıcak ortam spontane oksijen çıkarmasına neden olur. Oksijen çıkarma özelliğinden yararlanarak sodyum perborat tozu % 30 luk hidrojen peroksit ile beraber kullanılır.

Süperoksol kostik bir maddedir. Bu nedenle gözler, deri ve mukoza korunmalıdır. Deri ve mukozada lekeler ve yanma oluşabilir ancak bunlar geri dönüşümlüdür. Tedavi öncesi gingival doku vazelin ile korunmalıdır, tedavi sırasında Rubber dam kullanılmalıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 518
favori
like
share