Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler - İyonik Bağlar - Kovalent Bağlar
Apolar Kovalent Bağlar - Polar Kovalent Bağlar

1. İyonik Bağlar

İyonik bağların , metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.

İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir. NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir.
2. Kovalent Bağlar

Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir.Kovalent bağ iki atom arasıında bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımımdır.

Elektronları bağlamak için girilen yarışma, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse atomların var olan dış elektronlar paylaşılır ve bir ortaklaşma bağı ya da Kovalent Bağ oluşur.

Ametal atomları etkileştiği zaman kovalent bağlarda bir arada tutulan moleküller oluşur. Bu atomlar elektron çekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz.

Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. Kovalent bir bağ genellikle iki atom tarafından parçalanmış ters spinli bir elektron çifti içerir.

Kovalent bağlar yapısına göre ikiye ayrılır:
3. a. Apolar Kovalent Bağlar

Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur.İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar.

Elektron nokta yapısıyla gösterilir. İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.
4. b. Polar Kovalent Bağlar

Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım: Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 19161
favori
like
share
cerendemir Tarih: 10.11.2012 07:59
lütfen örneklerinizi bi saate kadar bekliorm
cerendemir Tarih: 10.11.2012 07:58
biriniz de alıntı yapmayın be her sitede aynı bilgi bu ne be bari örnklerinizi deiştirin hepp aynı örnekler bizim de ödevimiz var yaniiii :16:
pembe kalem Tarih: 20.12.2011 17:44
evet biz bileşiklere örnekler arıyoruz
mustafa199703 Tarih: 03.12.2011 13:24
sa
tubakotancı Tarih: 28.02.2011 13:58
saol
yitik suskun Tarih: 28.02.2011 13:57
:9:
yitik suskun Tarih: 28.02.2011 13:56
neden sorduğum sorunun cevabını alamıyorum