Ormanların Önemi - Korunma Yolları

[URL=http://img512.imageshack.us/my.php?image=ormanresimleri4.jpg]ORMAN Orman sık yetişen ve diğer bitkilerin geniş alanlar içinde oluşturduğu topluluk. Aralarında yaşama ortaklığı bulunan bitki hayvan iklim ve toprak ormanın başlıca öğeleridir. Ormanlar kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplıyordu. Ancak günümüzde karaların yalnız %30 kadarı ağaçla örtülüdür. Bu ağaçlardan yarısının çoğu da ekonomik değeri az tropik çeşitlerden oluşur. İklim özellikle yağış orman biçimlerinin oluşmasında temel etkendir. ORMANLARIN ÖNEMİ VE KORUNMASI Ormanların asıl ve yan ürünleri elde edilmesinin yanı sıra dolaylı yollardan türlü biçimlerde yararlanılmaktadır. Ormanlar; su sağlama su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar. Kar ve yağmur biçimindeki yağışlar ormanlardaki bitkilerin yaprak dal gövde ve kökleri tarafından tutulur. Böylece sel ve taşkınlar önlendiği gibi yer altı sularının oluşması sağlanır. Yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli su sağlanmasında ormanlar birinci derecede rol oynar. Ormanlar rüzgarın hızını keser akarsuların toprağı koparma ve taşırmasına engel olur. Böylece erozyon önlemede önemli bir etmendir. Sıcaklığın düzenlenmesinde yağmur oluşumuna katkı toprağın donmasını ve çözülmesini geciktirme rüzgarın kurutucu etkilerini azaltma vb. fonksiyonlarını ile ormanlar iklim üzerinde de olumlu etkiler de bulunur. Hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi; eğlenme dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanları sağlaması bakımından ormanlar insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Ormanlarda yapılan üretim ve taşımaişleri öncelikle orman içi ve çevresindeki köylülere yaptırılmaktadır. Böylece tarım imkanları kıt olan orman içi ve orman çevresi köylüler; kesim taşıma depolama ve yükleme gibi işlerde çalışarak gelir etmektedir. Bu yönüyle ormanlarımızın geçim ve iş alanı kaynağı olmaktadır. Ormanların milli savunma ve güvenlik bakımından da yararları büyüktür. Savaş tesisleri ile çeşitli araç gereç yapımında odundan yararlanılmaktadır. Savaş halinde bitkisel ve hayvansal ürünler beslenme kaynağı olabilmektedir. Askeri birliklerin savaş tesis ve araç gereçlerinin saklanmasında da ormanların faydası büyüktür. Orman alanlarının yok olmasında en önemli etmenlerden biri yangınlardır. Büyük bir bölümü yazları kurak ve çok sıcak geçen iklim kuşağında yer aldığı için ormanlarımız yangınlara karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle her yıl ormanlarımızda çok sayıda yangın çıkmakta ve binlerce hektar orman alanı yanıp kül olmaktadır. Bu yangınların bir bölümü doğal nedenlerden bir bölümü de insanlarımızın hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Kimi zaman da tarla yeri açmak için kasıtlı olarak orman yangınları çıkarılmaktadır. Kaçak ağaç kesimleri ve başta keçi olmak üzere hayvan otlatmalar da orman varlığımıza büyük zararlar vermektedir. Oysa orman işletmeciliğinde temel ilke şudur: “Dünden devir alınan orman varlığından; bakım yapım ve iyileştirme yoluyla bugünkü kuşağın maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak fakat aynı varlığı gelecek nesillere daha iyi durumda bırakmaktır.” Kırsal nüfusumuzun yarısına yakını orman içi ve orman çevresindeki köylerde yaşamaktadır. Politik kaygılarla bugüne değin gerçekçi ormancılık politikaları çoğunlukla üretilmemiş üretilenler de kararlılıkla uygulanmamıştır. Bunun sonucunda ormanlarımız giderek azalmış kalanlarında kalitesi büyük ölçüde bozulmuştur. Ormanların giderek yok olması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Doğu Karadeniz bölümü başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde sık sık rastlanan heyelanlar su ve çamur baskınları baraj ve göletlerin kısa sürede dolarak kullanılmaz duruma gelmesi şiddetli erozyon orman ürünlerinin yetersiz oluşu bu sorunların başlıcalarıdır. Orman işletmeciliğinde bir yandan var olanlar kullanılırken öte yandan yeni orman alanları yetiştirme zorunluluğu vardır. Var olan ağaçları korumak kesilen ağaçların yerine yen ağaçlar dikmek bozulan orman alanlarını ıslah etmek bu değerli varlığı korumanın başlıca yollarıdır. Ancak orman gibi değerli bir varlık için her türlü güçlüğe katlanılmalıdır. Ormanın korunması için yapılması gereken başlıca çalışmalar şunlardır: • Yangınlarla kesimlerle ve diğer nedenlerle açılmış olan orman alanlarını ağaçlandırmak buralarda doğal ortama uygun ağaçlar yetiştirmek • Yamaçları ve kıyılarda kum tepeciklerini ağaçlandırmak. Böylece hem orman varlığını artırmak hem de erozyonu önlemek • Odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak üzere çabuk büyüyen ağaç türlerini yetiştirmeye özen göstermek...

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3880
favori
like
share