Buz Pateni - Buz Pateni Nedir - Buz Pateni Nasıl Yapılır

Artistik buz pateni müzik eşliğinde, yapılacak dansın ya da gösterinin konusuna uygun kostümlerle gerçekleştirilen yarışma sporudur. Yarışma zorunlu hareketler ve serbest figürlerin bir kombinasyonundan oluşur.

Türkiye' de Buz Pateni

Buz Pateni, olimpik ölçü olarak kabul edilen 30 x 60 metrelik buz pistinde yapılır. Türkiye'nin olimpik ölçülerdeki ilk buz pisti, Ankara'da 1987 yılında açılan ve kısaca Bel-Pa olarak bilinen Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni Sarayı'dır.

İzmit' te 1999'da hizmete giren ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Buz Pateni Pisti de, ülkemizin ikinci olimpik buz tesisidir.

Artistik Buz Pateni yapan sporcuların giydikleri patenler, buz Hokeyi ve Sürat Pateni sporcularının giydikleri patenlerden farklıdır.

Figür patencilerinin patenlerinin altındaki çeliklerin ucunda, frenlemeyi ya da sıçramayı sağlayan altı adet tırtıl vardır.

Artistik Buz Pateni' nin öğrenilmesi, disiplinli ve uzun süreli çalışmayı gerektirir.
Hemen hemen her gün antrenman yapılmasına ve iyi bir patenci olmak isteyen sporcu adaylarının bıkmadan, yılmadan çalışmasına ihtiyaç vardır.

Buz Pateni Yarışmaları ve Buz Pateni Teknik Bilgileri

Artistik Buz Pateni Yarışmaları, tekler (Baylar ve Bayanlar) ve çiftler kategorilerinde yapılır.

Bu spor dalında bir de Buz Dansı kategorisi vardır.
Türkiye'de bugüne kadar resmî olarak Çiftler ve Buz Dansı yarışmaları yapılmamıştır.

Artistik Buz Pateni Yarışması

A) Tek Erkekler Ve Tek Bayanlar Yarışmaları
Kısa ve Serbest Program'dan oluşur.
Kısa Program, sonuca % 33,3, Serbest Program da % 66,7 oranında etki eder. Serbest Program, "Uzun Program" olarak da adlandırılır.

1- Kısa Program
Patenci tarafından seçilen müzik eşliğinde sekiz zorunlu hareket yapılır.

Hakemler, iyi yapılmayan ya da hiç yapılmayan figürlerin puanlarını keserler.
Patenciler, yapamadıkları ya da iyi yapamadıkları bir figürü tekrar deneme hakkına sahip değildirler.

Kısa Program, en fazla 2 dakika 40 saniye olabilir. Bir Kısa Program, zorunlu bütün elemanlar yapılmışsa, hiçbir ceza puanı almadan bu süreden 5-10 saniye önce de sona erebilir.

2- Serbest Program
Serbest Program, patenciye kendi bireysel tarzını ifade etme ve kuvvetli olduğu yanını vurgulama fırsatı verir.

Bayanlarda Serbest Program süresi 3 dakika 50 saniye ile 4 dakika 10 saniye arasında değişir. Erkeklerde ise, 4 dakika 20 saniye ile 4 dakika 40 saniye arasındadır.
Patencinin, iyi dengelenmiş, buz pistinin tümünü kullanan bir program sunması beklenir.

B) Çiftler
Çiftlerde, iki patenci birlikte ve yanyana kayar ve örneğin lift gibi (erkek patencinin partnerini kayarken havaya kaldırması) ortak bazı figürler yaparlar.
Teklerde olduğu gibi, çiftler yarışması da, sekiz zorunlu elemanın bulunduğu Kısa Program ve bazı kısıtlamaların bulunduğu Uzun (Serbest) Program'dan oluşur.

1- Kısa Program
Kısa Program' da, patenciler tarafından seçilen müzik eşliğinde sekiz zorunlu eleman uygulanır.

Hakemler, iyi yapılmayan ya da hiç yapılmayan figürlerin puanlarını keserler.
Patenciler, yapamadıkları ya da iyi yapamadıkları bir figürü tekrar deneme hakkına sahip değildirler.
Kısa Program' ın süresi en fazla 2 dakika 40 saniyedir.

