Ceza Mahkemeleri - Hukuk Mahkemeleri - askeri yargıtay - Anayasa Mahkemesi

Mahkemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış olan kanunlara göre millet adına bağımsız olarak adaleti yerine getirirler. Mahkemeler ikiye ayrılır: 1 - Hukuk Mahkemeleri 2 - Ceza Mahkemeleri. Hukuk Mahkemeleri: Alacak boşanma miras ev boşaltma evlat edinme gibi dâvalara bakar. Hukuk mahkemeleri şu bölümlere ayrılır: 1 - Sulh Hukuk Mahkemeleri (Bin liraya kadar alacak nafaka ev boşaltma dâvalarına bakar). 2 - Asliyle Hukuk Mahkemeleri (Bin liradan fazla alacak boşanma dâvalarına bakar). 3 - Ticaret Mahkemeleri (Ticaret işlerinden çıkan dâvalara bakar). 4 - îş Mahkemeleri (İşçi ve işverenlerle ilgili dâvalara bakar). 5 - İcra Mahkemeleri (İcra takip işleri ile ilgili dâvalara bakar).

[COLOR="yellow"]Ceza Mahkemeleri: İşlenen suçlar bir ceza vermeyi gerektiriyorsa bu dâvalara Ceza Mahkemeleri bakar. Ceza Mahkemeleri şu bölümlere ayrılır: [COLOR="yellow"]1 - Sulh Ceza Mahkemeleri (Küçük suçlara bakar). 2 - [COLOR="yellow"]Asliye Ceza Mahkemeleri (Sahte işlemler hakaret gibi dâvalara bakar). 3 - [COLOR="yellow"]Toplu Asliye Ceza Mahkemeleri: (Asliye ceza ile ağır ceza mahkemelerinin baktığı suçlar dışında kalan dâvalara bakar).[COLOR="yellow"] 4 - Ağır Ceza Mahkemeleri (Cana namusa mala devletin güvenliğine karşı suç işleyenlerin yargılandığı mahkemelerdir).
[COLOR="yellow"]Askerî Mahkemeler: Subay asker ya da askerlikle ilgili kimseler tarafından işlenen askerlik suçlarına bakar. Asliye ceza Mahkemelerinde Toplu Asliye Ceza Mahkemelerinde Ağır Ceza Mahkemelerinde yargıçlardan başka. Cumhuriyet Savcısı da bulunur. Cumhuriyet Savcısı suç işleyenleri Türk milleti adına davacı olarak takip eder.
Bu mahkemelerde kendisine bir suçu îşlediği söylenen kimse sanık adını alır. Suçu mahkeme kararı ile kesinleşirse suçlu adını alır.
Yargıçlar verdikleri hükümlerdekanunlara göre hareket ederler ve hiçbir etki altında kalmazlar. Kararlarında serbesttirler. Her dâvâlı her davacı her sanık istediği zaman mahkemelerde dâvasını daha iyi takip edebilmek için avukat tutabilir. Avukatlar Hukuk Fakültelerini bitiren ve mahkemelerde başkalarının haklarım savunabilme yetkisini almış olan kimselerdir. Yüksek mahkemeler:
Bu mahkemelerden başka Yüksek Mahkemeler de vardır. Yüksek Mahkemeler şunlardır: Yargıtay Askeri Yargıtay Anayasa Mahkemesi. Yargıtay: Bütün mahkemelerin üstünde olan yüksek bir mahkemedir. En tecrübeli yargıçlardan meydana gelmiştir Ankaradadır. Yukarda görülen mahkemelerin herhangi birinde dâvası görülmüş olan her vatandaş yargıç tarafından verilen hükmü kendine göre kanunlara uygun görmez ve beğenmezse bu hükmün bir daha incelenebilmesi için Yargıtaya başvurur yargıtayda bu hüküm incelenir. Yargıcın verdiği karar doğru bulunursa onaylanır böylece hüküm yerine getirilir. Yargıcın verdiği karar Yargıtayca uygun görülmezse bozulur ve dâvaya yeniden bakılır. Mahkeme dâvaya bu bozulma kararını göz önünde tutarak yeniden bakar. Ya yeni bir hüküm verir ya da ilk verdiği kararda ısrar eder. O zaman dâva yeniden Yargıtaya gider ve orada Yargıtaydaki bütün yargıçların katılması ile incelenir. Bunların vereceği karar artık kesin olur.
[COLOR="yellow"]Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilmiş olan ölüm cezaları Yargıtayda da onaylandıktan sonra ölüm cezasının yerine getirilmesi için Büyük Millet Meclisinden karar alınır. Ölüm cezası. Meclis tarafından onaylanırsa suçlu asılmak suretiyle cezalandırılmış olur.
[COLOR="yellow"]Askerî Yargıtay: Askerî mahkemelerin vermiş olduğu kararların. Yargıtay gibi incelenmesinin ve onaylanmasının yapıldığı yüksek bir mahkemedir.
[COLOR="yellow"]Anayasa Mahkemesi: Yeni Anayasamıza göre kurulmuş yüksek bir yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi Bakanların işledikleri suçlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığına bakar.
Uyuşmazlık Mahkemesi: Adliye idare mahkemeleri ve askerî mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli bir mahkemedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3815
favori
like
share
AYIŞIĞI Tarih: 28.04.2009 11:25
paylaşım için teşekkürler ezoocuğum