Din ve mitoloji - Mitoloji ne demektir - Mitoloji ile din arasındaki farkları

Çoğu dinde mitolojinin çok önemli ve öncelikli bir yeri bulunur. Mit günlük kullanımdakinin tersine aslında bir hikâyenin nesnel anlamda yanlış veya doğru olduğunu tanımlamaz daha çok nesnel veya materyalist nosyonlardan ilgisiz bir şekilde doğru veya gerçek kavramının ruhsal psikolojik ve/veya sembolik yönlerine gönderme yapar.
Her ne kadar bugünkü yaygın dinlere mensup çoğu kişi dinlerinin kökeni ve gelişiminde yer alan anlatıları tarihî olaylar olarak ele alsalar da bunları inanç sistemlerinin figüratif temsilleri olarak gören kişiler de mevcuttur. Bir dinin veya inancın sahip olduğu kavramlar ve anlatılar karakteristikleri sebebiyle bilimsel anlamda mitik olabilirler ve buradan hareketle birisi Hristiyan mitolojisi Hindu mitolojisi veya İslam mitolojisinden bahsedebilir. Bu gibi terimlerden anlaşılması gereken o dindeki belirli kavramların birer kültürel nesne olarak ruhâni psikolojik ve/veya sembolik yönlerine yapılan atıf olmalıdır; bu dinlerin barındırdığı kavram veya anlatıların yanlış ve doğru olmadığı değil. Zira daha önce de tanımda belirtildiği gibi mit ve dolayısıyla mitoloji materyalist veya objektif bir doğruluk nosyonu barındırmadığı gibi bu tip amacı da barındırmaz.
Din ve mitoloji ilişkisindeki yaygın bir hata da eski toplulukların inandığı dinlerin mitolojileri ile karıştırılmasıdır. Din ile mitoloji arasındaki içleyici yakın ilişki sebebiyle belirli bir nesne her iki kümenin de elemanı olabilir. Bununla birlikte genel anlamda din ile mitoloji tamamen farklı terim ve kavramlardır. Mitoloji salt mitolojik nesnelerle ilgilenirken dinin çevrelediği alan ve nesneler daha farklıdır; liturjideneskatolojiye kadar. Dinî kavramların mitolojik bir yönünün olabilir olması dinî kavramın dinî oluşunu arkaplana itmez. Bu sebeple örneğin Kelt mitolojisi ve Kelt dini ile kastedilen ayrı şeylerdir; bazı aynı elemanları barındırsalar ve birçok ilişkileri olsa dahi.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1050
favori
like
share