Balıkesir 2008-2009 Av Yasağı Bölgeleri - Balıkesir - 2008-2009 Av Yasağı Bölgeleri

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Balıkesir-İzmir karayolunun Dedeburun köy yolu ayrımından karayolunu Balıkesir istikametine takiple, Taşköy yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-İzmir karayolu Taşköy yol ayrımından Tayipler Köyü’ne, Batısı: Tayipler Köyü’nden Konakpınar, Yeşiller, Kozderegüvem Köyü’ne, Güneyi: Kozderegüvem-Dedeburnu Köyü, Balıkesir-İzmir karayoluna kadar olan saha. (B); Doğusu: Merkez-Kavaklı Köyü, Karamanlar, Dereçiftlik, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımından Ertuğrul yol ayrımına, Batısı: Ertuğrul yol ayrımından Kuyualan, Merkez-Savaştepe ilçe sınırına, Güneyi: Merkez-Savaştepe ilçe sınırını doğuya takiple Çamköy-Kavaklı Köyü’ne kadar olan saha.

2- Ayvalık İlçesi; Doğusu Boğa Tepe, Elifnene Mezarlığı, Belen Gediği, Kürüklük Tepe, Kuzeyi: Okçular Deresi, Esirlik Çayı takiben Demircidere, Boğa Tepe, Batısı: Okçular Deresi, Belengediği, Güneyi: Esirlik Çayı ve okçular deresinin birleştiği kısım.

3- Gömeç İlçesi; Doğusu: Karakopuz Tepe, Kubaşlar’a inen yol, Cızcızkaya, Çırıltı Tepe, Köpekgediği Mevkii, Kuzeyi: Kızıl Tepe, Kuyugediği, Arapyatağı Tepe, Çalkan Tepe, Karakopuz Tepe, Batısı: Çitlenbikli Tepe, Gözkaya, Kozdere, Kızıltepe, Güneyi: Kubaşlar yolunu Takiben Şaman Tepe, Çitlenbikli Tepe.

4- İvrindi İlçesi (A); Doğusu: İvrindi-Akçalören Köyü’nden kuzeye Edremit-Balıkesir karayoluna, karayolunu takiple Gökçeyazı Beldesi’ne, Koçaavşar Beldesi yol ayrımından Kocaavşar’a, Kuzeyi: Kocaavşar Beldesi batı istikametine Kocaçay’a giden stabilize yol, Batısı: Koçaavşar’dan Kocacay’ı güneye takiple Balıkesir-Edremit karayolunun Güngörmez Köprüsü, Köprü’den karayolunu takiple Akçal Köyü yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Edremit karayolunun İvrindi-Akçal Köyü yol ayrımından Akçal Köyü, Akçalören. (B); Doğusu: İvrindi-Karaçepiş Köyü’nden Kocaçay’ı kuzeye takiple Balıkesir-Edremit karayolu İvrindi Köprüsü’ne, Kuzeyi: İvridi Köprüsü’nden Balıkesir-Edremit karayolunu Edremit istikametine takiple İvrindi-Havran ilçe sınırı olan Küçükşapçı Sırtı’na, Batısı: İvrindi-Havran ilçe sınırı Küçükşapçı Sırtı’ndan ilçe sınırını güneye takiple Bozeren-Kabaklar köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Güneyi: Kabaklar-Bozeren köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği noktadan Bozeren Köyü, Bozeren Karaçepiş Köyü arasında klan Koçaça’ya kadar olan saha.

5- Balya İlçesi; Doğusu: Çiğdem-Müstecap köy yolunun Çobandere Mah. yol ayrımından Bengiler, Müstecap, Balya, Çanakkale kara yoluna, Kuzeyi: Balya-Çanakkale karayolu, Batısı: Balya-Çanakkale karayolundan Yaylacık Köyü yol ayrımından Yaylacık Köyü’ne, Güneyi: Yaylacık Köyü-Çobandere Mah. köy yolu Çiğdem-Bengiler köy yolunun Çobandere yol ayrımına kadar olan saha.

6- Savaştepe İlçesi; Doğusu: Tabanlar, Aşağı Danişment, Yukarı Danışment köy yolunu doğuya takiple Savaştepe-Merkez ilçe sınırı, sınırı kuzeye takiple Bahadır Köyü’ne, Kuzeyi: Bahadır Köyü, Tavşancık-Savaştepe köy yolu, Batısı: Savaştepe Merkez’den Karaçam Köyü köy yolu, Karaçam Köyü’nden güneye Manisa il sınırı, Güneyi: Balıkesir-Manisa il sınırı.

7- Sındırgı İlçesi; Doğusu: Sındırgı-Simav Karayolunun il sınırı ile kesiştiği noktadan, kuzeye takiple il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan batı yönüne Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırını takiple Bigadiç-Sındırgı karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Bigadiç-Sındırgı karayolunu Sındırgı istikametine takiple, Kütahya yol ayrımına, Güneyi: Sındırgı-Bigadiç karayolunun Kütahya yol ayrımından karayolunu Kütahya istikametine takiple il sınırına kadar olan saha.

