Osmanlıda Harem - Uydurma Mendil Hikayesi - Harem hakkında Bilgiler

[URL=http://img151.imageshack.us/my.php?image=241500.jpg]


National Geographic son sayısında yanlışları ve doğruları yazdı: Padişah beğendiği cariyenin önüne mendil atmaz harem ağasına çağırttırırdı... Cariye yatağa sürünerek getirilmez padişah cariyeye önce hediye gönderir sonra da dairesine giderdi.Günümüze değin Harem denildiğinde akla cinsellik gelse de Osmanlı Harem’i aslında padişahın evi olmasının yanı sıra cariyelere okuma yazma musiki raks dikiş nakış protokol adabı hat aaahip süsleme sanatlarının öğretildiği bir eğitim ve devlet kurumuydu.

Harem-i hümâyûn: duvarlarla çevrili; dünyanın en güzel kadınlarının padişahın gönlünü almak için birbiri ile yarıştığı en büyük dedikodu ve entrikaların döndüğü en acımasız cinayetlerin işlendiği bir “Altın Kafes”...

Bu ve benzeri tanımlamaların çoğu Harem’i bir kez dahi görmemiş Avrupalılara aitti. Avrupalılar için Harem esrarengiz her zaman ilgi uyandıran ve hayalleri süsleyen bir yerdi. Üst düzey Osmanlı devlet görevlilerinin bile giremediği Harem’i Avrupalı Hıristiyanlar’ın görmesiyse hayal dahi edilemezdi. Buna rağmen Harem’in işleyişi ile ilgili hayaller kuran Avrupalılar Harem’le ilgili pek çok -yanlış!- bilgiyi içeren yazıları da kaleme aldılar. Örneğin IV. Mehmed (1648-1687) döneminde İngiliz Elçiliği Kâtibi Rycaut padişahın geceyi birlikte geçireceği cariyeyi seçmek için iki sıra hâlinde dizilmiş cariyeler arasından geçerken beğendiği güzelin önüne mendil bıraktığını söylemişti ki bu bilgi bir fanaaaiden öteye gidemezdi.

UYDURMA MENDİL HİKAYESİ

[URL=http://img151.imageshack.us/my.php?image=241501.jpg]


III. Ahmed döneminde (1703-1730) İngiltere’nin İstanbul elçisi olan Wortley Montagu’nun eşi Lady Montagu üst düzey devlet görevlilerinin eşleriyle kurduğu ilişki nedeniyle Harem hakkında bilgi edinebilen nadir Avrupalılardandı. Lady Montagu 10 Mart 1718 tarihli mektubunda Osmanlı padişahı II. Mustafa’nın (1695-1703) eşlerinden Hafsa Sultan’ın ağzından mendil hikâyesinin doğrusunu şöyle aktarmıştı:

“Öteden beri söylenildiği üzere padişahın hangi kızı isterse ona bir mendil attığının kesinlikle doğru olmadığını ifade etti. Padişah kızlardan hangisini isterse onu harem ağası vasıtasıyla çağırtırmış. Harem halkı padişahın çağırttığı kızı hamama götürürler vücuduna kokular sürerler gayet zarif giydirirlermiş. Padişah kendisinden evvel kıza bir hediye gönderir sonra da bulunduğu daireye gidermiş. Yatağın eteğine kadar kızın sürünerek geldiği de yalanmış...”Adalet Kulesi kubbeli binalar avlu ve kasırlar ile birlikte Harem'de yaklaşık 400 oda yer alıyor.

Akkadça’dan Arapça’ya geçmiş bir kelime olan harem “korunan mukaddes şey ve yer” anlamına geliyor. Evlerde kadınların erkeklerle karşılaşmadan günlük hayatlarını sürdüreceği bölüme “harem” deniyor.

Osmanlı Harem teşkilatının ilk yılları hakkında pek bilgi yok. Osmanlı Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi (1326-1362) döneminde devletin teşkilatlanmasına paralel olarak Harem kurumunun ilk çekirdeği atıldı. Orhan Gazi Bizanslı iki prensesle evlenmişti. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) zamanında devlet ve saray teşkilatının gelişmesine paralel olarak Harem-i Hümâyûn da teşkilatlandırıldı. III. Murad’la (1574-1595) birlikte Harem halkının sayısı arttı ve Harem-i Hümâyûn büyüdü. Harem denildiğinde akla cinsellik gelse de Harem-i Hümâyûn padişahın evi ve bir eğitim kurumuydu.

[COLOR="darkorange"]HAREM BİR EĞİTİM KURUMUYDU

Osmanlı sarayı Birun Enderun ve Harem olmak üzere üç bölümden meydana geliyordu. Ve Harem-i Hümâyûn Harem’le birlikte Enderun’u da içine alıyordu. Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık’ın söylediği gibi Enderun Osmanlı devletinin erkek yöneticilerinin yetiştiği üst düzey bir okulken Harem de kadın yöneticilerin yetiştiği bir mektepti.Saray mimarı Melling cariyeler koğuşunu görmemiş olsa da 1819 tarihli gravüründe yaşam tarzı ve mimari özellikleri doğru yansıtmış.

Harem’de padişah ve ailesiyle birlikte onlara hizmet eden kadın köleler yani cariyeler ve harem ağaları yaşıyordu. Osmanlı padişahları II. Bayezid zamanına (1481-1512) kadar Bizans’tan Balkan prensliklerinden Anadolu’daki Türk beyliklerinden prenseslerle evlenmişlerdi. Sultan II. Bayezid’den sonra ise Anadolu’daki Türk beyliklerinin sona ermesi ve Harem-i Hümâyûn’un iyice kurumlaşması ile birlikte -II. Osman (1618-1622) ve Sultan Abdülmecid (1839-1861) istisna olmak üzere- padişah ve şehzadelerin eşini sadece cariyelerden seçmesi âdet haline geldi.

Osmanlı sarayının cariye ihtiyacı savaşta ele geçen esireler veya esir pazarlarından satın alınan kadın kölelerden sağlanıyordu. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Hanedan’la yakın ilişkisi olan şair Leyla Saz hatıratında “Bazı Çerkez kadınlarının kızlarını padişah haremi olup ihtişam ve elmaslar içinde hayat süreceğine dair ninnilerle büyüttüklerini” ifade etmişti.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1986
favori
like
share
duygulu43 Tarih: 30.04.2009 10:20
yüreğine sağlık teşekkürler