Leylek - Leylek Hakkında Bilgi - Leylek dünya dağılımı

[URL=http://img410.imageshack.us/my.php?image=544pxstork.jpg]


Kanat açıklığı: 155-165 cm Erkek dişiye oranla biraz daha iridir.
Kanat uzunluğu: dişi: 53cm, erkek:63cm
Ağırlık: dişi: 2.2- 3.9 kg, erkek: 2.6- 4.4 kg
Yaşam süresi: Ortalama 25 yıldır. Fakat halkalama verilerinden elde edilen bilgilere göre 30 yıla kadar da yaşadığı tespit edilmiştir.

Leylek (Ciconia ciconia) kendi adıyla anılan Leylekgiller (Ciconiidae) ailesi içerisinde yer almaktadır. Bu aile büyük, geniş kanatlı, sulakalan çevresinde ve karada yaşayan kuşlardan oluşmaktadır. Leylek ailesi 19 tür ve 3 gruba ayrılır ve Leylek, ikinci grup olan Tipik Leylek grubunda yer almaktadır. Ülkemizde 2 tür leylek yaşamaktadır: Leylek ve Kara Leylek (Ciconia nigra). Ayrıca Sarıgagalı Leylek (Mycteria ibis) de rastlantısal olarak görülebilir.
En eski leylek benzeri kuş Palaeoephispiorhychus'tur ve Mısır'da Oligosen devrinden (33-23,8 milyon yıl önce) kalma kafatası ve mandibullardan ortaya çıkarılmıştır.
Büyük bir sulakalan kuşudur. Tüylerinin geneli beyaz, uçuş tüyleri siyahtır. Uzun kırmızı bir gagası ve ayakları vardır. Uzun bir boyuna ve kısa bir kuyruğa sahiptir. Uçarken boynunu düz tutar. Sessizdir.
Yavru leylek, erişkine benzer fakat gagası ve ayakları siyahtır. Gaga ve ayaklar bir yıl içerisinde siyahtan kademeli olarak kırmızıya döner. Ayrıca erişkinin siyah uçma tüyleri, yavruda kahverengiye yakın renktedir.
Türkiye'de yaz göçmenidir.

DağılımLeylek dünya dağılımı - pro Natura


Leylek, Avrupa, Asya'nın bir bölümü ve Kuzey Afrika'da yayılış gösterir. Britanya, İskandinavya, Rusya'nın kuzey kısmı dışında tüm Avrupa'da; Türkiye'de, Cezayir ve Tunus'un kuzeyinde, Irak'ın orta bölümünde ve Ermenistan'da da görülür.
Ülkemizde Doğu ve Batı Karadeniz kıyı şeridi dışında hemen her yerde ürediği bilinmektedir. Her yıl aynı köy, kasaba ya da sulakalan çevresine üremek için gelir.

Populasyon Büyüklüğü
Dünyadaki üreyen Leylek populasyonu 20.yüzyıl başından itibaren takip edilmektedir. Avrupa'da ilk Leylek sayımı 1934 yılında yapılmıştır. 1974 yılından itibaren de her on yılda bir düzenli olarak Avrupa çapında sayımlar yapılmaktadır. 2004-2005 yıllarında yapılan son Uluslararası Leylek Sayım sonuçlarına göre Polonya 52.300 çift ile Avrupa'da üreyen en büyük Leylek populasyonuna sahip ülkedir. Ülkemiz bu sayıma dahil olmamıştır ancak tahmini 15.000-35.000 çift leylekle Avrupa'daki en büyük üreyen leylek populasyonuna sahip ülkelerden biri olabileceği düşünülmektedir . Leylek populasyonu ile ilgili Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma olmaması sebebiyle, populasyon eğilimi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Fakat önceden ürediği bazı alanlara artık gelmediği ya da daha az sayıda geldiği bilinmektedir.
Ağaçların kesilmesi ve sulakalanların genişletilmesi, otlatma ve tarım uygulamaları, Leylek populasyonunun başlangıçta artmasını sağlamış, fakat tarım uygulamalarının yoğun biçimde yapılması, örneğin otlakların tarıma açılması ve yoğun pestisit, herbisit kullanımı, leyleklerin beslenecekleri alanları ve bu alanlardaki canlı sayısını azalmıştır. Sanayileşme, sulakalanların drenaj çalışmalarıyla kurutulması ve yerleşim alanlarının sayılarının artması gibi faktörler, özellikle Batı Avrupa'daki üreme alanlarının önemli ölçüde yokolmasına sebep olmuştur.
Yine de, populasyonunda 10 yıl içerisinde ya da 3 nesil boyunca %30'dan fazla bir azalış görülmemesi ve çok sayıda bulunan, geniş yayılım gösteren bir tür olması sebebiyle Leylek, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste (Red List) kriterlerine göre "Önceliği Düşük Tür (Least Concern-LC)" kategorisinde yer almaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 541
favori
like
share