zaman zarfı - zaman zarfı nedir? - zaman zarfı ne anlama gelir? zaman zarfı tanımı nedir?

Şu anda yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır.

Fiile ing eki getirilir yardımcı fiil olarak özneden sonra am, is, are kullanılır.

Genel cümle yapısı özne(subject) yardımcı fiil(to be fiili) esas fiil(verb)+ing diğer şeklindedir.


I am walking on street. (Ben caddede yürüyorum)
You are reading a book.(Sen bir kitap Okuyorsun)
He is talking with me.(O benimle konuşuyor.)
We are cooking meal.(Biz yemek yapıyoruz.)
They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar. )

Şimdiki Zamanın Olumsuz şekli yardımcı fiilden sonra not getirilerek yapılır.


I am not walking on street. (Ben caddede yürümüyorum)
You are not reading a book.(Sen bir kitap okumuyorsun)
He is not talking with me.(O benimle konuşmuyor.)
We are not cooking meal.(Biz yemek yapmıyoruz.)
They are not bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa etmiyorlar. )Yardımcı fiil ve özne genelde kısaltılarak kaynaştırılır.
I'm, You're, It's, We're, They're


Şimdiki Zamanın Soru şekli yardımcı fiil cümlenin başına alınarak oluşturulur.


Am I walking on street ? (Ben caddede yürüyor muyum ?)
Are you reading a book ?(Sen bir kitap Okuyor musun)
Is he talking with me ? (O benimle konuşuyor mu ?)
Are we cooking meal.(Biz yemek yapıyor muyuz ?)
They are bulding a new house. (Onlar yeni ev inşa ediyorlar mı. )Şimdiki Zamanın Olumsuz soru şekli özneden sonra NOT getirilerek oluşturulur.Am I not walking on street ? (Ben caddede yürümüyor muyum ?
Are you not reading a book ? (Sen bir kitap Okumuyor musun)
Is he not talking with me ? (O benimle konuşmuyor mu ?)
Are we not cooking meal. (Biz yemek yapmıyor muyuz ?)
They are not bulding a new house. (Onlar yeni bir ev inşa etmiyorlar mı )Olumsuz soru cümlerinde kaynaştırma yardımcı fiil ile NOT birleştirilerek yapılır.
Aren't I, Aren't you, Isn't he, Isn't she, Isn't it, Aren't we, Aren't they.Present Continuous Tense - Şimdiki Zamanın Kullanım Yerleri

Now, at the moment, still, right now, just now, at present, at this time, at this moment, today gibi şu anı, şimdiyi ifade eden zaman ifadeleri şimdiki zaman kalıbında çok kullanılan ifadelerdir.

Bulunduğumuz sırada devam eden olan olaylar anlatılırken kullanılır.

He is writing an article now. (O şimdi bir makale yazıyor.)

Şu an yapılmakta olan hareketleri ifade etmenin yanı sıra, yakın gelecekte planlanmış eylemleri ifade etmek için de bu zamanı kullanabiliriz.

They are leaving this night from Ankara. (Bu gece Ankara'dan ayrılıyorlar.)

Present Continuous Tense şu sıralar yapılmakta ve devam etmekte olan eylemleri genel olarak ifade etmek için de kullanılır.

They are building new bridge nowadays.(Onlar bugünlerde yeni bir köprü inşa ediyorlar.)


Sürekli olarak rahatsız edici olan olaylar anlatılırken always ile kullanılır.

My brother is always sleeping so late. (Kardeşim her zaman geç uyuyor.)

Duyu fiilleri adı verilen fiiller ing eki almazlar ve geniş zamanda gibi kullanılırlar fakat şimdiki zaman anlamı verirler.I want to read this book now. (Bu kitabı şimdi okumak istiyorum.)

İNGİLİZCE'DE ZARF - ADVERB - TÜRLERİ

ZAMAN ZARFLARI


Today, now, yesterday, next week, later, afterwards


Bu adverb türü zaman zarfı olarak görev yapar ve bir işin ne zaman yaıpldığını anlatıp fiilin Tensini belirler.

YER ZARFLARI


Here, there, inside, outside, upstairs, downtown


Bu adverb türü, cümlede yer ( location) anlatmak için kullanılır. Preposition + Noun ‘dan oluşan bir yer tamlamasının yerine kullanılabilirler ve nerede sorusuna cevap verirler.

DURUM/ HAL ZARFLARI


Quickly, easily, clearly, accurately, precisely, slowly, fast, hard, late, well

a) The student answered the question quickly.

b) Drive carefully!

c) I opened the case easily.

d) She swims fast

e) She speaks English well


Bu adverb türü, bir işim nasıl yapıldığını anlatır ve fiili nitelerler. Bu zarflar adjective + ly = adverb of manner gibi sıfatın sonuna bir –ly eki getirilerek yapılır.Fakat,fast, hard, late, early & well gibi zarfalar –ly almazlar. Bu sözcükler hem sıfat hamde zarftır, cümle içerisindeki konum ve anlamlarıyla ayırt edilirler. Örnek (d) & (e)

KISITLAMA ZARFLARI


Only, merely, just, purely, solely, simply, exclusivelya) Only men can enter!

b) You can just sit here.

c) His success is purely his achievement.Bu adverb türü cümlede kısıtlama ablamı vermek için kullanılır. Aynı zamanda cümlede vurgu amaçlı da kullanılabilir.

BAKIŞAÇISI GÖSTEREN ZARFLAR


Scientifically, Chemically, Semantically,

a) Grammatically this sentence is not accurate.

b) Economically, we are in a bad position.

c) Scientifically, this can’t be true.
Bu adverb türü, cümlede bahsedilen fikre bakış açımızı belirlemek için kullanlır.

DERECELENDİRME ZARFLARI


Rather, quite, fairly, extremely, much, a lot, highly

a) She was quite talented.

b) He was fairly well equipped.
Bu adverb türü, sıfatların derecelendirlmesi için kullanılır.
Adverb + adjective

DİKKAT ÇEKME ZARFLARI


Mainly, specifically, primarily, notably, especially, principally, predominantly, mostly, chieflya) Especially, the children in India are suffering.

b) Semantics primarily deals with meanings of utterances.
Bu adverb türü, cümlede vurguyu bir noktaya odaklamak için kullanılır ve cümle içerisindeki anlamları “özellikle” dir.SIKLIK ZARFLARI


Always, usually, sometimes, ever, never, seldom

a) She always has breakfast in the morning.

b) Sometimes I feel afraid in the night.

c) I never sleep before mid-night.

d) She is sometimes late for work.
Sıklık zarflaraı diye bilinen bu grup, birişin nekadar sık yapıldığını anlatmak için kullanılr.Genellikle action fiilin önüne gelirler. Eğer cümlenin fiili “be” ise be + frequency adverb biçminde kullanılırlar (d).Sadece sometimes cümle başında, fiilin önünde, ve cümle sonunda kullanılabilir (b).

TÜM CÜMLEYEİ NİTELEYEN ZARFLAR


a) Essentially, I can’t sleep alone. .

b) It seems difficult, but basically it is easy.

c) Fortunately, we were able to arrive on time.

d) Obviously, he is innocent.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 17584
favori
like
share