Botanik Bilim Dalı Ve Alt Dalları - Botanik Bilim - Botanik Bilim Dalı

Botanik bilimi Biyoloji’nin bitkiler dünyasını inceleyen bölümü olup, özellikle yirminci yüzyıl içerisinde büyük gelişme göstererek, birçok bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlar tanımları ile birlikte aşağıda verilmiştir:

Bitki morfolojisi, şekil bilgisi anlamında, bitkilerin dış ve içyapılarını incelemektedir. İçyapılarını araştıran bilim dalına ise anatomi adı verilmektedir. Ayrıca bitki morfolojisi içerisinde hücre bilimi (sitoloji), doku bilimi (histoloji) ve organ bilimi (organografya) yer almaktadır.

Taksonomi ya da bitki sistematiği, bitkileri birbirleriyle olan yakınlıkları ve akrabalıklarına göre belirli birimler içerisinde ele alarak inceleyen önemli bir botanik dalıdır. Bu şekilde bitkiler belirli sınıf, takım, familya, cins ve türlerde toplanarak, bunların ortak özellikleri belirtilmektedir.

Bitki coğrafyası (Geobotanik) ise, bitkilerin yeryüzünde hangi yolla dağıldıklarını, bunu etkileyen etmenlerle, çeşitli bitkilerin oluşturdukları bitki toplumlarının nerelerde yayıldıklarını inceler.

Bitki sosyolojisi (Phyto sociologie), bitkileri bireysel düzeyde değil, toplumsal yapıları bakımından inceleyen botanik dalıdır. Son yarım asırda bitki coğrafyasından ayrılarak bağımsız bir disiplin olmuştur.

Bitki fizyolojisi, bitkilerin hayatsal işlevlerini fizik ve kimyasal yöntemlere dayanarak inceleyen bir botanik dalıdır.

Bitki ekolojisi, bitkilerin birbirleriyle ve bulundukları ortamla olan ilişkilerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

Paleobotanik, eski devirlerde yaşamış, günümüzde artık ortadan kalkmış, yalnızca fosillerine ve kalıntılarına rastlanan bitkileri inceler.

Genetik (Kalıtım), bitkilerde kalıtsal olayları incelemektedir.

Evrim (Evolüsyon), bitkilerin yeryüzünde ilk oluştuklarındaki sade yapılı durumlarından, bugünkü düzeylerine gelinceye değin, bireysel ve toplumsal olarak geçirdikleri değişiklikleri ve gelişimleri araştıran bilim dalıdır.

Palinoloji ise, bitkileri polen ve sporları yönüyle araştıran, inceleyen yeni bir botanik dalıdır.

Dendroloji, tohumlu bitkilerin odunsu taksonlarını, bir başka deyişle ağaç ve çalıları inceleyen bir botanik alt dalıdır. Dendroloji, diğer botanik alt dallarından bitki sistematiği, morfoloji, ekoloji, geobotanik ve bitki fizyolojisi ile yakından ilişkilidir.

Biyoteknoloji, Biyoloji biliminin teknolojik alanda kullanılması olanaklarını inceleyen, araştıran uygulamalı yeni bir botanik dalıdır. Bir başka tanıma göre canlıların yardımıyla hammaddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlerin tümüdür. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)’ye göre Biyoteknoloji temel bilim ve mühendislik ilkelerinin biyolojik araçlar yardımıyla ürünlere dönüştürüldüğü ya da hizmetlerin gerçekleştirildiği süreçlere uygulanan bir teknolojidir. Son yıllarda Biyoteknoloji, Gen Mühendisliği ya da Gen Teknolojisi olarakta bilinmekte olup, evcil hayvan ve bitki soylarının geliştirilmesine ve kopyalanmasına olanak veren teknolojilerin kullanılarak üretilmeleri ile uygulanmaktadır.

Eksobiyoloji, başka gezegenlerde ilksel ya da gelişmiş bir yaşam şeklinin olabileceği birçok bilim adamınca kabul edilmektedir. Bu yeni bilim dalına Eksobiyoloji denir. Ancak, bugüne değin, dünyanın dışında en küçük bir yaşam belirtisi saptanamamıştır.

Uygulamalı botanik, son yıllarda özellikle önem kazanan bu botanik dalı içinde orman botaniği, eczacılık botaniği ve dendroloji gibi ekonomik amaçlı ve uygulamalı botanik dalları yer almaktadır.

Yukarıda sıralanan birçok botanik dalları genel olarak üç grupta ele alınabilir:

* Genel Botanik
* Sistematik Botanik
* Uygulamalı Botanik

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1119
favori
like
share