Cografi Keşifler - Önemli Keşifler - Keşiflerin Nedeni ve Sonucu

[URL=http://img232.imageshack.us/my.php?image=gemiqi8.jpg]


XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalı’lar tarafından yeni ada kıta okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir.
Öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu ha reketler XV. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik gayelere yönelmiştir. Coğrafi Keşifler sonu cu Avrupa’da önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
1. KEŞİFLERİN NEDENLERİ
• Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalılar’ın buralara gitmek için yeni yollar aramaları
- Türkler’in İpek ve Baharat yollarına hakim olmaları
- İstanbul’un fethiyle Doğu Avrupa ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi ve bundan dolayı da Batı Avrupa kıyısındaki ülkelerin açık denizlere çık ma ihtiyacı hissetmeleri
- Hıristiyanlığı yayma düşüncesi
- Avrupa’da değerli madenlerin azlığı
- Avrupa’da bazı kralların gemicileri desteklemesi
• Doğudan Avrupa’ya gelen malların pahalıya mal olması
2. KEŞİFLERİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER
- Pusulanın geliştirilmesi
- Gemicilik sanatının ilerlemesi
- Coğrafya bilgisinin artması
3. YAPILAN ÖNEMLİ KEŞİFLER

Ümit Burnu’nun keşfedilmesi ve Hindistan’a ulaşılmasıPortekizli bir denizci olan Bartelmi Diaz 1 487’de Av rupa için yeni bir ümit kaynağı olan “Ümit Burnu”nu keşfetti. 1497de İtalyan asıllı Portekizli bir denizci olan Vasko dö Gama Hindistan’a ulaşmayı başardı. Böylece Hint ticaret yolu Portekizliler’in eline geçti.
Amerika’nın Keşfedilmesi
İspanyol denizcisi Kristof Kolomb 1492de Hindistan sandığı Amerika kıtasına ulaştı. Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu Portekizli denizci Americo Vespuç çi ispatladı ve bu kıtaya “Amerika” adı verildi.
Dünya’nın Çevresinin Dolaşılması
Portekizli Macellan Dünya’nın yuvarlaklığını ispat et mek için sürekli olarak batıya doğru hareket etti. Fili pinler’de hayatını kaybedince bu seyahati yardımcısı Del Kano 1522’de tamamladı. Böylece dünyanın yu varlaklığı ispatlanmış oldu.
4. KEŞİFLERİN SONUÇLARI
Siyasi Sonuçları- Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.
- Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.
- İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.
Ekonomik Sonuçları
- Yeni ticaret yolları bulundu Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.
- Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
- Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.
Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.
- İslam ülkeleri yoksullaştı.
- İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.
Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri:
- Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımsızlığı azaldı.
- Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
- Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
Osmanlı Devleti Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
- Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
- Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
- Don - Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da
başarılı olamadı.
- Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülas-
yonlar verdi.
Bilimsel Sonuçlar- Yeni ırklar kültürler hayvanlar bitkiler keşfedildi.
- İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.
- Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.
- Ronesans ve Reform Hareketlerı’ne zemin hazırlandı
- Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı.
Dini Sonuçları- Kiliseye olan güven sarsıldı.
- Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.
- Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti.
Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle “evrensel” bir özelliğe sahiptir. Avrupa’da daha
sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3579
favori
like
share
Nerqish Tarih: 24.04.2009 16:25
[COLOR="SlateGray"]Konu cografya bolumune uygun emegine saglik canim