Biyoloji nedir - Botanik - Zooloji - Bios - Bilim

Biyoloji, Yunanca "Bios" (yaşam) ve "Logos" (bilim) kelimelerinin birleşmesi şeklinde isimlendirilmiş, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, açıklayan "omni" bir bilim dalıdır.
Biyoloji 2 büyük alana ayrılır:

1. Botanik (Bitki Bilimi)
2. Zooloji (Hayvan Bilimi)

Biyoloji kendi içinde alt bölümlere ayrılır.

* Biyofizik canlıları incelemede fizik araçlarını kullanan araç ve teknikler bütünüdür.
* Kriyobiyoloji, sıcaklığınn canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenir.
* Entomoloji, böcekleri inceler.
* Etoloji, doğal ortamdaki hayvanların davranışlarını inceler.
* Evrimsel biyoloji, evrim teorisini destekleyen kanıtları inceler.
* İhtiyoloji, balık bilimidir.
* İmmünoloji, vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı direncini ve bunun temellerini inceler.
* Limnoloji, göller ve bunlar içinde yaşayan canlıları inceler.
* Deniz biyolojisi, okyanus ve denizlerdeki yaşamı inceler.
* Tıp, tedavi ve iyileştirme sanatı ve bilimidir.
* Mikrobiyoloji, mikroskobik organizmaları inceler.
* Nörobiyoloji, hayvanların sinir sistemini inceler.
* Ornitoloji, kus bilimidir.
* Paleontoloji, tarih öncesi yaşamı inceler.
* Sosyobiyoloji, sosyal ilişkilerin biyolojik temelini inceler.
* Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır.
* Anatomi: Canlıyı oluşturan organları,bu organları birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
* Fizyoloji: Organizmadaki organ ve dokulardaki görevlerini, işleyişlerini inceleye bilim dalıdır.
* Embriyoloji: Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle döllenmiş yumurtadan (zigot) itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalıdır.
* Sitoloji: Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.
* Histoloji: Çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu,hangi organların yapısına katıldığını inceleyen bilim dalıdır.
* Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca “gen” in yapısını görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.
* Moleküler biyoloji: Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
* Ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalıdır.
* Taksonomi: Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır.
* Parazitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
* Ontojeni: Bir bireyin evrimsel geçmişini inceler.
* Filojeni: Bir grup organizmanın (soyun=türün) evrimsel geçmişi inceler.
* Biyocoğrafya: Canlıların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceler.
* Bakteriyoloji: Bakterileri inceler.
* Viroloji: Virüsleri inceler.
* Patoloji: Hastalıkların belirti ve nedenlerini inceler.
* Biyometri: Biyolojik olayları istatiksel olarak inceler.
* Mikrobiyoloji: Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.
* Uzay Biyolojisi: Uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, canlıların uzaya uyum şartlarını araştıran bilim dalıdır.
* Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 858
favori
like
share