Katar Emirliği, (Arapça:دولة قطر - Devlet-ül Katar) Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan Basra körfezine uzanan küçük bir ülkedir. Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi Arabistan ve doğuda Birleşik Arap Emirlikleri'yle çevrilidir. Tek sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir.

Tarih

Katar, 3 Eylül 1971'de bağımsız bir devlet olmuştur. Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir.

Bölge genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi bu günki emirin büyük dedesi olan Muhammed al Sani'ye geçmiştir. 1871'de onun daveti üzerine de bölgeye Osmanlı askeri yerleştirilmiş ve El Sani ailesi Osmanlı kaymakamı olarak görev yapmaya başlamıştır. I. Dünya Savaşınn çıkması akabinde 1916'da İngiliz işgaline girmiştir


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3147
favori
like
share
NarCicegi Tarih: 14.03.2010 10:56
Başkent
Doha
Coğrafi Konum
Katar, Ortadoğu'da yer alan bir ülkedir. Basra Körfzi'nde bulunan bir yarımadadır. Suudi Arabistan ile sınır komşusudur.
Coğrafik Koordinatlar
25 30 K, 51 15 D
İklim
Haziran ve Eylül ayları arasında yaşanan yaz mevsimi çok sıcak geçer. Bu mevsimde çok az oranda yağmur görülür. Kış mevsimi daha serindir ve arada sırada yağmur görülür. İlkbahar ve sonbahar mevsimleri ılık geçer.
Zaman Dilimi
GMT +3
Dil
ARAPÇA
Diğer Diller
İngilizce 2. dil olarak kullanılmaktadır.
Para Birimi
Katar Riyali
Telefon
(Şebeke ve GSM)
Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıdan): 00974, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu
Mobil Telefon :
GSM 900/1800
Acil Telefonlar
Ambulans 194, Polis 192, İtfaiye 193
İnternet
.qa
Mesai Saatleri
Bankalar; 07:30 – 13:00 (Paz-Per) Mağazalar; 08:00 – 12:00 ve 13:00 – 19:00 (Ctsi-Çar) 08:00 – 20:00 (Per) Kamu Kuruluşları; 07:00 – 12:00 (Ctsi-Per)
Resmi Tatiller
Kurban Bayramı, Bağımsızlık Günü (18 Aralık), Ramazan Bayramı
Elektrik
220V 50HzHz

Genel Bilgiler


Gösterişli iş merkezleri ve otelleri, engin çölde yükselen kumullar, antik taş oymaları, her türlü su sporlarına imkan tanıyan uzun körfez sahili, geleneksel Arap mimari tarzında yapılar ve modern mimariler, ülkenin en göze çarpan yönlerindendir. Özellikle modern alışveriş merkezleri ve yöresel pazarlar, zengin ve özgün yönleriyle bambaşka bir alışveriş dünyasını temsil eder.

Katar'ın batı sahilinde yer alan başkent Doha, görkemli iş merkezlerine ev sahipliği yapmakla övünür. Büyük Cami, Ebu Bekir El-Sıddık (Abu Bakir al-Siddiq) Camii, Yeni Amir Sarayı ve Ulusal Müze, kentin gezmeniz gereken yerleri arasındadır. Ayrıca Doha, yat limanlarına ev sahipliği yapar. Bu limanlardan körfeze açılan yatlar, ziyaretçileri Basra'nın görkemi ile buluşturur.

Ülkede çok sayıda tarihi hisar bulunur. Marroub, Al-Ghuwair, Al-Thughb, Al-Rakiyat, Umm Salal Mohammed ve Al-Wajbah, Katar'ın görmeniz gereken en önemli hisarlarındandır.

