Gymnospermae Ve Angiospermae Bitkileri Arasındaki Farklar - Gymnospermae Ve Angiospermae Bitkileri

Her ikiside tohumlu bitkiler olup, ancak daha öncede vurgulandığı gibi tohumu taşıyan karpel ya da tohum pulu adı verilen değişime uğramış yapraklar Gymnospermae’lerde açık kalmaktadır. Angiospermae’lerde ise ya bir karpel tek başına ya da birçoğu yan yana gelip, yan kenarları ile birleşerek stigma, stilus ve ovaryumdan oluşan bir pistil oluşturmaktadır. Tohum tomurcuğu bu kapalı pistilin ovaryumunun içerisinde, kapalı bir ortamda döllenip gelişir.
Angiospermae’lerde çiçekler çoğunlukla çok değişik görünümlerdedir. Bir cinsli bir evcikli (monoik), bir cinsli iki evcikli (dioik) çiçeklerin yanısıra, erselik (erdişi, hermafrodit) çiçekler çoğunluktadır. Oysa Gymnospermae’lerde erselik çiçekler ender olup, kimi Gnetinae örneklerinde ve fosil Gymnospermae ’lerden bazı Bennettitinae ’lerde görülmektedir. Büyük çoğunlukla monoik ve dioik çiçeklerden oluşmaktadır.

Angiospermae’lerde tozlaşma büyük ölçüde garanti altına alınmıştır. Rüzgarla tozlaşma (anemogamie), böceklerle tozlaşma (entomogamie), sularla tozlaşma (hydrogamie) ve kuşlarla tozlaşma (ornithogamie) söz konusudur. Oysa Gymnospermae’lerde çoğunlukla rüzgarla tozlaşma görülmektedir.

Gerçek meyve oluşumu ilk kez Angiospermae’lerde görülmüştür. Genel olarak Gymnospermae’lerde meyveden söz edilemez, ancak Taxus (Porsuk), Ephedra (Deniz üzümü) gibi kimi Gymnospermae’lerde sulu meyveye benzer oluşumlar vardır. Meyve yerine Gymnospermae’lerde çoğunlukla kozalak oluşumu bulunur.Endosperm (besidoku), Angiospermae’lerde yalnızca döllenmeden sonra oluşmakta, Gymnospermae’lerde ise döllenme olsun olmasın endosperm dokusu önceden oluşmaktadır.

Angiospermae’lerde dişi gametofitlerinde kuvvetli sadeleşmeler olmuştur. Öncelikle sıvı bir ortama gereksinme yoktur. Gymnospermae’lerin ilksel örneklerinden Ginkgo (Mabet ağacı) ve Cycas (Sikas)’larda görülen spermatozoit (kamçılı sperm), hiçbir Angiospermae örneğinde görülmez. Bunların yerine erkek gametler spermalar şeklindedir. Gymnospermae’lerde dişi gametofitlerinde görülen arkegonlar kaybolmuş, bunun yerine 8 hücreden oluşan bir embriyo kesesi oluşmuştur. Gymnospermae’lerde tek döllenme, Angiospermae’lerde çift döllenme gerçekleşmektedir.

Gymnospermae’lerde görülen tek döllenme olayı, polenin vejetatif nukleusundan oluşan polen hortumunun içinde generatif nukleusun ikiye bölünmesi ile meydana gelen iki spermadan birisi, embriyo kesesindeki arkegonlardan birisinin içindeki yumurta hücresini döllemesi ile gerçekleşir. Öteki sperma ve arkegonlar kaybolur. Gymnospermae’lerin dişi gametofitleri içinde 2–10 kadar arkegon bulunur.
Yaşayan tüm Gymnospermae örnekleri odunsu yapıdadır. Angiospermae’ler ise hem odunsu, hem de otsu yapıdadır. Öte yandan, Angiospermae’lerin odunlarında su iletimini daha iyi ileten traheler belirmiştir. Oysa Gymnospermae’lerde traheler yalnızca en gelişmiş sınıf olan Gnetinae’lerde görülür. Gymnospermae’lerde odunlar çoğunlukla traheid ve odun paranşimlerinden oluşmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2838
favori
like
share