Şehir Kent planlayıcısı meslegi hakkinda bilgiler

İşin Doğası

* Şehir alanlarının ekonomik olanaklara insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapar.
* Şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için değişimde etkili olabilecek sosyal mekansal teknik ekolojik estetik kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturur ve bunları uygulanmasını sağlar.
* Binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine kara verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir.
* Arazi yapısını içerisinde yaşayan insanların yaş eğitim meslek gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur.
* Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler.
* Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftalarını hazırlar.
* Önceden yaptığı hesaplamalara saha üzerinde yaptığı ölçümlere göre plan taslakları hazırlar.
* Kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder.
* Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

Kariyer Olanakları

* Bölge düzenleme bölge planlama kentsel tasarım konut alanları düzenlemesi kentsel modeller mekan algılama kentsel araştırma ve tasarıları turistik alan düzenlenmesi gibi konularda yüksek lisans yapabilirler.
* Çalıştıkları kurumlarda üst düzey yönetici olabilirler.

İstihdam

* Şehir Plancıları kentsel araştırmalar kentsel danışmanlık kentsel işletmecilik v proje yönetimi alanlarında çalışmaktadırlar Ülkemizde Şehir Plancıları genellikle Belediyelerde İller Bankasında Devlet Planlama Teşkilatında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Turizm Bakanlığında Kültür Bakanlığında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Çevre Bakanlığında Ulaştırma Bakanlığında çalışabilmektedirler.
* Özel bürolarda çalışabilirler yada büro açabilirler.

Gereken Kişilik Özellikleri

* Şehri Plancısı olmak isteyenlerin gözlerini ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen çizim ve tasarım yeteneğine sahip şekil ve uzay ilişkilerini görebilen insanlarla iyi iletişim kurabilen ekip çalışması yapabilen inceleme-araştırma merakı olan seyahat etmekten hoşlanan kişiler olması gerekir.

Benzer Meslekler

* Harita Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Mimarlık

Eğitim

* Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.

Okutulan dersler ; matematik sosyoloji antropoloji (insanbilimi) ekonomi şehir planlamaya giriş dersleri ilk yıllarda okutulur. Daha sonra mühendislik bilimleri (jeodezi-fotogrametri çevrebilimi bilgisayar); şehir ve köy sosyolojisi planlaması ekonomisi şehir desenleme istatistik araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1727
favori
like
share