Domuz Avı Avlak Şartanamesi - Domuz Avı - Avlak Şartanamesi

EK-.......

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

...... /...... /200.. günü muhammen bedel üzerinden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilecek olan

................................. TL. muhammen bedelli ................................................ işine ait şartname ve eklerini,

ihaleye katılacak olanlarda aranacak kriterleri ve ihale dosyasına sair bütün evrakın tamamını okudum ve kabul ettim.

ihalesi yapılacak olan yeri ve mahallin hususiyetini tetkik ve mahiyetini vukuf peyda ettim ve kabul ettim.

Mezkur işi hazırlanan muhammen bedel esaslarıyla aynen ve teknik bütün şartlara uygun olarak

tümüne şamil olmak KDV hariç (% ............. yüzde............ virgül.............. ) artırım ile.................... Avlağının

işletilmesi işini kabul ve taahhüt ederim.

Adı-soyadı

Kanuni İkametgahı:

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 449
favori
like
share