Trabzon Çarşı Camii - Tarihi Trabzon Çarşı Camii - Trabzon Çarşı Camii Resimleri

Çarşı Cami, uzun yıllar Trabzon’da valilik yapmış Hazinedarzade Osman Paşa tarafından H.1225, M.1839 yılında yaptırılmıştır.

Caminin kurulduğu saha eğimli olduğu için kuzey cephesinde son cemaat mahallinin altına dükkanlar yerleştirilmiştir.

Şehrin en büyük camisidir. (Şimdi daha büyük camiler yapıldı) Yapıda muntazam bir taş işçiliği göze çarpar.

Örtüsü bütünüyle kurşunla kaplanmıştır. Kapı ve pencere silmelerinde barok süslemeli bordürler görülür.

Cami, son cemaat mahalli ve harim kısmından meydana gelmekte ve altı istinatlı olarak planlanmış bulunmaktadır.

Son cemaat mahalli üç bölümlü, kubbeli dört sütunun arasına yerleştirilen ince perde duvarlı ampir bir revaktan meydana gelmektedir.


Kemeraltı Çarşı mahallesinde bulunan bu cami, Trabzon'un en büyük camisi olup, Trabzon Valilerinden Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1839 yılında yaptırılmıştır.

Yapıda muntazam bir taş işçiliği göze çarpar.


Trabzon çarşı camii
Kemeraltı semtinde, Çarşı mahallesinde, Bedesten´in karşısında yer alan Çarşı Camisi Trabzon´un en büyük camisidir. Kuzey kapısı üzerindeki yazıtı, Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa tarafından h. 1255(1839) yılında yaptırıldığını belirtmektedir.

Barok Ampir üsluplarının karışımı olan cami, kalın taş duvarlı, dikdörtgen planlıdır. İbadet mekanı altı kalın sütunun taşıdığı büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
Kuzey ve güney yönlerinde üçerden altı kubbe, yanlarında bunun dışında kalan bölümler tonozlarla örtülmüştür. Kuzey yönü meyilli bir araziye rastladığından son cemaat yeri oldukça yüksek tutulmuş ve bunun sonucu olarak aşağıda meydana gelen boşluklara dükkanlar yerleştirilmiştir. Kare kaideli, kare başlıklı sütunlar ve kemerlerle son cemaat yeri üç bölüme ayrılmıştır.


Yapımn kuzey, batı ve doğu yönündeki girişlerinden bugün yalnızca kuzey ve batı kapılan kullanılmaktadır. Bunlardan kuzey kapısı üzerinde, yazıtın iki yanında alçıdan cami maketleri ile Sultan Abdülhamid'in tuğraları yerleştirilmiştir.
Güzel bir mermer işçiliği olan mihrap, İskender Paşa, Konak ve Yenicuma camileri ile yakın benzerlikleri olduğundan aynı yıllarda yapılmış olabileceğini işaret etmektedir.

Mermer mimberin iki yanındaki çiçek motifleri Barok, Ampir üslûplarının özelliklerini yansıtmaktadır. Siyah-beyaz taştan çokgen gövdeli minare tek şerefeli olup, son cemaat yerinin sağında yer alır.


trabzon çarşı camii

Kendi adıyla anılan Çarşı Mahallesi’nde, çarşının tam ortasında olan bu cami, gördüğüm kadarıyla Trabzon’un en büyük camilerinden… Oldukça yüksek duvarlı ancak dükkanlar ve dar sokaklar arasında sıkışıp kaldığı için dışarıdan bütününü gören bir fotoğraf almak imkânsız. Kalın taş duvarların çevrelediği, Barok- Ampir tarzındaki cami, 1839 tarihinde Trabzon valisi Hazinedarzâde Osman Paşa tarafından yaptırılmış. (11/07/2008)

Çarşı Camiinin iç kısmı

Tabzon’un Çarşı mahallesi Kemeraltı mevkiinde yer alır.Cami, uzun yıllar Trabzon’da valilik yapmış Hazinedarzade Osman Paşa tarafından H.1225, M.1839 yılında yaptırılmıştır.

Caminin kurulduğu saha eğimli olduğu için kuzey cephesinde son cemaat mahallinin altına dükkanlar yerleştirilmiştir. Şehrin en büyük camisidir. Yapıda muntazam bir taş işçiliği göze çarpar. Örtüsü bütünüyle kurşunla kaplanmıştır. Kapı ve pencere silmelerinde barok süslemeli bordürler görülür.

Cami, son cemaat mahalli ve harim kısmından meydana gelmekte ve altı istinatlı olarak planlanmış bulunmaktadır. Son cemaat mahalli üç bölümlü, kubbeli dört sütunun arasına yerleştirilen ince perde duvarlı ampir bir revaktan meydana gelmektedir.

Bu camii, kendi ismi ile anılan çarşı mahallesindedir. Barok-Ampir tarzında olan camii.H.1255(1839)tarihinde Trabzon valisi Hazinedar Zade Osman paşa tarafından yaptırıldığını kuzey kapısı üzerinde bulunan kitabesi belirtmektedir.
Kalın taş duvarlı olarak yapılmış olan eser, dikdörtgen planlıdır. Camiinin mihrabı ve mimberi mermer işlemelidir. Son cemaat yeri kemerle ve üç kubbeden meydana gelmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 795
favori
like
share