Sevr : Bir Öcü Masalı - Tolga Ersoy - Kitap Tanıtımı - kİTAP öZETİ

Sevr : Bir Öcü Masalı
Yazar TOLGA ERSOY

...antiemparyalizm kavramı kemalizmin söylemine çok sonraları kemalistler tarafından implante edilmiştir. Üstelik bu yama ancak bir anlam törpülenmesinden ve kavramın öznel koşullarına göre yeniden tanımlanmasından ve sonuç itibariyle, emperyalizmin kapitalizmden bağımsızlaştırıldıktan sonra kemalist literatür ve söylemde bir retorik olarak yerini almıştır. Onun için bu türden unutuşları, yok saymaları ya da tarihten silmeleri "sofistike durumlar" olarak algılanmakta yarar vardır; en azından durumu /ideolojiyi anlayabilmek sorununu aşabilmek için!Burada Sevr olgusunun/masalının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Onun "toplumsal hafıza" adını verdiğimiz şeyin oluşumundaki resmi müdahalelerin anlaşılabilmesi içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Sevr resmi ideolojinin tanımladığı şekliyle kimi kavramların yeniden anımsanması ve bu bağlamda tekrarlanması zorunlu ritüellerin yeniden sahneye konması için gerekli tüm uyaranları içeren sihirli bir sözcüktür. Dolayısıyla Sevr başı ve sonu anlatılmayan bir masaldır, aslında onu ürkütücü yapan özelliği de budur, nerede ve nasıl başladığının, nerede ve nasıl bittiğinin bilinmemesi ya da başının ve sonunun resmi tarihin diğer argümanlarının içinde eritilerek tarihten soyutlanması onun ürkütücülüğünün başlıca nedenlerinden birisidir...


Tanıtım Yazısı'ndan

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 386
favori
like
share