Katar'ın kuzeydoğu sahilinde bulunan Al-Jassasiya kentinin, yontma taşlar ve gravürlerle örtülü tepeleri fazlasıyla etkileyicidir. Al-Jassasiya ve komşu kent Fuwairet, muhteşem plajlarıyla bilinir.
Ülkenin körfez sahilinde çok sayıda ada bulunur. Çam Ağacı(Palm Tree), Ishat, Shra'o, Haloul, Al-Saflia ve Alia adaları, en popüler olanlarındandır.
NarCicegi Tarih: 14.03.2010 10:47
DEVLETİN ADI: Katar Devleti BAŞŞEHRİ: Doha
YÜZÖLÇÜMÜ: 11.427 km2
NÜFUSU: 520.000
RESMİ DİLİ: Arapça
DİNİ: İslâmiyet
PARA BİRİMİ: Katar Riyali

Arabistan Yarımadasının doğusunda, Basra Körfezine uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş bir ülke. Batısında Bahreyn Körfezi, güneyinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alır.

Târihi

Katar’ın târihi çok yenidir. Sami ırkından olan körfez halkı, İslâmiyetin yayıldığı yıllarda bütün Arap Yarımadası ve çevre yöreler halkı gibi İslâmiyeti kabul etmiştir. Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir.

Arap Yarımadasının Osmanlıların hâkimiyeti altına geçmesinden sonra, bâzan İran Safevîlerinin, bâzan Osmanlıların bâzan da Kaçarların egemenliği altına girmiştir. İngilizlerin Hindistan’a yerleşmelerinden sonra Katar Şeyhliği ile bir antlaşma yaparak, Katar dış işlerinde İngiltereye bağımlı iç işlerinde serbest bir ülke olmuştur. 1971’de İngilizlerin Basra Körfezinden çekilmesiyle diğer şeyhliklerle kurulan federasyona katıldı ise de aynı yıl federasyondan ayrılarak 1972’de bağımsızlığını ilân etti. Ülke hâlen şeyhlerin idâresi altındadır.

Fizikî Yapı

Ülkenin güneyini çöller kaplar. Kuzey kısmında ise otlaklar bulunur. En yüksek noktası batı kıyılarında yer alan kireç taşı tepecikleridir. Bu tepeciklerin yüksekliği 76 m kadardır. Kıyılarında alçak burunlar, dar körfezler, tuz yatakları ve mercan kayaları bulunur. Ülke sınırları içinde göl ve akarsu yoktur. Su ihtiyacı kuyulardan ve arıtma tesisleri vasıtasıyla denizden elde edilir.

Tabiî Kaynakları

Ülkede çöl iklimi hüküm sürdüğünden bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. En önemli bitki toplulukları otlaklar ve çöl çalılarıdır. Ülkenin en önemli mâden kaynağı petrol kaynaklarıdır. Ayrıca sabkha adı verilen tuz yatakları bulunur. Kıyılarından bol miktarda inci çıkarılır.

İklim

Katar’da çok sıcak ve kurak iklim hüküm sürer. Yaz aylarında sıcaklığın 49°C’ye kadar çıktığı görülür. Kışın ise yağışlar sayesinde hava biraz serinler, fakat soğuk olmaz.

Nüfus ve Sosyal Hayat

520.000 nüfûsa sâhib olan ülkede, halkın büyük bir çoğunluğu başşehir Duha ve çevresinde yaşar. Nüfûsun % 73’ünü Araplar, % 20’sini İranlılar, % 7’sini Pakistanlılar meydana getirir.

Ülke halkının hemen hepsi Müslümandır ve büyük çoğunlukta Arapça konuşulur. Katar’da ilköğretim ücretsiz ve meburîdir. Okur-yazar oranı % 74,7’dir. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu okuma-yazma bilmez. Yabancı ülkelerdeki üniversitelerde 2000’e yakın Katarlı öğrenci öğrenim görmektedir.

Siyâsî Hayat

Katar Şeyhi yönetimin mutlak hâkimidir. Bugünkü şeyh ise, Halife bin Ahmet es-Sani’dir.

Ekonomi

Ülkenin en önemli kaynağı petroldür. Petrol, Katar’ı yoksulluktan kurtarmış, refah bir memleket hâline getirmiştir.

