Türkiye'nin su kaynakları, evsel ve sanayi atıkları ile altyapı yetersizliği sebebiyle hızla kirleniyor. Göller, nehirler, dereler ve denizler adeta atık deposuna dönüştü.

Tarih : 4-7 Haziran 2009
Yer : İzfaş
Şehir : İzmir


Çevremizin hızla kirlendiği, doğal yaşamı ve insanlığı tehdit eder noktaya geldiği, küresel ısınmanın önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, kötü gidişe müdahale etmek ve geleceğimizi kurtarmak elimizde.
Bu doğrultuda oluşturulan sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemini her geçen gün daha fazla hissettiriyor ve bu süreç, çevre dostu teknolojilerin de gelişimini hızlandırıyor.
Ayrıca, global ısınmanın dünyayı tehdit ettiği, susuzluğun gelecekteki en önemli sorunlardan biri olacağı düşünüldüğünde, yenilenebilir-temiz enerji, ekolojik üretim büyük önem arz ediyor.
Bugün en önemli enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtların yanmaları sonucu çevreye verdikleri zarar ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor.
Çok yoğun olarak enerjiye bağımlı yaşadığımız dünyada biyogaz, güneş, rüzgâr, su ve jeotermal enerji gibi çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yeni teknikler geliştirilmesi gerekiyor.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 289
favori
like
share