üÇ noktaydı susu$um,bir virqüL hatrına yazıyorum $imdi...
üÇ nokta...üÇ çığLık ??? üÇ öLüm !!! ve tek bir virqüL ,

KirpikLerinden a$k soyuLan deLi,yırttı acının kefenini,öLü kızın kaLbine dokundu bu qece..ve qözLerine öLüm kaÇan kız,dokunuLduğu her yanından kanadı...bir öLünün qözLerinden dü$ buLa$dı qeCeye,qece akLını yitirdi...bir deLinin iÇ çeki$iyLe karardı yıLdızLar..hıÇkırıkLarı ar$ı kapLadı...bir deLi ağLadı... öLü kızın kirpikLeri adedinCe ağLadı...parmak uçLarından dokundu a$ka...saçLarına notası kırık $arkıLar kondurdu...qeCe ; tortuLu bir masaLın hüznünü andırıyordu..üÇüncü ki$iLer hep susmu$du...bir masaL duyuLdu sessizLiğin en sığ diLinde..uzak kentin kayıp yıLdızıydı anLatan ... yOktu ihtiLaf..yOktu yaLan... bir deLi ve bir öLünün masaLıydı duyuLan..avuntusuz masaLLara $arkıLar kuran bir deLi ve masaLLara hep sonundan ba$Layan bir öLü...
çOk qeÇmedi..qüLü$üne dü$Ler in$a ediLen soyLu dervi$,kent harabeLerinin yoLda$Lığında,qeCenin en uzak saatinde,tuz kokuLu biti$Le susturdu masaLı.. masaL yitirdi kendini...masaL yitirdi gerçeğini..bir deLi ağLadı..kirpikLeri tükenmi$di,öLü kızın saçLarına denk dü$üyordu,qözLerinde ki keder...ve qeCe deLi gömLeğini qiydi üstüne,masaL ü$ümesin diye..
ve ben.. üÇüncü tekiL $ahıs... kent masaLLarının yorqun yüzü..uzak diyarLarın cana ziyan hüznü..ben...bir masaL boyu susan...suskusu us'unu yumrukLayan..bir deLiyi qeÇmi$e yazan,bir öLüyü koynunda uyutan,bir dervi$e yasLanan... ben yani.. mezar bo$LukLarında kirpikLerinin uykuya yatıran..kefeninin cebinde öLüm sakLayan..ben suskun $iirLeriyLe qeceyi ayartan!
suçLuydum..bir son buLa$dırdım eLLerime..bir masaLı yıkarcasına,bir deLiyi ağLatırcasına susdum!
'qeÇmi$' dedim .. qeÇmedi
'qeLecek' dedim .. qeLmedi
'$imdi' dedim dokundum masaLa...
kayıp yıLdız kayıpLığını kaybetti!

faiLi meçhuL bir masaLın tek sanığıydım ben.. masaL mahaLLinde harfLerim vardı,suÇum a$ikardı...kaLem;keLamLa her buLu$duğunda , adın kanardı,canım yanardı!
suçLuydum evet bir masaLı aLtı harf ya$atır sandım..yedinciyi hiç yazmadım .. ne zaman canım yansa,susumu bastım yarana,usumu kanatırcasına! hiÇ dinmedin.. susdun hep .. bende susdum.. sessizLiğimi tamamLadı susu$un.. bir masaLın ardından suçLarını böLü$üyorduk suskunLuğumuzun ...

iÇim acıdı .. masaL kanadı .. ve omuz ba$ında kanayan masaL ; yaLandı!
yüreğimi burkan,kaLemimi kıran,iÇimi senden çıkaran bir yaLandı!
Yinede .. adını biLe yazamazken sen,adınLa kanadım ben!
$imdiLerde $ehirLer arası yaLnızLık seferLeri düzenLiyorum qözLerine..
isimLeri siLinmi$ mezar ta$Larında qüLümsüyorum ...
ve haLa öLü çocukLarın qözLerinde masaLLar arıyorum..
suçLuyum!
bir masaLdan arta kaLan yanımLa,suçLarımın bedeLini ödüyorum!
Affet beni kayıp yıLdız .. Affet ... qünahsız öLümLer dü$Lüyorum

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 274
favori
like
share
MySQL Tarih: 28.04.2009 02:15
suÇum a$ikardı...kaLem;keLamLa her buLu$duğunda , adın kanardı,canım yanardı!

can alici

tamami mükemmeldi emeginize saglik...
yılmazsan35 Tarih: 27.04.2009 18:31
ellerine sağlık,allah razı olsun