Ekolojinin Kronolojisi - Ekolojinin Prensipleri - Ekoloji ve İnsan İlişkileri

[COLOR="yellow"]EKOLOJİNİN KRONOLOJİSİ

Ekoloji ile ilgili bulguları tarihin önceki devirlerinde bulmak mümkündür. M.Ö. 389 - 322 yılında Aristotalesin öne sürdüğü fikirler içinde doğa ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir.
- 15. Yüzyılda Rönesans çağında dünyanın yuvarlak olduğu güneşin çevresinde döndüğü kabul edilerek doğa kanunlarının bulunması ile çevrenin canlılar üzerindeki etki ve tepkileri incelenmeye başlanmıştır.
- 1453 te Fatih Sultan Mehmet Haliçi korumak için İstanbula bugünkü deyimiyle bir Belediye Başkanı atamıştır. Haliçin ekolojik dengesini korumak için öneriler getirilmiştir.
- 17. Yüzyılda Antony Van Leenin ilk mikroskobu icadı ile ekolojinin temeli daha sağlıklı parametrelere oturmuştur.
- 1757 de Reamur ekolojik bilgilerle altı ciltlik eserini ortaya çıkarmıştır.
- Louis Aqassıa (1846) kara ve denizler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1862 de Pasteur üreme yolu ile canlı meydana geleceğini saptamıştır.
- 1866 - 1867 yıllarında Alman Prof. Ernest Heckel Ekolojinin Biyolojiden ayrılmasını önermiştir. 1900lü yılarda ayrılmış ve kendi başına bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

[COLOR="yellow"]1.3. EKOLOJİNİN PRENSİPLERİ

1.3.1. Dayanışma :

Ekolojinin önemli kuralı her şeyin bir diğerine ilişkin olmasıdır. Yani bir organizmanın çalışmasını sürdürebilmesi için diğer bir organizma ile bağlı ve onun etkileşim alanı içinde faaliyet göstermelidir. Mesela; ormanlarda ağaçlardan dökülen yapraklar yine ağaçların kendi kökleri tarafından etrafta bulunan mikroorganizmalar yardımıyla emilir ve bu besin maddeleri olur.
1.3.2. Sınırlama :

Ekosistem içinde hiçbir organizma ya da tür sonsuz büyümez. Yörenin hayvan ve bitki türleri toplam sayıları Ekosistem kaynaklarına uygun olmalıdır.
1.3.3. Bağlılık :

Canlılar ve cansızlar arasında karmaşık bir ilişki vardır. Canlılar yaşamak için birbirlerine bağımlıdır. Örneğin insanlar oksijen alabilmek için bitkilere bağımlıdırlar.


1.4. EKOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİSİ

İnsan çevresine büyük zararlar vermektedir. Temiz akan sular kirlenmiş çevrenin pisliklerini taşıyan pislik kanalları haline gelmiştir. Toprak ve yaprak süprüntüleri endüstriyel atıklar sualtı yaşamı etkilemiştir. Sağlıklı yaşam kuşağı olan biosferin incelmesi ve kaynakların sınırlı oluşu insanları ekolojik plânın içine itmiştir. Hava su toprak vb. canlı yaşamı için önemli kaynakların kullanılmasına dikkat etmek 2000li yıllar için önemlidir.
Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile insanların doğadan gereksinimlerinin artması doğanın dengesiz kullanımına yol açmıştır. Doğanın dengesiz kullanımı ile toprakta verim azalmış doğal denge bozulmuş olacaktır.
İnsan Ekolojisi sosyoloji biliminin bir koludur. İlkel toplumlarda insan çevre ilişkisini inceleyen Antropoloji içinde ağırlık yine insan ekolojisidir. Çevre düzenlemesi ve şehir proje tasarımlarında hijyenik ve ekolojik parametrelere uymak insan sağlığını koruyucu standartlara uymalıyız. Dünya nüfusunun hızla artması hızlı şehirleşme endüstriyel atıklar sanayileşme için doğanın katledilmesi insan sağlığını etkileyen önemli sebeplerdendir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2403
favori
like
share
duygulu43 Tarih: 27.04.2009 15:50
faydalı paylaşım teşekkürler canım