Kılıç Yarası Gibi Özeti - Kılıç Yarası Gibi Kitap Tanıtımı

Kısa sürede çok ses getiren Kılıç Yarası Gibi, Ahmet Altan’ın romancılığında farklı bir aşama; tarihe değişik bir bakış açısıyla bakan, onun insan yüzünü gören bir çalışma. Klasik romanın yeniden doğuşu diyebileceğimiz Kılıç Yarası Gibi, insanı, insan ilişkilerini, duygularını ve aşkı derinlemesine işleyen, yoğun içerikli bir roman. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında, Ermenilerin Osmanlı bankasını basmaları ve romanın başkişilerinden Şeyh Efendinin düğünüyle başlayan roman örgüsü, yirminci yüzyıl başındaki Osmanlı döneminin tarihini, tarihsel kişilerini, siyasal ve askeri gelişmelerini fon alarak, bir yandan Şeyh Efendinin, öte yandan saray erkânından Reşit Paşanın ailesinin alabildiğine renkli ve gizemli bir biçimde birbirine bağlı yaşamlarını izliyor, roman boyunca titizlikle örülmüş bir dantel gibi işliyor. Bu romanı benzersiz kılan, kendi dilini yaratmış olması yanında, yakın tarihimizin gölgede kalmış pek çok olayına ışık tutarken, kurmacayı müthiş bir ustalıkla gerçeklerle yoğurmuş olması. Kılıç Yarası Gibi, okura, `çoktandır özlediğim, okumak istediğim roman’ dedirtecek türden bir çalışma. İnanıyoruz ki, yalnız Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da hak ettiği yeri bulacak.


Kitabın içinden

Paris’te hukuk fakültesini bitirdikten sonra babasının “İstikbal senin için İstanbul’dadır,” sözüne uyarak Dersaadet’e yerleşip saray mabeyninde kâtip olmuştu.
Bütün çocukluğu ve gençliği boyunca yaşadığı bu ikilik onu rahatsız etmemiş, bu iki ayrı hayat biçimini, bu birbirine hiç benzemeyen iki ayrı kültürü birbirinin ayrılmaz parçaları olarak benimsemiş. Serazat ruhunun bahçelerine iki kardeş gibi koyun koyuna yerleştirmişti; ama tümüyle İstanbul’a yerleşip bu iki kültürün birinden kopunca ruhundaki topallık ortaya çıkıp aksamaya başlamıştı. Hemen hemen hiçbir konuda şaka yapmamak, geceleri bir kadınla lokantaya gidip şarap içmemek, son piyesler hakkında fikir yürütememek; Paris’in ışıklarından kopup İstanbul’un ağır baskılı, hafiyelerle, jurnallerle, tehditlerle dolu, yanlış bir tek kelimenin bütün bir hayatı yok edebileceği karanlığına hapsolmak onu bunaltıp korkutmuştu. (sayfa 14)Kitap Künyesi

Yazar: Ahmet Altan
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 342
Türü: Tarihi Roman - Öykü
ISBN: 975-510-823-8
Baskı Tarihi: Ocak 2003
1999 Yunus Nadi Roman Ödülü

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 538
favori
like
share