Sosyal hizmet uzmanı hakkinda bilgiler

İşin Doğası

* Ekonomik sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma çevredeki olanakları araştırma ve yararlanmalarında yardımcı olur.
* Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür.
* Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmelerini sağlar.
* Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere para gıda giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır.
* Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur.

Kariyer Olanakları

* Sosyal Hizmet Uzmanları üniversitelerde araştırma görevlisi olarak işe başlayıp master ve doktora yaparak gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra yardımcı doçent doçent ve profesör olabilirler.
* Çalıştıkları kuruluşlarda hizmet yılına bağlı olarak yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

İstihdam

* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde İş ve İşçi Bulma Kurumlarında SSK'da DPT'de körler ve sağırlar okullarında nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çocuk bakım yurtlarında kreş ve gündüz bakım evlerinde yetiştirme yurtlarında rehberlik araştırma merkezlerinde rehabilitasyon merkezlerinde ruh sağlığı kurumlarında dinlenme yurtlarında cezaevlerinde çocuk ıslahevlerinde emniyet müdürlüklerinde çocuk bürolarında görev yapabilirler.
* Özel kreş huzurevi gündüz bakım evi açabilirler.

Gereken Kişilik Özellikleri

* Sosyal Hizmet Uzmanı olmak isteyenlerin kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan konuşma ve ikna kabiliyeti olan başkalarının duygularını anlayabilen insanların refahına önem veren devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek liderlik özelliklerine sahip kimseler olmaları beklenir.

Benzer Meslekler

* Pedagog Sosyolog Psikolog Psikolojik Danışman Sosyal Antropolog

Eğitim

* Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.

Okutulan dersler ; ekonomi sosyolojiö siyaset bilimleri antropoloji psikoloji sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş sosyal hizmet alanları mülakat teknikleri tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler aile ve çocuk refahı suçluluk nüfus dinamiği ve sosyal refah sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma sosyal grup çalışması toplumla çalışma sosyal refah araştırması sosyal hizmet yönetimi) gibi dersler okutulur.
Sosyal hizmete ilişkin bilgi sahibi olmalarının yanında beceri ve davranışlarını geliştirmeleri için uygulama yaptırılır. Uygulamalarını sosyal grup çalışması sosyal-kişisel çalışma toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda bir sosyal refah kurumunda veya alanında yaparlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 640
favori
like
share