Molekül modeli nasıl yapılır

Sekil 1. sp Hibritlesmesinde p–Düzlemlerini Temsil Eden Dikdörtgensel Karton
Parçalar
Renkli hamurdan iki ayrı yuvarlak (yaklasık 1 cm yarıçaplı) hazırlanır.Bu yuvarlakların her biri, merkezi atomu temsil etmektedir. CO ve CN− yapılarında
oldugu gibi, merkezî atomlar farklı ise, yuvarlaklar farklı renkte hamurdan
hazırlanmalıdır. Küresel hamurların her biri, merkezine kadar bıçakla kesilir.
Devamında her bir yuvarlak, ilk dogrultuya dik olacak sekilde, ikinci defa daha
kesilir. Böylece, kürelerin yüzeyinde merkeze kadar devam eden, âdeta bir (+)
isareti olusturulmustur. Bu yuvarlaklar, daha önce hazırlanan kartonlara, yarık
yerlerinden birlestirilir. Yarıkların ters taraflarına ligandları (asetilende hidrojen
atomları) ve/veya elektron çiftlerini içeren sp hibrit orbitallerini temsil eden igneler batırılarak model tamamlanır

2. L=M=L Tipindeki Yapılar: Merkezî atomu sp hibrit tipine sahip olan
diger yapı, L=M=L tipindeki yapıdır. Bu yapıya örnekler, karbon dioksit (O=C=O),
diazot monoksit (N-=N+=O), nitronyum iyonu (O=N+=O) ve allen
(H2C=C=CH2)’dir. Bu yapılarda ortadaki atom, merkezi atomdur ve birbirine dik iki
p–düzlemi, bu atomun ters tarafındadır. p–düzlemleri, üç kat kartondan yapılmıs
2×4 cm2 boyutlarında iki dikdörtgensel parça ile temsil edilmektedir.
Yaklasık 1 cm yarıçaplı hamur yuvarlak, ters taraflardan bıçakla, kesme
düzlemleri birbirine dik olacak sekilde merkezine kadar kesilir. Bu yarıklara,
yukarıda hazırlanan 2×4 cm2 boyutlarında iki dikdörtgensel karton yerlestirilir.
Kartonların her biri p–düzlemlerini temsil etmektedir ve birbirine diktir. sp2 hibrit
tipine sahip olan atomları temsil eden toplu igneler, p–düzlemlerini temsil eden
kartonların uçlarına, yani kısa kenarlarının ortasına düzlem içinde kalacak sekilde
batırılır. Böylece, model tamamlanmıs olur..

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6571
favori
like
share