Methodos - Kuram ve Yöntem Kenarından - Derleme - Kitap ÖzetKiatp Adı: Methodos: Kuram ve Yöntem Kenarından
Derleme
Yazarlar: Tül Akbal Süalp, Pınar Selek, Semra Somersan, Meltem Karadağ, Aynur İlyasoğlu, Sertan Batur, Tuğrul Erbaydar, Nurçay Türkoğlu, Nedim Süalp, Betül Altuntaş, Hasan Ünal Nalbantoğlu, Özlem Şahin, Handan Çağlayan, Emine Onaran İncirlioğlu, Gökçe B. Tüzel, Gayatri Chakravorty Spivak, Christine Delphy, Theodor W. Adorno, Diane. L. Wolf, Dilek Hattatoğlu, Gökçen Ertuğrul
Yayınevi: Anahtar Kitaplar Yayınevi
Baskı Tarihi: Nisan 2009
ISBN: 9789758612543
Sayfa: 576
Boyut: 16 x 24 cm

Kitap Özet

Başka her şey gibi araştırma da, içinde yaşadığımız dünyanın, bu dünyayı niteleyen bölünme ve eşitsizliklerin bir parçasıdır. Araştırma, 'doğru' uygulandığında bizi 'hakikat'in sırrına erdirecek kuralların ve bu kurallar için işlemselleştirilmiş daha genel açıklamaların ('kuram') bir bütünü değildir. Bu genel çerçevenin yokluğunda, farkında bile olunmadan, kuram/yöntem, uygulamalı çalışma/kuramsal çalışma, saf bilim/meslek, araştıran özne/araştırılan nesne gibi ikili karşıtlıkların sarkacında kaybolma riski yüksektir.
Dolayısıyla araştırmanın 'yöntem'ini tartışmak, bir yandan toplumsal araştırmanın disiplinlere, disiplinlerin de dünyaya nasıl konumlandırıldığının, öte yandan, disiplinlere ve spesifik araştırmaların hemen her safhasına gömülü ilgi/çıkarların, konum alışların ve konumlandırışların sorgulanmasını gerektirir.
Bu sorunsal etrafında oluşturulan bu kitapta, Spivak, Adorno ve Delphy'nin artık klasikleşmiş makalelerinin yanı sıra, bu sorgulamayı, sosyolojiden tıbba, antropolojiden medya çalışmalarına, psikolojiden iktisada çeşitli disiplinler içerisindeki ana-akım dışı yaklaşımları ve 'Çingeneler', 'Kürt kadınlar', yoksullar', 'madurlar' gibi 'kenar' gruplarla çalışmayı tartışan özgün yazılar bulunuyor.

Méthodos, sadece akademya mensupları ve ilgili disiplinlerin öğrencileri için yöntem konusundaki önemli bir açığı doldurabilecek bir kaynak kitap değil, toplumsal araştırma üzerine kafa yoran herkes için yararlı bir derleme.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 343
favori
like
share