Maden İşletme Bilgileri - Hangi durumlarda maden arama ruhsatları alınabilir - Nasıl Müracaat Edilir


BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ

MADEN ARAMA RUHSATI / SERTİFİKA MÜRACAATI NASIL YAPILMALIDIR?

Müracaat Yöntemi Hakkında Genel Bilgi


Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?

Cevap: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir.

Soru: Devlet Memurları Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir mi?

Cevap: Devlet Memurları Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edemez.

Soru: Posta ile müracaatta bulunabilir miyim?

Cevap: Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Soru: Web ortamında interaktif ruhsat/sertifika müracaatında bulunabilir miyim?

Cevap: Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.

Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?

Cevap: Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Soru: Hangi grup için müracaat edeceğime nasıl karar verebilirim?

Cevap: Bu konuda temel belirleyici unsur aranması düşünülen maden türünün hangi grup içinde yer aldığıdır. I a, I b, II., III., IV. ve V. Grup olmak üzere beş grup ruhsat vardır Örneğin MERMER II.Grup içindeyken, KÖMÜR IV.Grup içinde, Tuzlar III. Grup ruhsatlar içinde yer almaktadır.(Bakınız EK-1: Ruhsat grupları ve bu gruplar içinde yer alan madenler.)

EK-1

MADEN GRUPLARI

I. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’nin altında SiO2 içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıllar I (a) Grubu madenlerdir.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile;

1) %25’den az Al2O3 içeren killer,

2) %50’den az montmorillonit minerali içeren kayaçlar,

3) %50’den az illit minerali içeren kayaçlar,

4) %50’den az zeolit minerali içeren kayaçlar,

5) Na2O ve K2O toplamı %5’ den az olan kayaçlar,

I (b) Grubu madenlerdir.

II. Grup madenler

Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlardır.

III. Grup madenler

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilen eriyik halde bulunan tuzlar, jeotermal kaynaklar, doğal gaz ve petrollü alanların dışında bulunan karbondioksit (CO2) gazı ile IV. Grup madenleri içeren ve bu madenlerin elde edilmesinde kullanılan gaz ve sulardır.

IV. Grup madenler

Kanunda isim olarak sayılmış;

a) Endüstriyel hammaddeler,

Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört), Harzburgit.

b) Enerji hammaddeleri,

Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).

c) Metalik madenler

Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

V. Grup madenler

Kanunda bu Grup altında sayılan kıymetli ve yarı kıymetli minerallerdir.

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit, Krizoberil, Fenakit, Taaffeit, Oyklas, Krizolit, Zebercet, Uvit, Siberit, Akroit, Safirin, Praziolit, Sarder, Karneol, Jaspis, Moldavit, Enstatit, Aktinolit, Ateş Opal, Brazilianit, Vezüvyan (İdokras), Kordiyerit, Sfen Kristalleri, Dioptas, Apofillit, Prehnit, Petalit, Fibrolit, Benitoid, Sanidin, Bitovnit, Andezin, Adularya, Skapolit, Natrolit, Hayün, Pektolit, Polusit (Polluks), Datolit, Kornerupin, Danburit, Sinhalit, Kurnokovit, Lazulit, Ambligonit, Sodalit, Krizokol, Vardit, Nefrit, Sedef, Operkül.

Soru: Müracaat edeceğim gruba karar verdikten sonra ne yapmalıyım?

Cevap: Öncelikle ruhsat alınmak istenen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmesi gerekir.

Soru: Ruhsat almayı düşündüğüm alan en fazla kaç hektar olabilir?

Cevap: Alan sınırlaması her grup için ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Soru: Ruhsat grupları ve alanları nelerdir?

Cevap: Ia Grubu ruhsat müracaatları en fazla 10 hektar, Ib grubu ruhsat müracaatları en fazla 50 hektar, II.Grup ruhsat müracaatları en fazla 100 hektar, III. Grup ruhsat müracaatları en fazla 500 hektar, IV. Grup ruhsat müracaatları en fazla 2000 hektar, V. Grup ruhsat müracaatları en fazla 1000 hektar olabilir.

Soru: Bu paftaları nereden bulabilirim?

Cevap: Bu paftalar GİZLİ askeri paftalar olduğu için sadece KAMU kuruluşlarında bulunabilir. Genel Müdürlüğümüz giriş katında pafta hizmetleri sunulmaktadır.

Soru: Ruhsat almak istediğim alanın koordinatlarını ve paftasını nasıl belirleyebilirim?

Cevap: Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 Derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa,), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adının doğru yazılması gereklidir.

Soru: Koordinat noktalarını belirlerken nelere dikkat etmem gerekir?

Cevap: Noktalar saat istikameti yönünde sırayla belirlenmeli, doğrular birlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o paftanın adı yazılmalıdır.

Soru: Birden fazla poligon ya da kesişen alan şeklinde müracaat edersem ne olur?

Cevap: Bu tür müracaatlar ret edilir.(Bakınız Örnek 3)

Soru: Ruhsat almak istediğim alan birden fazla pafta içine giriyorsa ne yapmalıyım?

Cevap: Yasa gereği bir ruhsat / sertifika müracaatı en fazla dört paftayı kapsayacak şekilde yapılabilir.

Soru: Dört paftayı aşan müracaatlar için ne yapmalıyım?

Cevap: Aşan fazla kısımlar için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.


Soru: Ruhsat / serifika müracaatı yapacağım alanın nokta sayısında kısıtlama var mıdır?

Cevap: I a grubu ruhsatlar için nokta sayısı en fazla 30, bunun dışındaki diğer grup müracaatlarda nokta sayısı en fazla 20 olabilir.

Soru: I a grubu ruhsat almak için nereye başvurmam gereklidir?

Cevap: Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu il Valiliğine başvurulmalıdır.

Soru: I b , II, III,IV.ve V. grub ruhsat almak için nereye başvurmam gereklidir?

Cevap: Bu gruplar için Genel Müdürlüğümüze başvurulmalıdır .

Soru: Ruhsat/sertifika müracaat sayısında sınırlama var mıdır ?

Cevap: Müracaat sayısında sınırlama yoktur. İstenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

Soru: Müracaat edeceğim maden grubuna karar verip, alan pafta ve koordinatlarını da belirledikten sonra ne yapmalıyım?

Cevap: Aşağıda yer alan Ek Form-1’de örneği verilmiş üç nüsha matbuu dilekçe formundan üç nüsha doldurulur. Her biri ayrı ayrı müracaatçı tarafından imzalanır. Üzerlerinde silinti kazıntı yapılmaz.

RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMU

Ek Form 1: Ruhsat/Sertifika Müracaat Formu

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

Ek Form 2: İlk Müracaat Taahhütnamesi ve Belgeleri


HARÇLAR ve TEMİNATLAR

Harçlar ve Teminatlar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2911
favori
like
share