Tarım: Eskiden Katar’da sulama yetersizliği sebebiyle tarım yapılamıyordu. Fakat bugün modern usûllerle sebze üretimi yapılmakta, hattâ ihrâç edilmektedir.

Çiftliklerin çoğunluğu Katarlılara âit olmasına rağmen Filistinliler tarafından işletilmektedir. Tarım ilâçlaması, tohumlama, rüzgâr kesici ağaçların dikilmesi, toprağın sürülmesi, Tarım Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

Sanâyi: Petrolün bulunması ülkede hayat seviyesini yükseltmiş, aynı zamanda gübre ve çimento sanâyiinin gelişmesine yol açmıştır. İnşâat sanâyii çok gelişmiştir. Ayrıca petrol işletme tesisleri ve rafineriler de bulunmaktadır.

Ticâret: Dışarıya en fazla petrol ve petrol ürünleri satar. İhrâcâtın % 95’ini ham petrol, geri kalanın büyük bir bölümünü tabiî gaz meydana getirir. Ayrıca dışarıya amonyak ve sebze de satar. Dışarıdan ise gıda maddeleri dâhil, birçok tüketim maddesi alan Katar’ın en fazla aldığı ürünler motorlu araçlar ve özel otomobillerdir. Genelde ticâretini Japonya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa ile yapar.

Ulaşım: Ülkede 2000 km uzunluğunda karayolu vardır. Demiryolları ise gelişmemiştir. Hava ulaşımı Körfez ülkelerinin ortak hava yolları olan Gulf-Air tarafından sağlanır. Doha Havaalanı en önemli havaalanıdır.

Deniz ulaşımı ise Um Said ve Doha limanlarından sağlanır.
SU-PERISI Tarih: 13.03.2010 14:31
Ekonomi

Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi.

- - Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olmasi bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutmasi beklentisi dogursada gida benzeri tuketim malzemeleri ucuz degildir ama elekrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir.1 tanesi karada 6 si acik denizde olmak uzere toplam 7 adet dogal gaz uretim noktasi vardir. Ulkenin korfeze bakan kisiminda ras laffan denen bir endustri şehri kurulmustur.

- - Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

Demografi

Neredeyse bütün Katar vatandaşları İslam dinine mensuptur. Etnik Arap'ların dışında çoğu vatandaş çeşitli ülkelerden petrol sektöründe çalışmak için gelmiştir. Arapça ana dildir. Onlarca değişik milletten insanların bulunması İngilizceyi ikinci bir milli dil haline getirmiştir.katar araplarinin genelde ust duzey yonetici burokrat yada mal sahibi oldugu ulkede diger ulke araplari bankalarda gas plantlerde yada devletin kurumlarinda memur olarak calisirlar. ulkenin demografik yapisi gocmenlik sistemine dayalidir . ulkede yabanci ulkelerden yaklasik 1,5 milyona yakin isci calimsaktadir . genellikle filipinler, nepal, hindistan , gibi ulkelrden insanlar bu ulkeye insaat saglik hizmet enerji sektorlerinde calismak icin gelirler.
Coğrafya

Katar çöllerinden görünüm

Katar Yarımadası Basra Körfezi'ne doğru Suudi Arabistan'dan çıkmış 160 km'lik bir uzantıya benzer. Genellikle alçak düzlüklerden oluşan ülke kumla örtülüdür. Ülkenin güneyi ise çöllerle kaplıdır.

İklim

Ülkede sıcak ve kurak iklim hüküm sürer. Yaz aylarında sıcaklığın 49 dereceye çıktığı görülür. Kışın ise hava serinler fakat soğuk olmaz.

Eğitim

Yakın tarihte Katar'da eğitime büyük önem verilmeye başlandı.Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanmaya başladı. Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için ücretsiz hale getirildi. Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek eğitim kurumu vardır. Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası ülkenin tüm ortadoğunun en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm bölgeden öğrencilerin burada toplanmasını hedeflemektedir.Katar her yönden olduğu gibi eğitim yönünden de çok gelişmiş bir ülke olup denizler ve doğal güzellikler bakımından cennet gibi bir ülkedir.