Kimyasal olaylar ve çevreye yararları nelerdir

Kimyasal olay
Maddenin yapısında kalıcı değişmeye neden olan olaylara kimyasal olay veya reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyon sonucu o maddeyi oluşturan en küçük birim( atom veya molekül)in yapısı değişir ve artık farklı bir maddeye dönüşür. Ayrıca kimyasal olayları fiziksel olaylardan ayıran en önemli şey kimyasal olayların tersinir(geri dönüşüme imkan veren) reaksiyonlar olmamasıdır. Kömürün yanması, demirin paslanması, toz şekerin eritilip karamele dönüştürülmesi v.s. kimyasal olaylara örnektir. Suyun donması veya buharlaşması, şekerin suda çözünmesi v.b. de fiziksel olaylara örnektir ve geri dönüşümü mümkündür!


KİMYASAL REAKSİYONLAR
KİMYASAL OLAY
FİZİKSEL OLAY
KİMYASAL VE FİZİKSEL OLAYDAKİ ENERJİ
Kimyasal Olay :Kimyasal olay maddenin molekül yapısında meydana gelen değişmelerdir. Bu değişiklik olurken moleküller arası ve moleküllerdeki atomu bir arada tutan bağlar kopar ve yeni düzenleme ile yeni birtakım bağlar oluşur. Bu farklı özellikte yeni maddelerin oluşması demektir.
Fiziksel Olay : Suyun buharlaşması , buzun erimesi , mermerin toz haline getirilmesi ve camın kırılması gibi olaylarda maddenin yalnız fiziksel özellikleri değişir. Bu tür değişimler fiziksel olaydır.
Fiziksel Ve Kimyasal Olaydaki Enerji : Fiziksel ve kimyasal olayların tamamı gerçekleşirken bir enerji değişimi sözkonusudur .
KATI MADDE OLUŞUMU
AgNO3 çözeltisi ile KBr çözeltisi karıştırıldığında beyaz renkli AgBr tuzu çöker . Bu bir kimyasal reaksiyonun olduğunu belirtir .
Olayın denklemi : AgNO3 (suda) + KBr (suda) -> + KNO3
RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Oda şartlarda renksiz NO gazı bulunan bir kabın ağzı açıldığında havadaki O2 gazı ile reaksiyona girerek renkli NO2 gazı oluşur. NO2 gazının renginin görülmesi bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini belirtir.
Olayın denklemi : 2NO (g) + O2 (g) --> 2NO2(g)
ISI DEĞİŞİMİ
Kimyasal reaksiyonun gerçekleştirildiği deney tüpünün ısınması ya da soğuması da bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini belirtir. Mesela HCI ve NaOH çözeltileri karıştırıldığında deney tüpünün sıcaklığı artar.
HCI (suda) + NaOH (suda) --> NaCI (suda) + H2O (s) + ısı
KİMYASAL REAKSİYONLARDA DEĞİŞEN ÖZELLİKLER
1- Atomun çapı ve hacmi elektron düzeni ve elektron sayıları,
2- Toplam potansiyel enerji
3- Toplam mol ve molekül sayısı , hacim
4- Katı, sıvı ve gaz gibi fiziksel haller
5- Renk , koku ve tat gibi fiziksel özellikler değişir .
KİMYASAL REAKSİYONLARDA DEĞİŞMEYEN ÖZELLİKLER
1- Atom sayısı ve cinsi
2- Toplam kütle
3- Toplam proton sayısı
4- Toplam nötron sayısı
5- Toplam elektron sayısı
6- Çekirdeğin kararlılıkları değişmez.
Bu Mesajı Yetkililere Rapor Et

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9321
favori
like
share