Siyaset Nedir?
Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "ceza" ve özellikle "ölüm cezası" anlamında kullanıldığı görülmüştür.
Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır.

Siyaset Bilimi
Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Siyaset Bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir.

Çalışma alanları

* Karşılaştırmalı Siyaset
* Siyasal Kuramlar
* Uluslararası İlişkiler
* Siyasal Ekonomi
* Toplum Yönetimi
* Siyasal Psikoloji
* Siyaset Felsefesi
* İdeoloji Teorisi

Siyaset

* Her şeyden önce bir yönetme sanatı veya bilimidir, yani siyaset bilimidir.
* Hükümet/devlet icraatlarını etkileme, değiştirme veya yönlendirmek işidir.,
* Devlet yönetimini veya kontrolü ele geçirme ve elde tutma bilgisi veya sanatıdır.
* Bireyler ve gruplar arasında güç ve liderlikle ilgili olan rekabettir.
* Bir takım maharet ve hünerlerle, çoğu kez dürüst veya ahlaki olmayan şekilde uygulamalarla karakterize edilen etkinliklerdir.
* Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler karmaşasının bir toplamıdır.
* Yaşanılan zaman veya gelecek için kararlar almak ve uygulamak için koşullar ve verilerin ışığında alternatifler arasından seçilen eylem veya eylemleri ortaya koymak, belirlenen yöntem veya biçimlerde uygulamaktır.
* Özellikle bir devlet organının uygulanabilir icraat ve genel amaçlarını ana hatlarıyla açıklayan yüksek düzeyli planlardır.

Kaynak:Vikipedi, özgür ansiklopedi

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1517
favori
like
share