2- Çiftler Serbest Programı
Serbest Program, çiftlere kendi bireysel tarzlarını daha çok ifade etme imkânı verir.
Serbest Program' da, spinler, spiraller, liftler ve partnerin yardımcı olduğu jumpların yapılması gibi çiftlere özgü tipik figürler vardır.
Serbest Program' da ayrıca, aynı anda yapılan simetrik ya da paralel figürler bulunur.

c) Buz Dansı

Buz Dansı Yarışması, iki Zorunlu Dans, bir Orijinal ve bir Serbest Dans' tan oluşur.
Her bir Zorunlu Dans yüzde 10, Orijinal Dans yüzde 30, Serbest Dans da yüzde 50 oranında sonuca etki eder.

1- Zorunlu Danslar
Her iki Zorunlu Dans yarışmasında da buz dansçıları, ritmi ve temposu ISU tarafından tayin edilmiş müzik parçalarına göre belirlenmiş figürleri yaparlar.

2- Orijinal Dans
ISU, Orijinal Dans'ın ritim ve temposunu her yıl bir kez belirler. Çiftler, belirlenmiş ritimler içinden seçtikleri müziğe uygun danslarını kendileri hazırlar.

3- Serbest DanS
Serbest Dans, Buz Dansı' nın Serbest Programıdır. Çiftlerin kendi bireysel tarzlarını ifade eden müziklerini seçmesine ve dansın figürlerini kendilerinin hazırlamasına izin verilmiştir. Serbest Dans' ın süresi ortalama 4 dakikadır.

Buz Pateninde Teknik Puanlar

- Performansın zorluğu
- Farklılık
- Hız
- Programın temiz ve sağlam olması

Artistik Puanlar ( Sunuş Puanları )

- Müzikle uyum
- Hızın değişimi
- Buz pistinin tümünün kullanımı
- Müziğe zaman olarak uyum
- Stil ve duruş
- Orijinallik
- İfade

0.0 ile 6.0 arasında verilen puanların anlamı şöyledir:

0.0 - Sporcu piste çıkmadı
1.0 - Çok kötü
2.0 - Kötü
3.0 - Orta
4.0 - İyi
5.0 - Çok iyi
6.0 - Mükemmel


BUZ PATENİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
TURKISH SKATING FEDERATION

Federasyon Başkanı / President : Fahrettin KANDEMİR

Genel Sekreter/ Secretary General : ŞERAFETTİN DENİZ

Telefon / Telephone : +90 312 215 68 71-215 74 03

Faks/ Fax : +90 312 215 68 52

Adres/ Address : Akdeniz cad. Bahçelievler Buz Pisti K:2 No:57 B.Evler / ANKARA


Buz Pateni Pistleri

Türkiye'de Buz Pateni ancak sınırlı sayıda ilde yapılabilmektedir.

Halen Ankara, İstanbul, İzmit ve Bursa'da, olimpik ölçülerde olsun ya da olmasın, Buz Pateni pistleri vardır.

Buz Pateni yapmak isteyenler, Ankara'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Pateni Sarayı'na ve İzmit'te Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Tesisi' ne başvurabilirler.

Ankara'da ayrıca, Eryaman'da açılan Optimum Outlet Center' da küçük bir buz pisti mevcuttur.

İstanbul'da Galleria Alışveriş Merkezinin alt katında küçük bir buz pisti vardır.

İstanbul'da son zamanlarda Parkorman içinde bir buz pisti paten severlerin hizmetine girmiş bulunuyor.

Denizli'de Marketix Alışveriş Merkezinde küçük bir buz pisti bulunmaktadır.

Hobi olarak yapılacaksa, buz pateni her yaşta yapılabilir.

Bu durumda önemli olan, buzda denge sağlamayı ve kaymayı öğrenmektir.

Eğer çocuğunuzun bu sporu sürekli olarak yapmasını ve iyi bir sporcu olmasını istiyorsanız, onu erken yaşlarda Artistik Buz Pateni' ne başlatmalısınız. Bu da, 4-5 yaşından itibaren olabilir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3173
favori
like
share