8- Erdek İlçesi (A); Erdek-Kapıdağı Yarımadası tüm Orman arazileri (Orman sınırları dışındaki sahipli tarım arazileri ava açıktır). (B); Doğusu: Karanlık Dere, Kuzeyi: Çerkez Merası ismiyle anılan Malya Sırtları, Batısı: Parapar Dere, Güneyi: Kayan Sırtları.

9- Bandırma İlçesi (A); Doğusu: Sahil-Yenice yolu, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Etibank Ağıldere Atık Tesisleri, Güneyi: Etibank Atık Tesisleri’nden başlayarak Dutlimanı ve Sahilyeniceye giden köy yolu ve devamında Sahilyenice’ye kadar olan kısmı. (B); Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Misakça Köyü’ne giden köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak köy yolunun Marmara Denizi’ne indiği nokta (Misakça Köyü), Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Gönen Çayı’nın Marmara Denizi ile kesiştiği noktadan başlayarak Gönen Çayı’nı takiben Çay’ın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Gönen Çayı’nın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu boyunca Misakça Köyü yol ayrımına kadar olan bölge.

10- Manyas İlçesi; Doğusu: Hacıibrahimpınarı Köyü’nden, Çataltepe, Kubaş ve Kızık köy yolları, Kuzeyi: Kızık-Hacıyakup köy yolu, Batısı: Hacıyakup-Darıca köy yolu, Güneyi: Darıca-Çataltepe köy yolu.

11- Manyas ve Bandırma İlçesi; Doğusu: Karadere Köprüsü’nden Ergili Köyü, Ergili-Aksakal köy yolunun demiryolu ile kesiştiği noktadan demiryolunu kuzeye takiple, demiryolunun Kuşcenneti Köyü yolu ile kesiştiği noktadan Kuşcenneti Köyü, Kuzeyi: Kuşcenneti-Yenisığırcı Köyü arasında kalan stabilize yol, Yenisığırcı, Bereketli, Külefli, Çepni Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çepni, Gölyaka Kocagöl, Akçaova köy yolu, Güneyi: Akçaova Köyü’nden Hamamlı, Kızıksa Ergili köy yolu ile çevrili (Göl Çevresi Milli Park sınırlarına bitişik olan) sahalar.

12- Gönen İlçesi (A); Doğusu: Ilıcak Köyü-Üzümcü-Buğdaylı-Paşaçiftlik köy yolu, Kuzeyi: Paşaçiftlik-Körpeağaç köy yolu, Batısı: Körpeağaç-Bostanlı-Alaattik köy yolu, Güneyi: Alaattin-Taştepe-Ilıcak köy yolu. (B) Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırını ile buluştuğu noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Marmara Denizi’ne kadar kara yolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Çanakkale il sınırı, Güneyi: Bandırma-Çanakkale karayolunun Çanakkale il sınırını kesiştiği noktadan başlayarak aynı karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırının ile kesiştiği noktaya kadar.

13- Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut-İsaalan Köyü’nden Gökköy’e giden köy yolu, Kuzeyi: Gökköy, Dereli Köyü’nden Sususrluk-Gökçeağaç Köyü’ne giden köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe Merkezi-Keçidere, Mehmetalan, Durak-İsaalan köy yolu.

14- Susurluk İlçesi;Doğusu: Balıkesir-Susurluk karayolunun Sultançayırı Köyü yol ayrımından Susurluk İlçesi, Kuzeyi: Susurluk İlçesi, Batısı: Susurluk-Kadıkırı köy yolu, Güneyi: Kadıkırı-Sultançayırı köy yolu.

15- Edremit İlçesi (A); Doğusu: Çiğdem Tepe ile Kır Tepe arasından geçen dere, Tuğludere Mahallesi’nden Kazderesi’ni kuzeye doğru takip eden hat, Kuzeyi: Koçara Deresi, Batısı: Kayraklıgedik’in batısından, güneye takiben Karamantarla Tepesi’nin batı eteğinden Çatalıngedik Tepesi’ne uzanan hat, Güneyi: Çatalıngedik Tepesi’nden Karayurt Deresi hattı. (B); Doğusu: Ören Yolu-Edremit Çayı-Orta Harmanlar hattı, Kuzeyi: Akçay Tatil Köyü ile Çobanöldüğü Mevkii arasındaki hat, Batısı: Edremit Körfezi, Güneyi: Deniz yolu.

16- Dursunbey İlçesi; Doğusu: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun, Aziziye yol ayrımından, Aziziye, Akyayla Hondular, Kuzeyi: Hondular-Hacıömerler Dursunbey, Batısı: Dursunbey-İstasyom Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımına, Güneyi: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımından Aziziye yol ayrımına kadar olan saha.

17- Bigadiç İlçesi; Doğusu: Bigadiç-Dündarcık Köyü’nden kuzeye Derin Dere’yi takiple Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırını Derindere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse Köyü’nü takiple Topalak Köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat Köyü’ne Kalafat Köyü’nde Kalafat Dere’yi takiple Dündarcık Köyü. Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:Edremit-Narlı Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Karaçam tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (KAZDAĞI MİLLİ PARKI), Batısı: Mıhlı Dere, Kuzeyi : Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı. Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut Merkez’den Keçidere köy yolunu takiple Keçdere-Dereli köy yolu, Kuzeyi: Dereki Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe merkezine giden kara yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:Balıkesir-Kütakya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası;

(05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1408
favori
like
share