Soru ; Alkol içilen eve girilir mi ?

İslam âlimlerinin en büyüklerinden olan imam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:
(Haram olduğu bilinmeyen şeyler yenir. Peygamber efendimiz, bir müşrikin, Hazret-i Ömer de, bir Hıristiyan kadının testisinden abdest almıştır. Eshab-ı kiram, kâfirlerin verdiği suyu içerdi. Halbuki, pis, necis olan şeyi yemek haramdır. Kâfirler ise, ekseriya pis olur. Elleri kapları şaraplı olur. Çeşitli şekilde öldürerek leş ettikleri hayvanları yerler. Eshab-ı kiram, buna rağmen, necis olduğunu kesin olarak bilmedikleri için, onlardan et, peynir gibi gıda maddelerini alıp yerlerdi.) [Kimya-ı Seadet]
Yine İmam-ı Rabbani buyruyor ki:
"Peygamber efendimiz, bir yahudi evinde yemek yedi, bir müşrikin kabı ile taharetlendi. Hazret-i Ömer de bir Hıristiyan kadının kabından taharetlendi. Müşriklerin bedenleri de pis olsaydı, onların yemeklerini yemez, sularını içmezlerdi. Eğer müşriklerin bedenleri pis olsaydı, iman edince temiz olmamaları gerekirdi. O halde onlara pis denilmesi, kalblerinin pis olduğunu bildirmek içindir. İman edince kalblerindeki bu pislik gider, temiz olur. İtikadlarının, kalblerinin pis olması, bedenlerin de pis olmasını gerektirmez. "

Burada çıkarılan sonuç;
Bir gayr-i müslimin (genelde evinde içki olur) evine misafir olmak caiz iken , bir müminin evine misafir olmak herhalde caiz olur..

Diğer bir cevap;

Değerli Kardeşimiz;

Bulunduğunuz ortamda içki içilmiyorsa davete icabet edebilirsiniz. Ancak davete gittiğinizde orada içki içilecekse gitmemeniz gerekir. Evin bir yerinde içki bulunuyor olması davete gitmenize mani değildir.

Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya alim ve salih kimse olduğundan dolayı müslüman halk için örnek olursa orada kalması günahtır.

Sofrasında olmazsa ve müslümanlar için örnek sayılmıyorsa orada kalmasında beis yoktur (1).

Şafiî mezhebinde orada gayrı meşru hareket olursa mutlak surette herkes için haram olup orada kalmak caiz değildir (2).

Düğün yemeğinde gayrı meşru hareket olmazsa davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet (3).

Şafiî'ye göre mazeret olmazsa vaciptir (4).

1-al-Fetavâ al-Hindiye c. 5 s. 343
2-İânetü'l-Tâlibîn. c. 3. s. 361
3-al-Fetâvâ al-Hindiye. c. 5. s. 343
4-İ'ânetü'l-Tâlibîn. c. 3, s. 358

Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 242


alıntıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2512
favori
like
share